luchtfoto_sint-pieters-kerkREGIO / SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Vicariaat Vlaams -Brabant & Mechelen start met pastorale zones. Ze voegt de huidige 384 parochies samen in 71 pastorale zones. Aanstaande zaterdag, 30 novemeber 2013, wordt dat project officieel gelanceerd in Mechelen. Sint-Pieters-Leeuw wordt één pastorale zone.

Er zullen minder zondagsvieringen plaats vinden. Wel wordt één zondagsviering per pastorale zone gegarandeerd.
doopsels, huwelijken en begrafenissen kunnen wel nog in de andere parochie kerken georganiseerd worden.

DEKENAAT HALLE, pastorale zone Sint-Pieters-Leeuw omvat:
Jan Ruusbroec en Onze-Lieve-Vrouw, Ruisbroek
Onze-Lieve-Vrouw ten Hemel Opgenomen, Vlezenbeek
Sint-Lutgardis, Zuun
Sint-Pieter, Sint-Pieters-Leeuw
Sint-Pieter in Banden, Oudenaken
Sint-Stefaan, Negenmanneke

De laatste maanden waait een frisse bries door de Kerk. Paus Franciscus weet mensen te begeesteren door steeds op eenvoudige wijze te verwijzen naar de essentie van de Kerk. De Kerk is er, zo beklemtoont de paus voortdurend, om de hoopvolle en levengevende boodschap van Jezus Christus bij de mensen te brengen. Het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen wil die dynamiek mee gestalte geven met de ombouw van het huidige parochielandschap. De 384 parochies in het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen worden gegroepeerd in 71 pastorale zones. Bedoeling is om de krachten te bundelen om beter het evangelie te kunnen verkondigen. Tegen Pinksteren 2016 moeten alle pastorale zones actief zijn.
KERK_Zuun KERK_Vlezenbeek

Eén visie – drie ijkpunten
Op zaterdag 30 november a.s. worden een duizendtal mensen uit alle parochies van het vicariaat Vlaams-Brabant en Mechelen verwacht in de Mechelse Sint-Romboutskathedraal. Deze ontmoeting markeert de start van het baanbrekende werk waar het vicariaat de komende jaren voor staat. Mgr Leon Lemmens, hulpbisschop voor Vlaams-Brabant en Mechelen, maakt die dag een visietekst bekend waarin hij de drie ijkpunten schetst voor de toekomst van de Kerk in Vlaams-Brabant en Mechelen. Er wordt ingezet op het samen vieren van de zondag, de zorg voor armen en de bekendmaking van het evangelie bij jongeren en volwassenen. De Kerk in Vlaams-Brabant en Mechelen wil, de pauselijke oproep indachtig, een Kerk worden die meer de straat opgaat en een betekenisvolle rol speelt in de samenleving.

Naast deze visie verschijnt ook een ‘Decreet bij de oprichting van de pastorale zones’. Dit decreet beschrijft welke huidige parochies een pastorale zone gaan vormen. Daarvoor is er reeds een breed overleg geweest met de dekens, de priesters en de plaatselijke geloofsgemeenschappen.

Leken medeverantwoordelijk
Het is belangrijk dat de nieuwe pastorale zones goed en efficiënt worden bestuurd. Gelet op het huidige tekort aan priesters, permanent diakens en pastoraal werkers, zal de hulpbisschop een officiële aanstelling geven aan ‘nieuwe herders’: gedoopte leken, vrouwen en mannen die medeverantwoordelijk worden voor inhoudelijke en praktische aspecten van de pastoraal (catechese, armenzorg, financieel beheer, evangelisatie).

Het decreet dat nu voorligt zet een aantal stappen verder. Parochies worden gegroepeerd in een pastorale zone. Binnen de afbakening van een pastorale zone wordt als het ware een ‘nieuwe parochie’ opgericht. Daarin zal stap voor stap gewerkt worden naar een eenheid in beleidsvoering (bijvoorbeeld op het vlak van liturgie en sacramententoediening).
KERK-Ruisbroek KERK_Sint-Laureins-Berchem

Samen zondag vieren
In iedere op te richten pastorale zone wordt in de toekomst één plaats gegarandeerd waar oud en jong kan samenkomen om de Heer te ontmoeten in de eucharistie. Deze zogenaamde ‘zondagskerk’ leidt echter niet noodzakelijk of meteen tot de sluiting van de overige kerken in de pastorale zone. Afhankelijk van de plaatselijke realiteit zullen bestaande parochiekerken als cultusplaatsen in gebruik blijven als de plaats waar de lokale gemeenschap haar geloof kan beleven (doopsels, huwelijken, uitvaarten, gebedsmomenten…) eventueel zonder de garantie van een wekelijkse eucharistieviering.

Een dienstbare Kerk
De Kerk in Vlaams-Brabant en Mechelen wil uitdrukkelijk aandacht en zorg hebben voor de zwaksten in de samenleving, de armen en de daklozen. Daarvan zijn vandaag reeds talrijke goede voorbeelden: ziekenzorg, welzijnszorg, pastorale vrijwilligers in zorginstellingen, plaatselijke projecten van winteropvang. Bestaande en nieuwe projecten krijgen in de uitbouw van de pastorale zones – bijvoorbeeld ook in de aanwending van financiële middelen – bijzondere aandacht.
KERK_Negenmanneke KERK_Oudenaken

Meer werk maken van verkondiging
Mgr Lemmens: “Het project van de pastorale zones is geen gedwongen opheffen van gemeenschappen of het van hogerhand opgelegd sluiten van parochiekerken. De ombouw wordt geïnspireerd en geleid door een inhoudelijke zorg: waar is het in onze parochies om te doen? De pastorale zones willen dus vooreerst een sterk inhoudelijk gebeuren worden. We willen krachten bundelen om krachtig het evangelie te verkondigen, bij jongeren en volwassenen. In de overtuigde hoop dat met de tijd mensen opnieuw of nieuwe vreugde vinden in het geloof dat ze samen beleven. Het lijkt ons een gunstige tijd om daaraan vandaag te beginnen.”

%d bloggers liken dit: