SINT-PIETERS-LEEUW: – De ruwbouwwerken aan de bouw van de nieuwe gemeenteschool ‘Den Top’ lopen ten einde aan de Garebaan 249  in Leeuw-centrum. Naar aanleiding hiervan werden deze werken ingehuldigd. Als alle werken nu volgens plan verlopen kan men deze afronden rond november 2012 zodat begin 2013 de kinderen kunnen verhuizen naar hun nieuwe school.

De inhuldiging vond plaats in de zaal die eens hij klaar is de sportzaal van de school zal worden.  Deze turnzaal kan ook als polyvalent ruimte gebruikt worden.

Schepen Fons Geeroms: “Het beëindigen van de ruwbouwwerken is dus een speciaal moment. Voor ons betekent dit dat er vandaag een belangrijke stap is gezet in het lange proces van de bouw van de nieuwe school van Den Top.

Heel dit proces leek soms op een nooit eindigende lijdensweg, waarbij talrijke moeilijke hindernissen dienden genomen te worden. Als men weet dat men, met het oog op het bouwen van een nieuwe school, deze grond heeft aangekocht in 1995, dus 17 jaar geleden, dan beseft elkeen gewis dat het niet van een leien dakje is gelopen. Mijn voorgangers als schepen van onderwijs, Lucien Wauters en Filip Packeu, hebben er beiden mee te maken gehad en, ik kan het me best voorstellen, dat ze er hun tanden hebben op stuk gebeten. Ik vermoed dat ze soms de wanhoop nabij moeten geweest zijn, terwijl er bij de bevolking vaak smalend werd gesproken over die nieuwe school die er toch nooit zou komen…

Eerst moest er een stedenbouwkundig verantwoord project gerealiseerd worden en dat kon pas na de definitieve goedkeuring van het BPA “ Sint-Pieters-Leeuw Centrum “, en dat gebeurde op 26 maart 2008. Nadien hadden we te maken met een ingewikkeld ontwerpproces omwille van een wijzigende wetgeving en reglementering inzake o.a. energieprestaties, waterhuishouding enz. …

Daarna zwoegden we ons door een lange subsidieprocedure met moeilijke onderhandelingen met Agion, de subsidiërende overheid, inzake de te gebruiken aanbestedingsprocedure.

Uiteindelijk konden we in aanbesteding gaan, maar nog was de miserie niet voorbij. Gezien het hoge bedrag van de raming der werken moest alles gebeuren met Europese bekendmaking, d.w.z. dat eventuele kandidaten 55 dagen moesten krijgen om een degelijk, gefundeerd bod te doen. We moesten ons huiswerk herbeginnen omwille van interpretaties van termijnen. Wij hadden de dag van verzending van het lastenboek meegerekend in die 55 dagen en dat mocht niet. Terug naar af dus, en weer 2 maanden langer wachten.

Op 2 mei 2011 hebben we die werken eindelijk kunnen gunnen en sinds de toekenning van de opdracht is alles in een stroomversnelling gekomen en verlopen de werken zeer vlot.

Als de planning verloopt zoals voorzien, zouden de werken beëindigd zijn in november 2012. De verhuis van de oude naar de nieuwe school, dat is wellicht een zaak voor de eerste maanden van 2013.

Intussen is vandaag al zichtbaar dat de kenmerken van het gebouw overeenkomen met de doelstellingen van het ontwerp. Het wordt een modern, hedendaags en multifunctioneel schoolgebouw, dat in relatie staat met de achterliggende open ruimte en dat bestaat uit verschillende entiteiten met een duidelijke relatie. Om een rondleiding te houden is het evenwel nog te vroeg. De uitnodiging hiervoor komt wellicht later.”

Deze slideshow vereist JavaScript.


Architect Karel Breda: ” Als men vanop de Garebaan kijkt dan wordt het linkse volume de kleuterschool. Het basisconcept bij de bouw was respect voor het relief van het landschap.   We wouden in onze plannen dat zicht ine een of andere vorm behouden. Daarom hebben we nu centraal de cafetaria gebouwd  die langs twee zijden helemaal beglaast zal zijn zodat je als het ware door het gebouw kan kijken naar de weiden erachter.
Elke kleuterklas op het gelijkvloers zal ook een eigen tuintje hebben  zodat ze er gebruik van kunnen maken tijdens de lesuren.
De tegel die vandaag ingehuldigd werd komt centraal te liggen onder de kegel in het gebouw.
De vloerbekleding  dat is ook iets speciaal. We hebben een kunstenares erbij betrokken die een heel mooi patroon in de linoleum vloer heeft uitgetekend. En dat gaat ook terug naar de basis van de gedenksteen. Dat zal het geheel nog mooier, specialer en creatiever maken. ”

Naast 15 klaslokalen, waarvan 9 voor de lagere school en 6 voor de kleuterschool, omvat het bouwproject ook de nodige lokalen voor administratie, polyvalente ruimten, refter, sanitair…

Het gebouw bestaat uit drie volumes die een open buitenspeelplaats, verlaagd ingeplant t.o.v. de straat en grenzend aan de Garebaan, omgeven.

Meer info over de Gemeentelijke Basisschool Den Top: www.dentop.be

Zie ook ons artikel van 22/09/2011 – start van de werken na vele jaren wachten

%d bloggers liken dit: