GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Gisteren stemde de Leeuwse gemeenteraad voor de vrijwillige fusie van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.
Gemeenteraadslid Guy Jonville (sp.a) onthield zich bij de stemming.
Laat er geen twijfel over bestaan: Sp.a is voorstander van een fusie van de politiezones. We zijn ervan overtuigd dat we door onze krachten te bundelen een degelijke basispolitiezorg kunnen bieden aan onze inwoners. Zeker in deze budgettair krappe tijden is de fusie een verstandige beslissing”, aldus Jonville. “Op twee essentiële punten is het plan echter onvoldoende onderbouwd: de bouw van een nieuw commissariaat in Zuun en de financiële verdeelsleutel tussen de gemeenten”.

Nieuw commissariaat Zuun
Tijdens de vorige legislatuur nam de toenmalige meerderheid de beslissing om het politiecommissariaat in Zuun op termijn te sluiten en alle diensten te bundelen in het nieuwe politiecommissariaat. De nieuwe meerderheid komt op deze beslissing Guy-Jonvilleterug. Guy Jonville: “Uiteraard is het ieders recht om op basis van nieuwe inzichten terug te komen op genomen beslissingen. Zeker als het over een belangrijke verkiezingsbelofte van de grootste meerderheidspartij gaat. Persoonlijk denk ik dat een voldoende aanwezigheid van wijkagenten en politiepatrouilles in Zuun mogelijk is zonder daarom een apart commissariaat te behouden. Dat was ook een uitgangspunt in de vorige versie van het fusieplan. Natuurlijk kan ik mij vergissen. Maar dan verwacht ik wel dat deze nieuwe beslissing degelijk wordt gemotiveerd. Dat is in dit plan niet het geval. Over de kostprijs van het nieuwe commissariaat bestaat nog geen duidelijkheid. Sint-Pieters-Leeuw engageert zich om de bouwkost op zich te nemen. De huurprijs zal onder de drie gemeenten worden verdeeld. “De meerderheid heeft echter geen idee waar het nieuwe commissariaat precies zal komen, hoeveel de bouw zal kosten of wat de huurprijs zal zijn. We storten ons hiermee blindelings in een financieel avontuur. Daar kan ik onmogelijk mijn goedkeuring aan verlenen.”

Verdeelsleutel financiering
Over de financiering van de politiezone werden wel al afspraken gemaakt tussen de verschillende gemeenten. Guy Jonville: “Eén ding springt daarbij in het oog: in 2015 zal Sint-Pieters-Leeuw bijna 36% van de kosten voor de nieuwe politiezone dragen. Dit op basis van de huidige dotatie aan de politie. Volgens objectieve parameters werd echter berekend dat Sint-Pieters-Leeuw slechts voor 33,5% van de financiering zou moeten instaan. Op jaarbasis is dat een verschil van234.000 euro. Dit verschil wordt zeer traag –op 10 jaar- afgebouwd. Over deze periode bedraagt de meerkost voor onze gemeente meer dan 1 miljoen euro.” Op de gemeenteraad vroeg sp.a meer uitleg over hoe deze regeling tot stand kwam. “Ik besef dat onze gemeente een prijs moet betalen voor het huisvesten van het centrale commissariaat van de politiezone. Maar 1 miljoen euro lijkt mij hiervoor wel erg veel. Daarom denk ik dat nog andere elementen spelen. Ik vermoed dat dit de pasmunt is voor het nieuwe commissariaat in Zuun. De burgemeester kon mij in elk geval geen andere valabele verklaring geven. Op die manier wordt dit een wel erg dure verkiezingsbelofte”, aldus Jonville.

%d bloggers liken dit: