2014-03-22-terrein-1SINT-PIETERS-LEEUW: – Het woonwagenpark aan Bergensesteenweg 777 verdwijnt in de plaats komen er 12 à 15 kleine sociale woningen.

De huidige woonwagenbewoners die zich op het terrein bevinden kunnen verhuizen naar de gronden aan de Bergensesteenweg 700 en 700b. Op deze locaties bevinden zich reeds 30 woonwagens. Het zal nu uitgebreid worden met het achterliggend terrein tot 45 woonwagens.

In 2012 gaf het gemeentebestuur nog een positief advies op het plan van de provincie om een woonwagenpark aan te leggen aan de Bergensesteenweg 777. Op 28 maart 2013 keurde de nieuwe gemeenteraad een alternatief voorstel goed, dat geen woonwagens in de wijk zou toelaten, maar wel op de Pepingensesteenweg 250 of op de Bergensesteenweg 700/700b.
In februari 2014 was er overleg tussen de gemeente en de provincie.

Burgemeester Luc Deconinck: “Na overleg tussen de verschillende instanties kunnen we aan de inwoners melden dat een principieel akkoord is bereikt om geen woonwagens meer te voorzien in de wijk Witte Roos, op voorwaarde dat hetzelfde gebied voorbehouden wordt voor een 12 à 15 kleine sociale woningen. Binnenkort zal er een ontwerper gezocht worden. De inrit naar deze sociale woningen zal dan niet meer op de Bergensesteenweg zijn omdat dit niet veilig is maar wel via de Fazantenlaan ter hoogte van de voetweg.”

Dat alternatief plan zal de gemeente nu uitwerken en verder onderzoeken door het opmaken van een nieuw gemeentelijk RUP. Dat zal begin 2016 klaar zijn.
Buurtbewoners hopen dat voor het nieuwe project geen delen van hun tuin onteigend dienen te worden.

%d