GEMEENTERAAD_Sint-Pieters-Leeuw_bannerSINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van 26 september keurde de N-VA/CD&V meerderheid de nieuwe tarieven voor het containerpark goed (zie artikel). Deze gelden vanaf 1 januari 2014. Er komt een betalend en een niet betalend gedeelte. Wie zich met een aantal afvalfracties (o.a. tuinafval, plastic of houtafval) aanbiedt zal 2 euro toegang moeten betalen. Vanaf het elfde bezoek wordt dit 16 euro. Ook de inzameling van grofvuil wordt betalend.

Guy-Jonville‘sp.a uitte op de gemeenteraad scherpe kritiek op het voorstel van de meerderheid. “Wij verzetten ons tegen de betalende toegang tot het containerpark”, vertelt gemeenteraadslid Guy Jonville. “Ten gevolge van Vlaamse regelgeving is de gemeente verplicht om voor de inzameling van een aantal soorten afval een vergoeding te vragen. Daar kunnen we niet onderuit. De manier waarop dit in onze gemeente wordt geregeld, laat echter te wensen over. Wij zijn voorstander van een systeem waarbij de kostprijs wordt bepaald door de hoeveelheid aangeboden afval. Dit vanuit het principe ‘de vervuiler betaalt’. De meerderheid vraagt echter een vast tarief per keer dat men het containerpark bezoekt, ongeacht de hoeveelheid afval die je meebrengt. De eerste tien keer betaal je 2 euro, vanaf de elfde keer wordt dit maar liefst 16 euro. Wie vaak naar het containerpark moet, bijvoorbeeld omdat hij weinig stockeerruimte of een kleine auto heeft, wordt door deze regeling gestraft. Je kan nu al voorspellen dat het sluikstorten hierdoor zal toenemen.

Ook de inzameling van het groot huisvuil wordt betalend. Vanaf 1 januari betaal je 0,16 euro per kilogram bij aflevering in het containerpark en 0,26 euro per kilo bij de huis-aan-huis ophaling. Guy Jonville: “Sommige mensen hebben niet de mogelijkheid om zelf naar het containerpark te gaan. Bijvoorbeeld ouderen of mensen zonder wagen. Voor hen is dit prijsverschil wel erg groot. sp.a stelt voor om voor deze groepen de kostprijs van de huis-aan-huis ophaling te beperken.”

2 comments

  1. als ik kijk wat hier telkens buiten staat de avonden voor de ophaling van het groot huisvuil ( en dan er voor dat de vuilkar langskomt al veel meegenomen door particulieren) dan weet ik nu al dat er veel sluikstorten zal gebeuren vanaf januari 2014. Ik werk bij een bedrijf op de industriezone in Buizingen en daar ligt het nu al dikwijls vol. Er zijn hier twee verliezers, de mensen die als ze iets moeten weggooien, een postuurke, een kabouterke waar een stuk af is enz… het naar het containerpark moeten dragen. Als het containerpark aan de site van de politie gaat komen, gaat de benzine duurder zijn om heen en weer te gaan vanaf het negenmanneke dan de prijs van het kabouterke, dus wat doen, het wegfoefelen in de gewone vuilzak, of het meenemen en in de vuilbak van de baas gooien…. En dan de andere verliezer, de particulieren die een groot deel van het groot huisvuil meenemen omdat zij het kunnen gebruiken, of door te verkopen. Nee, zie maar 1winnaar, en zoals steeds dezelfde…

  2. Wie heeft dit nieuwe containerpark zo ver gaan uitkiezen ??????
    Van mijn woning tot aan het containerpark is dit 19 km heen en terug met de auto en dan moet er nog betaald worden ????
    Dit is een poging tot sluikstorten of niet ?????
    Ik keur dit volledig af.

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: