2014-02-10-kanaalnaarcharlerloi-2014VLAANDEREN: – De afdeling Zeekanaal van Waterwegen en Zeekanaal NV belichtte haar belangrijkste projecten voor 2014 tijdens haar jaarlijkse persbijeenkomst.
De belangrijkste projecten voor 2014 in onze regio zijn:
1. Voorbereidend studiewerk modernisering doortocht Halle
2. Streefbeeldstudie modernisering doortocht Sint-Pieters-Leeuw, Lot en Drogenbos.

Projecten afdeling Zeekanaal 2014 in Vlaanderen:
Geplande investeringen (o.v. goedkeuring Fysisch Programma):
Onderhoudswerken: 4.791.000,00 EUR
Onderhoudsbaggerwerken: 3.089.000,00 EUR
Investeringswerken: 23.277.000,00 EUR
Totaal: 31.157.000 EUR

Kevin Polfliet, communicatieverantwoordelijke Waterwegen en Zeekanaal NV, afdeling Zeekanaal:
2014-02-10-kanaalnaarcharlerloi-2014-HalleOp het kanaal naar Charleroi zal de modernisering van de doortocht Halle vanaf dit jaar concreet vorm krijgen. Tegen maart zal hierover een protocol met de stad Halle worden ondertekend, waarin de principes van de aanpassingswerken van de kanaaldoortocht in Halle verankerd zullen worden.
Op het terrein zal dit jaar over 300 meter een nieuwe rechteroever aangelegd worden onder de spoorwegbruggen in Halle waardoor de huidige vernauwing van het kanaal onder de bruggen al aan één zijde weggewerkt wordt. Dit jaar wordt ook, in samenwerking met het Waterbouwkundig Labo, een detailstudie uitgevoerd naar de positionering van de nieuwe sluizen en de oevers en wordt de waterbalans onderzocht van een verbreed kanaal (door de verbreding van het kanaal en de bouw van grotere sluizen zal meer water nodig zijn bij versassing).
Nog in het kader van de modernisering van het kanaal naar Charleroi, zal de ontwerpstudie worden aanbesteed voor de bouw van de nieuwe bruggen in Halle. De nieuwe Bospoortbrug wordt een beweegbare brug voorbehouden voor fietsers en voetgangers. De Zuidbrug en Nederhembrug worden vaste bruggen met een doorvaarthoogte van 7 meter.

Tenslotte zal een ontwerpstudie worden opgestart voor de bouw van een nieuwe Zenneduiker en zal in aansluiting op de vernieuwing van de doortocht Halle de aanbestedingsprocedure worden gestart voor een gelijkaardige streefbeeldstudie op het grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw, Lot en Drogenbos.”

%d bloggers liken dit: