bouwen-aan-Vlaams-Brabant_logoVLAAMS-BRABANT: – In deze budgettair uitdagende tijden maakt het provinciebestuur een statement door alvast tot en met 2017 jaarlijks 2 miljoen euro extra uit te trekken voor de realisatie van fietssnelwegen.

Tom Dehaene, gedeputeerde voor mobiliteit: “Dat betekent dat we voortaan in totaal 5 miljoen euro per jaar gaan investeren in fietsinfrastructuur in onze provincie.

Hoogste prioriteit: 3 fietssnelwegen tussen Vlaams-Brabant en Brussel

Rondom Brussel werden 15 nog te realiseren fietssnelwegen uitgetekend die een hoog fietspotentieel hebben (het zogenaamde fietsGEN). Vlaams-Brabant, Vlaanderen en Brussel hebben daaruit drie fietssnelwegen geselecteerd die topprioriteit hebben gekregen:
· De kanaalroute die van Grimbergen/Vilvoorde via Brussel naar Halle loopt.
· De HST-route die langs de HST-spoorlijn van Leuven, via Kortenberg en Brussel Noord naar de Anspachlaan loopt.
· De OMA-B-fietssnelweg die van Asse naar Brussel loopt.

Gemeenten die op deze routes infrastructuurwerken willen uitvoeren om de fietssnelweg te realiseren, kunnen rekenen op een verhoogde subsidie van het provinciebestuur.
· 100 % van de ontwerpkosten
· 100% van de aanlegkosten (waarvan de provincie 40% kan terugvorderen bij Vlaanderen).
De gemeenten blijven verantwoordelijk voor het bouwheerschap en de eventuele onteigeningen.

Voor de andere fietssnelwegen rond Brussel draagt het provinciebestuur 100% van de aanlegkosten (waarvan 40% teruggevorderd wordt bij Vlaanderen) en 40% van de studiekosten.

%d