2014-03-01-PelikaanbergOUDENAKEN: – Vanaf half maart starten er wegenwerken aan de Pelikaanberg in 2 fases.
De Pelikaanberg krijgt een nieuw wegdek. Bovendien worden de langverwachte fietspaden aangelegd, de ontbrekende schakel tussen Breedhout en Elingen. Op de top van de heuvel komen er “slimme” verkeerslichten om beurtelings verkeer mogelijk te maken.

Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen:’Na de werken waar we even door moeten zal de Pelikaanberg beter en veiliger zijn. De nieuwe rijweg wordt aangelegd in asfalt, breedte 6.00m incl. greppels. De voetpaden in grijze betonstraatstenen, breedte min. 1.50m en het tweerichtingsfietspad in rode betonstraatstenen, breedte 2.20m.
Van half maart tot eind mei start fase 1 aan de Pelikaanberg van zone Hallebaan tot Windmolenstraat. Tegelijkertijd start ook fase 1 van de werken aan de slagvijver, namelijk Baasbergstraat inclusief kruispunt tot en met het kruispunt Hazeveld.’
2014-03-01-pelikaanberg_02

Probleemstelling
De Pelikaanberg – Lenniksesteenweg is een missing link in de bovenlokale fietsroute tussen Halle en Lennik. Het voor- en natraject hebben reeds een dubbelrichtingsfietspad, waardoor het doortrekken van dit concept in feite een logische oplossing is.

De Pelikaanberg wordt gekenmerkt door een woonlint in een landelijke omgeving. De Pelikaanberg is een lokale verbindingsweg (lokale weg type I) en heeft een helling met een gemiddeld stijgingspercentage van 6,4%. Omwille van de woonbebouwing is er een snelheidsregime van 50 km/u van toepassing. Door de helling en de inrichting van de weg ligt de snelheid echter hoger. In beide rijrichtingen ligt de V85 boven de 60 km/u. De Pelikaanberg-Lenniksesteenweg is tevens een belangrijke route voor openbaar vervoer en wordt frequent gebruikt door landbouwvoertuigen. Knelpunt op het tracé is de beperkt beschikbare breedte van 6,77m (van gevel tot gevel) in het bovenste gedeelte van de Pelikaanberg over een lengte van +/- 70m.

Oplossingsrichting
Binnen het beperkt beschikbare profiel in het bovenste gedeelte van de Pelikaanberg diende ruimte te worden gecreëerd voor een gescheiden dubbelrichtingsfietspad, een voetpad en een rijweg die voldoende breed is voor bussen en landbouwvoertuigen.

Om dit mogelijk te maken werd geopteerd om ook hier het dubbelrichtingsfietspad door te trekken en een wegversmalling te creëren voor het gemotoriseerd verkeer. Hierbij werd bijzondere aandacht besteed aan de verkeersveiligheid.
2014-03-01-pelikaanberg_03

2014-03-01-pelikaanberg_04Omwille van de lengte van de wegversmalling (+/- 70m) werd geopteerd om met “slimme” verkeerslichten te werken die afgestemd worden op de verkeersstromen tijdens de ochtend- en avondspits en rekening houden met het openbaar vervoer.

Om te verhinderen dat men toch zou proberen om over het fietspad door te rijden werd geopteerd om een verticale scheiding te realiseren tussen de rijweg en het fietspad. Het aanplanten van een haag is echter niet mogelijk omwille van de beperkt beschikbare ruimte.
.

OMLEIDINGEN

Bart Keymolen: “De omleidingen zijn opgesteld in samenspraak met Pepingen.
Daar er in de regio nog veel wegenwerken zijn gaan we bij deze werken geen oranje borden plaatsen met “omleiding’ omdat het dan verwarrend kan overkomen in welke omleiding je juist zit. Daarom zullen we oranje richtingaanwijzers gebruiken met daarop ‘Lennik’ of ‘Halle’ zodat de juiste richting aangegeven wordt.
Hiermee is het tevens de bedoeling om de omleidingen buiten de woonkernen te houden. Mensen uit de buurt kennen wel de lokale wegen en hoeven daar geen extra borden.”

Voor het omleidingstraject (doorgaand verkeer) n.a.v. de werken in de Pelikaanberg is het volgende overeengekomen:
Het verkeer komende van Halle naar Lennik wordt vanaf het kruispunt Lenniksesteenweg/Smisstraat (café The Beatles) afgeleid naar de Palokenstraat – Ninoofsesteenweg – Steenweg op Elingen – Lenniksesteenweg (richting Lennik)
Voor de omleiding worden oranje aanwijzingsborden met opschrift “Lennik” gebruikt op minstens volgende kruispunten:

  • Lenniksesteenweg/Smisstraat
  • Ninoofsesteenweg/Palokenstraat
  • Ninoofsesteenweg/Steenweg op Elingen
  • Doornstraat/Lenniksesteenweg

Het verkeer komende van Lennik naar Halle wordt vanaf het kruispunt Lenniksesteenweg/Zwarte Molenstraat afgeleid naar de Zwarte Molenstraat – Postweg – Gemeenteplein Vlezenbeek. Daar staat al de blauwe bewegwijzering naar Halle.
Voor de omleiding worden oranje aanwijzingsborden met opschrift “Halle” gebruikt op minstens volgende kruispunten:

  • Lenniksesteenweg/Zwarte Molenstraat
  • Zwarte Molenstraat/Gaasbeekstraat/Postweg
  • Postweg/Brabantsebaan
  • Postweg/Appelboomstraat (Vijfhoek)

De-Lijn_omleidingenInformatie over omleiding bussen De Lijn 144 en 163
Om op de hoogte te blijven van omleidingen op onze buslijnen kunt u zich inschrijven op onze gratis nieuwsbrief over omleidingen. Inschrijven kan eenvoudig via onze website www.delijn.be. In de donkergrijze balk bovenaan klikt u in Mijnlijn (Reisinfo), in het uitgeklapte venster kiest u vervolgens “Info op maat via mail” en dan volgt u verder de invulvelden. Bij elke wijziging of nieuwe omleiding op de lijn die u interesseert, krijgt u dan een mail van ons.

%d bloggers liken dit: