SINT-PIETERS-LEEUW: – De laatste maanden is in opdracht van Waterwegen en Zeekanaal nv onderzoek gedaan naar de mogelijke inrichting en ontsluiting van het bedrijventerrein langs het Kanaal Brussel-Charleroi te Sint-Pieters-Leeuw en Drogenbos. Daarbij werden het gemeentebestuur en andere betrokken instanties nauw betrokken.
2013-12-16-kanaal_Brussel-Charlerloi_in_Ruisbroek_1 2013-12-16-kanaal_Brussel-Charlerloi_in_Ruisbroek_2

Voor het onderzoek werd uitgegaan van volgende doelstellingen voor het projectgebied:
2013-12-16-watergebonden-mogelijkhedenDe aan- en afvoer van goederen via schepen dient te worden verhoogd en het aandeel van vrachtwagens verminderd, wat positieve effecten zal hebben voor de leefbaarheid, het milieu en de mobiliteit in onze gemeente.
Het verkeer van de bedrijven dient zoveel mogelijk te worden gesplitst van het woonverkeer. Er is in de studie dan ook telkens uitgegaan van een nieuwe brug over het kanaal en bijhorende nieuwe wegenis. Vrachtverkeer kan dan via de Humaniteitslaan naar de Ring rijden in plaats van via de Bergensesteenweg.
De inrichting van het bedrijventerrein moet worden verbeterd en landschappelijk ingepast.
De leefbaarheid van de wijk dient te verhogen. Het vrachtverkeer door de wijken wordt daartoe zoveel mogelijk via andere wegen ontsloten en de openbare ruimte wordt beter ingericht zodat de hinder van de bedrijven naar de woningen beperkt wordt. Ook de fietsers moeten vlot en veilig door of langs het bedrijventerrein kunnen fietsen.
De mogelijkheden worden onderzocht om meer groen te creëren en ook de waterlopen in het gebied terug ruimte te geven. Dit kan ook mee een deel van de oplossing bieden voor de overstromingsproblematiek in de regio.
De nieuwe en lopende ontwikkelingen (bv. de uitbreiding van het bedrijventerreinen in Ruisbroekveld) worden mee opgenomen om zo tot een beter functionerende bedrijvenzone te komen.

Het onderzoek heeft nu geresulteerd in drie denkpistes voor de verdere ontwikkeling. Zoals gezegd, is telkens uitgegaan van een scheiding van het woon- en werkverkeer. Afhankelijk van de omvorming naar een watergebonden bedrijventerrein en de verschillende types van brug is elk plan licht afwijkend van het andere.

Denkpiste 1: Individueel initiatief (minimum scenario).
Denkpiste 2: Collectieve kade.
Denkpiste 3: Maximaal watergebonden mogelijkheden.

2013-12-17-watergebonden-transport_Ruisbroek_kanaal_Brussele-Charlerloi
Vandaag zijn er nog geen beslissingen genomen voor de echte uitvoering van deze nieuwe inrichting. Momenteel worden bij verschillende overheden, bewoners en andere betrokkenen de mogelijkheden afgetoetst en gevraagd naar hun bezorgdheden en visie op opportuniteiten binnen het gebied. Dit moet dan binnenkort resulteren in een geïntegreerd plan met een langetermijnvisie. Verschillende partijen kunnen dan finaal in verschillende fasen delen van het plan uitvoeren.

%d bloggers liken dit: