GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad deze week werd de meerjarenplanning 2014-2019 goedgekeurd.

Dit ondanks scherpe kritiek van de oppositie. Sp.a-gemeenteraadslid Guy Jonville nam vooral de besparingen bij het OCMW op de korrel en hield een pleidooi voor meer investeringen in onderwijs en verkeersveiligheid.

Guy-JonvilleHet OCMW is het grootste slachtoffer van de besparingsplannen van deze meerderheid”, vertelt Jonville. “Tussen 2014 en 2019 wordt meer dan 1 miljoen euro bespaard. Een serviceflat wordt meer dan 100 euro per maand duurder, een kamer in het woonzorgcentrum 60 euro. De thuiszorgdiensten worden waarschijnlijk duurder gemaakt of geprivatiseerd. Van investeringen in assistentiewoningen en een nieuw dienstencentrum op het Wilgenhof is in de begroting al helemaal geen sprake.”

Het sp.a-raadslid betreurt ook het gebrek aan investeringen in het onderwijs. “We kampen met een ernstig capaciteitsprobleem in onze basisscholen. De meeste kleuterklassen zitten propvol. De volgende jaren zullen er steeds meer kinderen bijkomen. Het enige dat deze meerderheid kan verzinnen is een verhuizing en uitbreiding van ‘Puur Natuur’ naar de Molenborre. Ver weg van die deelgemeenten en wijken waar de capaciteitsproblemen het grootst zijn, zoals Ruisbroek. Dat is onbegrijpelijk.”

Ook wat betreft investeringen in veilige fietspaden had Jonville graag wat meer ambitie gezien. “Elke school beschikt over een ‘schoolbereikbaarheidskaart’ waarop gevaarlijke plekken rondom de school worden aangeduid. Eerder dit jaar drong sp.a erop aan om zoveel mogelijk van deze zwarte punten weg te werken. Op een aantal van onze suggesties, zoals de heraanleg van het fietspad langs de Galgstraat, werd ingegaan. Voor het fietspad langs de Brusselbaan is jammer genoeg niets voorzien.”

Het gemeentebestuur wil 6.000.000 euro investeren in een cultuurcentrum en 2.250.000 euro in de herinrichting van het gemeentehuis en de parking. “De meerderheid verkondigt overal dat we door de crisis moeten besparen. Maar voor dergelijke prestigeprojecten is er blijkbaar wel geld. Ik ben ervan overtuigd dat die middelen veel beter besteed kunnen worden aan sociale voorzieningen, onderwijs en verkeersveiligheid. Daar hebben de inwoners van onze gemeente momenteel veel meer baat bij”, besluit Jonville.

%d bloggers liken dit: