bouwen-aan-Vlaams-Brabant_logoVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – 8 oktober keurde de Vlaamse regering het provinciale ruimtelijke uitvoeringsplan voor de clusters van weekendverblijven, campings en residentiële woonwagenterreinen in Bertem, Bever, Halle, Holsbeek, Huldenberg, Kortenberg, Lennik, Leuven, Scherpenheuvel-Zichem, Sint-Pieters-Leeuw en Ternat goed. Hiermee komt een einde aan de onzekerheid eigenaars en bewoners de voorbije decennia kampten.

Veertien dagen na de publicatie van deze beslissing in het Belgisch Staatsblad treedt het plan in werking. Deze goedkeuring is een eerste stap. Daarna moeten de plannen op het terrein gerealiseerd worden’, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.
De provincie Vlaams-Brabant maakte, samen met de betrokken gemeenten, een draaiboek met alle acties. De provincie zal deze acties coördineren en zet zelf ook middelen in. De nadruk ligt op zes criteria:
1. Realiseren van een bijkomend aanbod van kleine, betaalbare (sociale) woongelegenheden van voldoende kwaliteit en woonzekerheid met aandacht voor de eigenheid van het kleinschalig wonen
2. Begeleiding en ondersteuning van de permanente bewoners naar een betaalbaar en kwaliteitsvol woonalternatief met woonzekerheid
3. Kwalitatieve inrichting en beheer van de terreinen
4. Ondersteuning van de toeristische infrastructuur
5. Herstel en ontwikkeling van natuur
6. Toezicht op de vergunningstoestand van de gebouwen

Het is belangrijk dat de bewoners van de gebieden die een woonbestemming krijgen, een vergunning aanvragen voor de functiewijziging naar wonen’, zegt gedeputeerde Julien Dekeyser. ‘Deze stedenbouwkundige aanvraag valt onder de werken of handelingen waarvoor een geringe dossiersamenstelling volstaat. Er is ook geen medewerking van een architect vereist’.

Gemeente Sint-Pieters-Leeuw:
– deelplan Bergensesteenweg 700-700b
– deelplan Bergensesteenweg 777

%d bloggers liken dit: