windmolen-SINT-PIETERS-LEEUW: – Het Leeuwse college van burgemeester en schepenen heeft in haar zitting van 25 februari 2013 een voorwaardelijk gunstig advies gegeven voor het oprichten van 2 windturbines aan de overzijde van het kanaal (zijde Beersel, maar op grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw – tussen kanaal en Zenne). Deze aanvraag werd ingediend door Electrabel nv. Van 12 januari tot 11 februari laatstleden liep het openbaar onderzoek. Tijdens dit openbaar onderzoek werden 107 bewaren ingediend, waarvan 105 identieke.

De voorwaarden die het college van burgemeester en schepenen heeft opgelegd, zijn:
· er mogen geen bomen worden verwijderd, aangezien dit niet in de aanvraag is inbegrepen;
· de normen inzake slagschaduw en hinder gelden cumulatief voor het geheel van alle windmolens die langs het kanaal worden vergund, ongeacht de aanvrager, zoals bepaald in de omzendbrief RO2006/02;
· de windturbines zullen gecertificeerd moeten zijn;
· de aanvraag moet voldoen aan de provinciale verordening inzake de opvang van hemelwater.

In het verleden kreeg het gemeentebestuur nog twee aanvragen voor het plaatsen van windturbines. Beide aanvragen werden ingediend door ECOPOWER cvba en WE-POWER nv. Hun eerste aanvraag voor het plaatsen van 6 windturbines (waarvan 2 op grondgebied van Sint-Pieters-Leeuw) werd op 4 mei 2012 geweigerd. Voor de andere aanvraag werd op 21 december 2012 een stedenbouwkundige vergunning verleend voor het bouwen van 3 windturbines met een hoogspanningscabine, dit volgens de bijzondere procedure waarbij de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar de vergunning aflevert (zie hierna). Tegen deze beslissing is het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw in beroep gegaan omwille van de eerste windturbine die te dicht bij de woonwijk De Witte Roos zou worden gebouwd.

2013-01-29-aanvraag-stedenbouwkundige-vergunning-2-windmolens-electrabel

Alle aanvragen voor het oprichten van windturbines worden/werden behandeld volgens de bijzondere procedure. Dit betekent dat de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar beslist over de aanvraag. De gemeente en andere instanties (bijvoorbeeld Waterwegen en Zeekanaal) geven advies aan Ruimte Vlaanderen. Het vergunningverlenende bestuursorgaan (in dit geval de gewestelijke stedenbouwkundige ambtenaar – Ruimte Vlaanderen) neemt over de vergunningsaanvraag een beslissing binnen een vervaltermijn van 60 dagen, die ingaat de dag na ontvangst van de adviezen.

%d bloggers liken dit: