OUDENAKEN / SINT-LAUREINS-BERCHEM: – De kleuterschool Puur Natuur in Oudenaken die vandaag 17 kleuters telt wordt vanaf volgend schooljaar opgewaardeerd tot een volwaardige basisschool en verhuist op termijn naar de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem.

Schepen van Onderwijs Gunther Coppens: “ We gaan op kleine schaal de capaciteit uitbreiden van Puur Natuur. Daarom zullen we op 1 september 2014 starten met een eerste leerjaar te Oudenaken. Op termijn wordt het een echte dorpsschool en zullen er in de kleuter- en lagere school samen zo’n honderd kinderen zitten. Daarom hebben we ook een optie vastgelegd op de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem. Dat gebouw dat voorheen een schoolgebouw was kan dan binnen enkele jaren terug dienst doen als schoolgebouw.”
2013-11-29-school_puur_Natuur_01
Uit de omgevingsanalyse onderwijs in Sint-Pieters-Leeuw, blijkt dat het aantal kinderen woonachtig in de gemeente stijgt. Rekening houdend met het aantal nieuwbouwprojecten in Oudenaken en Sint-Laureins-Berchem gaat het gemeentebestuur ervan uit dat het aantal kinderen ook de komende jaren zal blijven toenemen. Ondertussen ervaren de Leeuwse scholen steeds meer druk in verband met hun capaciteit. Daarenboven vinden de kleuters van de gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur in Oudenaken geen goede aansluiting naar de lagere school. In theorie zouden zij moeten doorstromen naar de gemeentelijke basisschool Wegwijzer in Ruisbroek, maar gezien de afstand en de schoolbevolking is dit geen realistische optie.
Het college ging op 24 juni 2013 principieel akkoord om een dossier op te starten met betrekking tot de herstructurering van de gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur. Na onderzoek werd het dossier opgesteld om de gemeentelijke kleuterschool Puur Natuur met instellingsnummer 4804 met ingang van 1 september 2014 te herstructureren tot een basisschool (oprichting lager onderwijs). Deze herstructurering zorgt voor extra capaciteit en vraagt dus meer infrastructuur. Daarom wordt voorgesteld om de school in de toekomst te verhuizen naar de Molenborre in de Molenborrestraat te Sint-Laureins-Berchem. Het principe van de brede school zal toegepast worden: dwz dat verenigingen van een deel van de schoolinfrastructuur gebruik kunnen blijven maken indien zij dat wensen.

Historiek:
De huidige kleuterschool ‘Puur Natuur’ was vroeger aan basisschool. Tot de vroege jaren 70 van de vorige eeuw werd de school geleid door een echtpaar. Mevrouwzorgde voor de kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar terwijl meneer les gaf aan de leerlingen van het 2de tot het 6de studiejaar.
Vanaf 1973 is er enkel een kleuterschool
2013-11-29-school_statistiek-gemeentelijke-basisscholen
Noodzaak van een herstructurering
Uit een omgevingsanalyse blijkt dat het aantal kinderen in Sint-Pieters-Leeuw blijft stijgen. Bij de inschrijvingen voor het schooljaar 2013-14 moesten er zelfs 41 leerlingen geweigerd worden voor de 3 gemeentelijke basisscholen. Voor alle netten samen, gemeentelijk, katholiek en gemeenschapsonderwijs, werden dit schooljaar in Sint-Pieters-Leeuw zo’n 100 leerlingen geweigerd.

Reeds op 31 augustus 2010 verscheen een persbericht van Minister van Onderwijs, Pascal Smet waarin wordt verwezen naar de sterke groei van het aantal kleuters in 24 gemeenten waaronder Sint-Pieters-Leeuw.
2013-11-29-kleuterschool_Puur_Natuur_Oudenaken
Gunther Coppens, Schepen van onderwijs: “Indien alle Leeuwse kinderen tussen twee en twaalf jaar in de eigen gemeente naar school gaan dan zouden we zo’n 480 plaatsen tekort hebben! Want in 2011 bedroeg de capaciteit van de Leeuwse basisscholen al ongeveer 2910 plaatsen terwijl er 3390 gedomicilieerde kinderen tussen de twee en de twaalf jaar zijn in de gemeente. Dat wil zeggen dat 480 kinderen geen plaats vinden in scholen in hun eigen gemeente.”
En de schepen gaat verder: “ Een bijkomende reden voor een herstructurering is dat de kleuters van Puur Natuur in Oudenaken geen goede aansluiting vinden naar de lagere school. Ze kunnen zelfs op een wachtlijst terecht komen voor een school in hun eigen gemeente. De gemeente heeft daarom besloten om Puur Natuur te laten uitgroeien tot een volwaardige maar kleinschalige basisschool met klassen van gemengde leeftijdsgroepen.
Vanaf volgend schooljaar gaat er in Puur Natuur al een klas voor het eerste studiejaar van start in Oudenaken . Op termijn verhuist de school dan naar de Molenborre in Sint-Laureins-Berchem.

2013-11-29-school_puur_Natuur_03b_archieffoto-MolenborreBurgemeester Luc Deconinck: “ Het gemeentebestuur wil dat Puur Natuur een dorpsschool blijft voor maximum een 100-tal kinderen waar er met leeftijdsgroepen wordt gewerkt. De eigenheid van de school moet bewaard blijven en we moeten er aan de kinderen kwaliteitsvol onderwijs aanbieden. De gemeente ziet de Molenborre in de toekomst als een brede school waar de plaatselijke verenigingen de lokalen kunnen blijven gebruiken.
Ook qua mobiliteit verwachten we aan de Molenborre niet al te veel problemen daar de school op termijn maximum een honderd leerlingen zal tellen. Maar ook hierover zullen we in alle openheid communiceren met de buurtbewoners.”

%d bloggers liken dit: