GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdag 28 november 2013 stond op de agenda het “herstructureren en verhuis van gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur” (zie artikel) . Daar er een capaciteitstekort is in de scholen wil het schepencollege (NVA / CD&V) een volwaardige school van zo’n 100 leerlingen in Sint-Laurens-Berchem oprichten.

Open-VLD Sint-Pieters-Leeuw kan zich niet vinden in de herstructurering van Puur Natuur in Oudenaken.

2012-05-22-Kathleen_D-Herde_Sint-Pieters-LeeuwFractievoorzitter Open VLD, Kathleen D’Herde: “Er zijn 25 kleuters voorzien op 1 september 2014 daar waar er momenteel 17 kleuters zijn. Men voorziet meteen ook 11 leerlingen voor de lagere school, goed voor een voltijdse leerkracht die kan gesubsidieerd worden. Is dit een haalbare kaart? Want dat is het minimum (rationalisatienorm) aan leerlingen dat moet gehaald worden! De prognose lijkt ons vrij optimistisch. Voor het schooljaar 2019-2020 voorziet men 110 leerlingen.
Daarenboven gaat men werken met graadklassen, 1ste en 2de leerjaar samen, 3de en 4de, 5de en 6de samen. Momenteel klagen alle leerkrachten in het onderwijs van de zware druk dat er op hun schouders rust om alle leerlingen mee te krijgen in één leerjaar. Het niveau wordt steeds verhoogd, de hoeveelheid dat moet verwerkt worden steeds groter. Wij vinden het dan zeker geen oplossing om op dit moment de klok met 30 jaar terug te draaien en terug graadklassen in te voeren!

2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_Oudenaken

Daar de huidige school in Oudenaken, deze capaciteit van leerlingen niet kan opvangen, wordt er uitgeweken naar de Molenborre met de nodige aanpassingen. De planning in dit goed gestoffeerd dossier lijkt zeer optimistisch. Men verwacht dat het aanbestedingsdossier opgesteld zou zijn tegen 15 februari 2014 en de gunning zou dan gebeuren op 28 februari 2014. De architect zou starten op 1 maart ( ’s anderendaags dus ) en de werkzaamheden ( renovatie en verbouwingen ) op 1 augustus 2014. Op 1 september 2014 zou men al kunnen starten met twee leeftijdsgroepen kleuters en een eerste leerjaar. Is dit een realistische planning? In het meerjarenplan wordt er €350.000 voorzien voor de verbouwing van de Molenborre.Daarenboven moet er ook een bestemmingswijziging en een bouwvergunning wordenaangevraagd. Zullen die wel worden verkregen? Wat een impact gaat dat niet hebben op de buurt!

Waar is de inspraak!?
Daarenboven is er geen rekening gehouden met de inwoners van deze landelijke gemeente. Slecht enkele bewoners van de Molenstraat werden uitgenodigd voor een infoavond. Zelfs niet alle omwonenden werden uitgenodigd! Naar we vernomen hebben werd er nogal grof gereageerd tegen de enkele aanwezigen, die terecht om meer uitleg vroegen.

Maar waar gaat het echt om?
Zou met dit initiatief het capaciteitsprobleem in onze gemeente echt gedeeltelijk opgelost worden? Gaat men leerlingen aantrekken vanuit de andere deelgemeenten om naar St-Laurens-Berchem te komen of wil men een eliteschool maken voor geselecteerde ouders? We kunnen ons niet inbeelden dat ouders uit Ruisbroek, hun kinderen naar Sint-Laureins-Berchem gaan brengen, en een afstand van 9 km overbruggen! Neen, hier zit een andere reden achter en wij willen dan ook graag de waarheid hierover kennen!

Begrijp ons echter niet verkeerd. Open VLD steunt de intenties van het college om een poging te doen om het capaciteitsprobleem in Sint-Pieters-Leeuw op te lossen of het te voorkomen.
Maar deze manier is volgens onze fractie niet de juiste. Er zijn extra plaatsen nodig in de meer bevolkte wijken en niet op het platteland, waar er ook geen potentiële leerlingen zijn! Ons voorstel is, dat er werk wordt gemaakt om de school van Ruisbroek daar ter plaatse uit te breiden, in Ruisbroek zijn ook mogelijkheden. En de school Populierke in Zuun kan ook nog worden uitgebreid. Dit zou het probleem aanpakken zijn waar het zich stelt en niet nog meer problemen creëren dan er al zijn!

%d bloggers liken dit: