2012-12-06-camerabeeldenREGIO: – Met het slechte weer van de laatste dagen zijn de verkeerscamera’s op de Brusselse Ring en in het Brussels gewest een belangrijke informatiebron voor het verkeerscentrum. Ze geven visueel een blik op de actuele wegsituatie. Een technisch probleem verhindert dat nu dat men 30 van de 60 camera’s kan bekijken.

Joke De Rocker van Wegen en Verkeer: ”  Het defect ligt niet bij de camera’s zelf maar bij de apperatuur die camerabeelden bundelt en doorstuurt naar het verkeerscentrum.
We doen onze uiterste best om het probleem zo snel mogelijk op te lossen. We hopen dit voor het kerstverlof te realiseren. Want het vervelende voor het verkeerscentrum is dat ze voor bepaalde delen van de weg geen beelden binnen krijgen en dus bij incidenten op de weg een minder goed beeld hebben van de situatie. ”
Het verkeerscentrum is evenwel niet helemaal blind, er zijn nog andere instrumenten, zoals de meetlussen in het wegdek, die het verkeersbeeld in kaart brengen.
 
%d