2014-03-20-infoavond_wijk_Brucom_06SINT-PIETERS-LEEUW: – Donderdagavond 20 maart 2014 werd in de raadzaal van het gemeentehuis een infoavond gehouden voor de inwoners van het gehucht Brucom. 

Bergensesteenweg blijft 2 x 2 rijvakken

Op het vlak van mobiliteit werd duidelijk dat het gewest afziet van haar vraag om de Bergensesteenweg tussen de Europalaan en de Alsembergsesteweg van 2 x 2 rijstroken terug te brengen naar 2 x 1 rijstrook met een middenvlak om af te slaan naar de bedrijven.

Op 8 december 2011 was dit agendapunt 15 in de commissie mobilitiet en Open werken:
Gezien het ontbreken van enige parkeervoorzieningen langsheen de Bergensesteenweg in het deelsegment Brukom, wordt voorgesteld een dossier bij de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid – PCV (afdeling Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant) in te dienen waarbij het deelsegment Brucom wordt heringericht conform de bepalingen van de streefbeeldstudie N6.’

2010-08-29-wegenwerken_N6-Alsembergsesteenweg_01
archieffoto

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: “De gemeente bepleitte het behoud van 2 x 2 rijstroken en het maximaal benutten van de doorstromingscapaciteit op haar hoofdwegennet. De gemeente en het Agentschap Wegen en Verkeer bekijken nu de aanleg van een rond punt in Brucom en het verder sluiten van de middenberm ter hoogte van Luypaert, met een middeneilandje voor het overstekende voetgangersverkeer.”

– De autosluis, die in november 2013 definitief werd aangelegd en moet verhinderen dat vrachtwagens het terrein verlaten via de Tobie Swalusstraat, in plaats van via de Alsembergsesteenweg, is een succes. De aanleg van de definitieve sluis kon de goedkeuring van de inwoners van de wijk wegdragen.

Schepen voor Mobiliteit Jan Desmeth: ‘ Richting Bergensesteenweg rijden er nu dagelijks 215 voertuigen door de autosluis, richting N6 280 voertuigen en dit zowel in de week als in het weekend wat dus betekend dat dit vooral de bewoners van de wijk zelf zijn. Met de autosluis verlaagde de gemiddelde snelheid van de voertuigen ook van 40 naar 30 km/uur.’

– Op termijn een nieuwe rotonde op de Bergensesteenweg  ter hoogte van de Europalaan.

– Voor de Pickéstraat, Millairstraat en Pijnbroekstraat: het sluipverkeer tegengaan door het hoofdwegennet goed te laten functioneren en dit kan bijvoorbeeld door de lichten aan Pauwke anders af te stellen en voor alle binnengebieden zoneborden te gebruiken en te herleiden tot “zone 50”.
De studie van de lichten aan Pauwke zou einde 2014 klaar zijn.

%d bloggers liken dit: