GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad deze week werd de meerjarenplanning 2014-2019 goedgekeurd.
De Open Vld fractie van Sint-Pieters-Leeuw had heel wat bedenkingen bij de keuzes die de meerderheid van NVA en CD&V maakten bij het meerjarenplan vertelt Kathleen D’ Herde in een persbericht:


2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwDrastische besparingen in het OCMW, bij de politie en in de gemeente wat de exploitatierekening betreft, maar niet in de investeringen!

Men gaat besparen op de werkingskosten, serieus besparen. En dat in tijden van economische crisis, want dat is de reden die men geeft tijdens de financiële commissie en in de media. Op een moment
dat het heel belangrijk is dat mensen aan het werk blijven, dat er jobs gecreëerd worden, gaat ons
bestuur het tegenovergestelde doen. Heel fier komt men zeggen dat men noodgedwongen moet
besparen want dat men anders het budget niet in evenwicht krijgt.
De Open Vld fractie heeft deze cijfers grondig bestudeerd en heeft daar een heel ander idee over!
Niks om fier op te zijn. Men maakt de verkeerde keuzes.
Men gaat besparen op arbeidskrachten, niet alleen in de gemeente, ook bij de politie en bij het OCMW. En dat alles zonder dat de dienstverlening erop achteruit gaat. Wie houdt men hier voor de gek ? Het is toch onmogelijk om met minder personeel, minder middelen dezelfde dienstverlening te garanderen. Mensen die met pensioen gaan worden niet meer vervangen, personeel met een contract van beperkte duur verlengt men niet, het overblijvend personeel zal wel een tandje bijsteken. Want hun taken die ze momenteel doen, zijn niet wichtig genoeg en degene die op pensioen gaat heeft blijkbaar ook geen belangrijke taken vervuld. Ongelooflijk hoe men iemand kan vernederen op zo’n manier! Respectloos noem ik dat!

Maar langs de andere kant gaat men investeren!
Bij de politie dankt men agenten af, maar voorziet men wel een extra commissariaat in Zuun van 787.000 euro (en als je weet wat de norm per personeelslid is, zal men er niet mee komen). En wat ons vooral verwondert: men zou dat nieuwe gebouw voorzien op de voormalige voetbalterreinen van het Wilderveld, samen met de verkoop van 3 bouwgronden daar.
Verkeerde keuze dus: investeer in mensen niet in nog meer gebouwen, dat zorgt niet voor onze veiligheid! Meer blauw op straat, dat is er nodig!

En laat het ons dan eens terug hebben over cultuur!
Men gaat zwaar investeren in cultuur, verbouwingen aan de Merselborre voor 400.000 euro, men voorziet 6 miljoen euro voor de bouw van culturele infrastructuur. Al eens gedacht of mensen nog wel geld gaan hebben om aan cultuur te doen, als je mensen ontslaat, geen jobs creëert. Mensen hebben een inkomen nodig om een theaterticket te kopen. Gaan ze dat geld wel nog hebben?
Daarenboven zal de werking van dergelijke culturele infrastructuur ook geld kosten. Wij hebben trouwens een artikel gelezen in de Randkrant, waar een specialist ter zake stelde dat culturele centra
financieel onhoudbaar zijn. Waarom gaat Sint-Pieters-Leeuw er dan nog 1 bijmaken?Wel beste mensen, ook hier maakt onze meerderheid een serieuze fout, en maakt ze de verkeerde keuze!
Ook de investering van 350.000 euro die voorzien is voor de oprichting van een eliteschool in Sint-
Laureins-Berchem is een verkeerde keuze. Investeer dit geld beter in de scholen waar er zich een
capaciteitsprobleem stelt. Creëer geen problemen bij, zoals mobiliteitsproblemen en dergelijke!
Want de volgende stap zal dan ongetwijfeld de opmaak van een studie zijn voor de leefbaarheid in
Sint-Laureins-Berchem te verbeteren, de parkeerproblematiek aan te pakken, het landelijke karakter te vrijwaren.
En dan zijn er de fameuze uitgaven voor de aanpassingswerken aan het gemeentehuis, 2 miljoen voor het gebouw zelf en dan nog eens 250.000 euro voor de openbare verlichting op de parking van het gemeentehuis. Dat er gerenoveerd wordt, ok, zeker op gebied van verwarming, want dat kan je recupereren in de stookkosten. Maar de rest, lijkt ons serieus overdreven! De meerderheid wil van
dit gemeentehuis een prestigeproject maken via een architectenwedstrijd, waarvoor men 30.000 euro voorziet ipv. te investeren in mensen!

Men gaat de belastingen niet verhogen! Nog zo een leugen!

Men verhoogt inderdaad niet de personenbelasting en de onroerende voorheffing.
De meerderheid heeft afgelopen donderdag in verschillende punten een heleboel belastingen verhoogd. Het gaat natuurlijk om verdoken belastingverhogingen, maar wel van die aard dat elke burger ermee geconfronteerd wordt.Er zou een kerntaken debat gevoerd zijn. Wel ik stel me hier vragen bij. Zijn deze documenten hiervan het resultaat? Wel dan is onze bevolking gezien met de huidige meerderheid.

De Vld-fractie keurde de meerjarenplanning 2014-2019 en het gemeentebudget 2014 niet goed.

%d bloggers liken dit: