RUISBROEK / SINT-PIETERS-LEEUW: – De lokale politie Sint-Pieters-Leeuw voerde op 09.02.12 samen met de mlieuambtenaren van de gemeente en de dienst OVAM een controle uit in een aantal garagebedrijven. De controle kadert in het actieplan “Overlast” dat vermeld staat in het Zonaal Veiligheidsplan 2009-2012 van de politiezone Sint-Pieters-Leeuw. Het actieplan voorziet zowel reactieve als pro-actieve controles.

Commissaris Christian Steens: “Naast de inbreuken op de milieuwetgeving is er ook vaak sprake van overlast door deze bedrijven. De garages storen in het straatbeeld door de vaak overvolle parkings; het af- en aanrijden van voertuigen met vreemde nummerplaten zorgen bij de bevolking voor een onveiligheidsgevoel. De voertuigen worden vaak op de openbare weg geplaatst en dit zonder in orde te zijn met inschrijving of verzekering van deze voertuigen.

Daarbij komt nog dat er soms ook gebruik wordt gemaakt van illegalen personen die tewerk gesteld worden in deze bedrijven, hetgeen met zich meebrengt dat de sociale en economische regelgeving met de voeten getreden wordt.

De controleactie is één van de luiken van een integrale aanpak van het probleem, Door deze multi-disciplinaire actie wil de politiezone Sint-Pieters-Leeuw de wildgroei een halt toeroepen en de situatie ter plaatse normaliseren.

De lokale politie en de milieuambtenaar gingen heden over tot de voorlopige bestuurlijke verzegeling van 1 pand in de deelgemeente Ruisbroek hetwelk over geen vergunning beschikte . Twee andere bedrijven langsheen de Bergensesteenweg dewelke niet in regel waren met de milieuwetgeving kregen een opmerking om zich te regulariseren.”

Meer info :  www.lokalepolitie.be/5414/

%d bloggers liken dit: