logo_vlaams-brabantVLAAMS-BRABANT: – De raad van de provincie Vlaams-Brabant heeft de samenwerkingsovereenkomst voor de sportregiowerking goedgekeurd. Hierdoor krijgen de gemeenten ook dit jaar ondersteuning voor een aantal bovenlokale sportactiviteiten.

Op vraag van de gemeenten en omwille van de jarenlange succesvolle samenwerking zetten we onze regionale werking in de sportsector dit jaar verder’, zegt Karin Jiroflée, gedeputeerde voor sport. ‘Elke gemeente bepaalt het eigen sportbeleid, maar wij steken een handje toe en sporen hen aan tot regionale samenwerking. De afspraken tussen de gemeenten en de provincie nemen we op in een samenwerkingsovereenkomst’.

Deze ondersteuning bestaat uit de coördinatie van bovenlokale taken, overleg met gemeenten over sport, communicatie en promotie van het regionale sportaanbod, het faciliteren van sport- en beweegactiviteiten en vorming van sportbegeleiders en sportbestuurders, onderzoek van de vragen en noden voor ondersteuning, het stimuleren van intergemeentelijke samenwerking en het realiseren van bovenlokale initiatieven.

Sportregio-Pajottenland_logo

Om deze regionale sportwerking goed te kunnen uitvoeren werd Vlaams-Brabant ingedeeld in 8 sportregio’s. Het gaat om de regio’s Winge-Demevallei, Getevallei, Dijle en Hageland, Vlaams-Brabantse Ardennen, Noord, Noors-West, Zuidwest Rand en Pajottenland.
64 van de 65 Vlaams-Brabantse gemeenten nemen deel aan de sportregiowerking

De provincie stelt voor de regiowerking vier regionale sportpromotoren ter beschikking en een bedrag van 11.500 euro per sportregio. De gemeenten geven een deelnamebijdrage die per regio schommelt tussen 0,025 en 0,075 euro per inwoner. De inkomsten uit eigen activiteiten van de sportregio kunnen voor de werking worden gebruikt.

De samenwerking geldt voor dit jaar. De eventuele verderzetting na 2013 is afhankelijk van de uitvoering van de interne staatshervorming’, besluit gedeputeerde Karin Jiroflée.

%d bloggers liken dit: