archieffoto-sneeuw-ruimen-stoepSINT-PIETERS-LEEUW: – Het KMI voorspelt een winterprik met smeltende sneeuw en vrieskou. Denk eraan om steeds je stoep sneeuw- en ijsvrij te houden!

Enkele tips van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw:

Hou je stoep sneeuw-en ijsvrij

  • Het GAS reglement van de gemeente Sint-Pieters-Leeuw stelt dat de Leeuwenaars verplicht zijn om bij ijzelvorming het aangelegde voetpad voor hun huizen, aanhorigheden, bebouwde of onbebouwde percelen, vrij te maken door het strooien van zout.
  • Bij sneeuwval moeten de inwoners op het voetpad voor hun huizen, aanhorigheden, bebouwde en onbebouwde percelen, een vrije doorgang maken van een meter.
  • Sneeuw en ijs mogen niet opgehoopt worden op de rijbaan, maar wel langsheen de boordsteen. Dat moet zodanig gebeuren dat de doorgang voor de voetgangers en de afwatering steeds verzekerd is.
  • Als bewoner moet men niet alleen de grond in de gaten houden. Het is bij stevig winterweer ook goed eens omhoog te kijken. Ijskegels die een gevaar vormen voor voorbijgangers, moeten immers verwijderd worden. Desnoods zal hiervoor een beroep worden gedaan op de brandweer.

Vermijd ellende op de weg!

  • Een aantal eenvoudige maatregelen kunnen je heel wat ellende op de weg besparen:
  • Zorg voor een ijskrabbertje of spuitbus tegen vorst zodat alle ruiten proper zijn als je vertrekt.
  • Vermijd het gebruik van de handrem. Bij strenge nachtvorst kan het zijn dat deze vast vriest.
  • Laat je motor warm draaien voor je elektronische toestellen zoals radio of gps opzet.
  • Laat winterbanden plaatsen. Deze zijn veiliger en zorgen voor meer grip op de weg bij winterse temperaturen

Touring_logoTouring waarschuwt om bij gladde wegen:
– Nooit kort afremmen en snelheid aanpassen
– Nooit plots aan het stuur trekken
– Gaat de auto toch aan het slippen, geef dan nooit gas bij maar haal de voet van het gaspedaal en kijk uit naar zones waar de banden opnieuw grip krijgen (berm met zachte sneeuw, grind, …)
– Gaan de wielen blokkeren rempedaal lichtjes indrukken, onmiddellijk loslaten en dit een paar keer herhalen.
– Anticipeer. Een vooruitziende rijstijl houdt in dat er voldoende afstand wordt. Anticipeer op hindernissen of gevaren die de veiligheid in het gedrang brengen.
– Op een gladde ondergrond in tweede versnelling vetrekken om te verhinderen dat de wielen gaan slippen.
– Bij een auto met automatische versnelling tijdens het remmen de hendel in “neutraal”. In “drive” stand blijven de aangedreven wielen lichtjes draaien terwijl de twee andere wielen reeds geblokkeerd zijn, dat verlengt de remafstand.

NMBS_logoNMBS en Infrabel activeren winterplan
Sneeuw en ijzel vragen een specifieke aanpak om het treinverkeer zo vlot mogelijk te laten verlopen. Spoorwegmaatschappij NMBS en infrastructuurbeheerder Infrabel stomen hun winterplan klaar om op eventuele problemen te anticiperen en om deze ook zo snel mogelijk op te lossen.

Zo volgt het spoorwegpersoneel nauwgezet de weersvoorspellingen op, om toegespitste maatregelen te treffen.
Spoorwegmaatschappij NMBS stoomt zowel haar treinmaterieel als haar personeel klaar om winterse weeromstandigheden het hoofd te bieden. Zo zijn treinbestuurders extra alert met een aangepaste snelheid en remgedrag, wat ze tijdens de permanente opleiding uitvoerig zijn aangeleerd. Ook het treinmaterieel heeft een specifieke aanpak nodig.

UPDATE 16.00 uur:

agentschap-wegen-en-verkeerDe strooidiensten van het Agentschap Wegen en Verkeer staan paraat om uit te rijden om de gewest- en autosnelwegen sneeuw- en ijsvrij te maken tijdens de nacht en voor de ochtendspits. Als de sneeuwval zich verderzet tijdens de spits is het echter zeer moeilijk om nog sneeuw te ruimen of te strooien gezien de toename van het verkeer. Op het moment dat er al file staat is het voor onze strooiwagens zeer moeilijk om nog strooi- en ruimactiviteiten uit te voeren.
De strooidiensten volgen de weersvoorspellingen op de voet en zullen op basis van de voorspellingen de komende uren beslissen welke acties zij verder zullen ondernemen.

Stel verplaatsingen zoveel mogelijk uit
Omwille van de voorspelde weersomstandigheden en het tijdstip van de sneeuwval waarschuwen het Agentschap Wegen en Verkeer, het Verkeerscentrum en de Federale Wegpolitie voor een bijzonder zware ochtendspits. Weggebruikers worden aangeraden om niet strikt noodzakelijke verplaatsingen uit te stellen tot na de ochtendspits, de verkeers- en nieuwsberichtgeving te volgen en indien mogelijk deze verplaatsingen later op de dag uit te voeren

Het weer voor de volgende dagen in Sint-Pieters-Leeuw –> KLIK HIER

%d bloggers liken dit: