2009-09-10-RVT_WilgenhofSINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds het nieuwe woonzorgcentrum Zilverlinde (gelegen in Zuun) in gebruik is, staat het voormalige rusthuis Het Wilgenhof in de Hendrik Vanhouchestraat leeg. De OCMW-raad besliste donderdag 20 juni 2013 om dat gebouw te slopen. Een definitieve beslissing over de herbestemming van de locatie volgt later. Het terrein zal ondertussen tijdelijk ingericht worden als parkeergelegenheid.

OCMW-voorzitter Paul Defranc: “Aangezien de jaarlijkse kosten voor de instandhouding van het oude gebouw te hoog oplopen en een herbestemming na verbouwingswerken niet kan voldoen aan de moderne eisen van een nieuw pand, werd beslist het leegstaande Wilgenhof versneld te slopen. De werken voor het slopen van het gebouw zullen na de procedure op de openbare aanbestedingen nog dit jaar gegund worden, zodat de werken nog dit jaar kunnen starten.“

In overleg met de gemeente werd beslist om het terrein tijdelijk her in te richten tot parkeerplaats.
2013-06-21-slopen_Wilgenhof2
Schepen van Mobiliteit Jan Desmeth: “We willen vermijden dat het gebouw en terrein er gedurende een aantal jaren als een braakliggend en verwaarloosd perceel bijligt. Aangezien bijkomende parkeergelegenheid zowel een oplossing is voor de piekmomenten van de twee naburige scholen als voor de wekelijkse vrijdagmarkt, festiviteiten zoals Strapatzen of andere evenementen, willen we dit terrein tijdelijk nuttig gebruiken als extra parkeerzone. Voor de plaatselijke handelaars moet dit ook goed nieuws zijn.”

Het OCMW- en het gemeentebestuur zullen voor het einde van dit kalenderjaar de toekomstige bestemming vastleggen. Zij bekijken dit in het geheel van het beschikbare patrimonium. Het is een belangrijk onderdeel in het opmaken van de zesjarige beheers- en beleidscyclus 2014-2019, dat elk gemeentebestuur dient op te maken voor het einde van dit jaar.

%d bloggers liken dit: