VLEZENBEEK: – Cultuurcentrum Coloma organiseert de scholen scrabble voormiddagen voor de 20ste keer (In 2012 was er wel een sabbatjaar toen het gemeentebestuur de Leeuwse cultuurvzw’s voor de rechtbank daagde om ze te laten ontbinden.) Zes voormiddagen komen alle leerlingen van het 4de, 5de en 6de studiejaar – zowel gemeentelijk als vrij onderwijs – naar de Merselborre met de bus om een 2-tal uurtjes te scrabbelen met leerlingen van de andere scholen.
Vandaag werd begeleider Huub Moonen door de schepen van cultuur en onderwijs geëerd voor zijn 20 jaren inzet bij het tornooi.

2014-01-29-begeleiding-scrabbletornooi-scholen_01
Huub Moonen stelde  jaren geleden een scrabbellijst samen met meer dan 550.000 toegelaten Nederlandstalige woorden van 2 tot 15 letters die mogen gebruikt worden bij het Scrabbellen. In 2008 werd deze ‘bijbel’ van het correcte Nederlands geactualiseerd met geüpdatete lijsten.

Huub Moonen: ” Belangrijk bij de jongeren is dat we hen leren om woorden te zoeken die uit meer dan drie letters bestaan. We hebben een zeer rijke taal en lange woorden zorgen voor heel wat extra spelplezier en punten bij scrabble“.

Schepen van Cultuur, Jan Desmeth: “Ik ben blij dat de opvolging van begeleider – scrabblegrootmeester Huub Moonen gegarandeerd is via het engagement van één van de Vrienden van Coloma, zijnde Rita Desmecht. Rita was altijd actief in het onderwijs in het Heilig Hart Instituut in Halle. Ik ben vooral blij dat haar aanpak nauw aansluit bij de leefwereld van de kinderen van vandaag. Dat is immers een belangrijk aspect in de begeleiding van een grote groep kinderen.

2014-01-29-begeleiding-scrabbletornooi-scholen_02Rita Desmecht: “Toen ik werd aangesproken om het scrabbeltoernooi voor scholen mee te begeleiden, was ik meteen enthousiast en wel om verschillende redenen.Als gepensioneerde leerkracht vind ik het leuk om met kinderen bezig te zijn en ze iets bij te brengen. Met scrabbel kon dat bovendien op een speelse manier. Scrabbel verenigt ook verschillende vaardigheden/kenniselementen in zich die iedereen goed kan gebruiken: inzicht in taal, kennis aan woordenschat, hanteren van spelregels en ze ten goede gebruikten, kunnen verliezen of winnen, samen spelen, geduldig wachten tot het jouw beurt is, … Wie zou daar niet aan willen meewerken?
Als lid van de ‘vrienden van Coloma’, vrijwillig(st)ers die mee de balie van ons cultureel centrum bevolken, vond ik de deelname aan het scrabbeltoernooi meteen een logisch vervolg van mijn engagement in onze gemeente.
En tenslotte, hoop ik als oma, dat dit prachtig initiatief ook weerklank vind bij de gemeenten waar mijn kleinkinderen naar school gaan.

%d bloggers liken dit: