federale-politieREGIO: – In de nacht van donderdag 7 november 2013 op vrijdag 8 november 2013 tussen 21 uur en 5 uur ging er in het ambtsgebied van de Coördinatie- en steundirectie Asse-Halle-Vilvoorde een arrondissementele controleactie EXIT door.
Deze actie was prioritair gericht naar de rondtrekkende dadergroeperingen en daders van home-jackings, home-invasions, dossiers garage en carjackings en secundair naar (verkeers)criminaliteit in het algemeen (drugs, rijden onder invloed of zonder verzekering, snelheid, verboden wapendracht, diefstallen, illegalen, …).

De lokale en de federale politie hebben, met de volledige steun van de gerechtelijke en bestuurlijke overheden en in de geest van de wet op de geïntegreerde politie op twee niveau’s, op een nauwe wijze samengewerkt om de vooropgestelde objectieven te bereiken.

Politionele inzet
Binnen het arrondissement Asse-Halle-Vilvoorde werden een 208-tal extra politieambtenaren ingezet: 111 van de lokale politiekorpsen (van 12 politiezones) en 97 federale politieambtenaren (interventiekorps Asse, Leuven, Mechelen, CIC Vlaams-Brabant, CSD Asse en Leuven, de dienst Luchtvaartpolitie, de dienst Luchtsteun, de dienst Hondensteun, leden van de gespecialiseerde interventie, de Federale gerechtelijke politie, de Spoorwegpolitie, de Wegpolitie en federale school Cel Wegverkeer (opleiding verkeersspecialist)).

Er waren statische controledispositieven, waarvan 1 groot dispositief (132 politieambtenaren) in Halle en kleinere dispositieven in de politiezones Beersel, Grimbergen, Tarl, Vima, Wokra en Zaventem.
De actie in Halle startte om 22.50u, waarbij onmiddellijk werd overgegaan tot het afleiden van de voertuigen op de E429.
Het parket Brussel-Halle-Vilvoorde was aanwezig op het terrein. Ook de Dienst Vreemdelingenzaken was aanwezig, evenals de Agentschap Wegen en Verkeer.
Ook het gemeentebestuur Halle, de Civiele bescherming Liedekerke, een arts van wacht en takeldiensten leverden medewerking.

Resultaten
In totaal werden 489 voertuigen en 587 personen aan een grondige controle onderworpen. Er werden 21 geseinde personen aangetroffen (o.a. 1 persoon werd gezocht voor slagen en verwondingen, 1 dossier stalking, 11 personen voor betekening van een ontzetting recht tot sturen, 1 wegens illegaal verblijf op het grondgebied).

Er werden 4 gerechtelijke aanhoudingen verricht:
§ dankzij een alerte burger werd een verdachte van Litouwse nationaliteit geïnterpelleerd in Kraainem. De betrokkene werd er in verdachte omstandigheden aangetroffen. Na verder onderzoek door een ploeg van de lokale recherche bleek hij een huurwagen te gebruiken waar inbrekersmateriaal in lag. De Litouwer wordt vandaag, vrijdag 8 november 2013, ter beschikking gesteld van justitie. Hopelijk zal het aantal diefstallen in de wijk (29 maal sinds 1 juli 2013!) zakken na deze arrestatie.
§ verder werd er één gestolen voertuig aangetroffen, met aan boord een persoon van Russische afkomst. De man wordt gezocht voor moord/doodslag. Het voertuig werd gerechtelijk getakeld; de Federale gerechtelijke politie Namen neemt de leiding van het onderzoek.
§ tijdens een controle vluchtten 3 personen de bossen in. Twee van hen werden gevat; in het voertuig werd een hoeveelheid koper teruggevonden.

Verder werden ook volgende zaken gemeld:
– 6 personen verbleven illegaal op het grondgebied;
– 8 voertuigen zijn getakeld wegens niet verzekering;
– een 20-tal processen-verbaal werden opgesteld voor drugsfeiten (o.a. 315gr marihuana, 3gr hasj);
– 8 verboden wapens werden in beslag genomen (3 messen, 2 houten knuppels/baseballbats, 1 nepwapen, 1 springmes, 1 alarmpistool, 1 airsoft gun);
– er werd 1 gestolen nummerplaat in beslag genomen;
– er zijn 11 gerechtelijke processen-verbaal opgesteld;
– er waren 116 negatieve alcoholcontroles; 5 positieve alcoholcontroles met inhouding van 3u; 8 positieve alcoholcontroles met inhouding van 6u en 8 positieve alcoholcontroles met onmiddellijke intrekking rijbewijs;
– er werden 15 processen-verbaal drugs in het verkeer opgesteld;
– 30 processen-verbaal werden opgesteld inzake diverse verkeersovertredingen.

Bij het dispositief van de politiezone Tarl heeft 1 voertuig rechtsomkeer gemaakt. Het voertuig werd achtervolgd op de E40 tot Aalst, maar kon uiteindelijk ontkomen.
Ook de politiezone Vima had een ‘doorrijder’. Dit voertuig kon gestopt worden; de bestuurder was niet in het bezit van een rijbewijs.
In de toekomst zullen er ongetwijfeld gelijkaardige acties georganiseerd worden.

%d bloggers liken dit: