SGEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van donderdag 28 november 2013 werd de vrijwillige fusie van de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw goedgekeurd.
De meerderheid NVA en CD&V stemden voor (17 ja-stemmen) , PF en Open Vld tegen (11 neen-stemmen), sp.a en Groen onthielden zich (  2 onthoudingen). Vlaams Belang had de vergadering al verlaten.

Eerder deze week gaven ook de gemeenteraden van Beersel en Halle groen licht voor de vrijwillige fusie.

De nieuwe politiezone zal een hybride organisatiestructuur hanteren met het hoofdgebouw in Sint-Pieters-Leeuw van waaruit een centrale functionele aansturing zal gebeuren en verder twee sectoren Noord en Zuid waar gebiedsgebonden zal worden gewerkt.

2013-11-12-fusie-politiezones_Halle_Sint-Pieters-Leeuw_BeerselDe drie betrokken gemeenten streven in hun actuele beleidsplannen naar een veilige en leefbare lokale gemeenschap. Eén van de voornaamste pijlers om deze doelstelling te realiseren is het voorzien in een gemeenschapsgerichte en kwaliteitsvolle politiezorg tegen een maatschappelijk verantwoorde kostprijs. Binnen deze context wordt gepleit voor een vrijwillige fusie van politiezones. De mogelijkheid tot schaalvergroting is een tendens die zich zowel lokaal als bovenlokaal voordoet.   Om een vrijwillige fusie juridisch mogelijk te maken werd de Wet op de Geïntegreerde Politie aangepast waardoor de gemeente- of politieraden van de betrokken politiezones gezamenlijk een aanvraag tot vrijwillige samensmelting van hun vorige politiezones kunnen indienen bij de ministers van Binnenlandse Zaken en van Justitie. Binnen het nieuwe financiële kader werd onderzocht of het haalbaar, doelmatig en doeltreffend is om de politiekorpsen van Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw te fusioneren, met het oog op het op korte en middellange termijn bestendigen van de basispolitiezorg in deze drie gemeenten en op lange termijn te werken aan het duurzaam verbeteren ervan. De centrale onderzoeksvraag werd door de projectgroep positief beantwoord. Het eindrapport van deze vervolgstudie werd op 31 oktober 2013 afgerond.   De colleges van de betrokken gemeenten gaven een positief advies voor een fusie met de politiezones Beersel, Halle en Sint-Pieters-Leeuw.

Zie ook ons artikel van 12 november 2013: Weg naar fusie politiezones Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Beersel open.

%d bloggers liken dit: