GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad werd het bestek voor de aankoop van een veegmachine ter goedkeuring voorgelegd.
Deze machine zal worden ingezet voor het onderhoud van het openbaar domein.

Burgemeester Luc Deconinck: “Met de nieuwe veegmachine willen we efficiënter en frequenter vegen. We hopen de opdracht binnen twee maanden te gunnen zodat tegen de zomervakantie de veegmachine ingezet kan worden in de gemeente.”

Schepen van Openbare Werken, Bart Keymolen:” In Sint-Pieters-Leeuw hebben we zo’n 200km. openbare weg. Een veegmachine uit de compacte middenklasse, voor 7 ton, kan lange werkdagen zonder problemen presteren. Tevens kan zo’n soort van model ook tijdelijk kolken ontstoppen. Via testen is gebleken dat dit soort model ideaal zou zijn voor de gemeente.

De opdracht zal worden gegund via een open offerteaanvraag. De kostprijs wordt geraamd op 200.000 euro.

%d bloggers liken dit: