SINT-PIETERS-LEEUW: – Ecopower cvba en We-power nv. (dochtervennootschap van Colruyt) hebben een bouwaanvraag en een milieuvergunningsaanvraag van klasse 1, ingediend voor de bouw van windturbines op de percelen gelegen Vaartkant-West te 1600 Sint-Pieters-Leeuw.
Dinsdagavond had hierover in het gemeentehuis een informatievergadering plaats. Zo’n 120 geïnteresseerden, vooral van de wijk De Witte Roos waren aanwezig en vuurden in de vragenronde verscheidene vragen af op Ecopower en het gemeentebestuur.

Het gaat om de de bouw van vier windturbines langs het kanaal Brussel-Charleroi, waarvan de eerste zich bevindt op 270 meter van wijk De witte Roos en twee windturbines in de industriezone Laekebeek (Lot) op de terreinen van Colruyt.

Schepen Martin Schoukens licht toe dat het openbaar onderzoek nog loopt tot 14 februari 2012. De gemeente  heeft dan 60 dagen de tijd om een advies uit te brengen bij de bestendige deputatie, dus tot 4 maart. De bestendige deputatie moet dan een gemotiveerde beslissing nemen voor 2 mei 2012. Deze termijn kan maximaal met 2 maand verlengd worden (2 juli 2012). Eens de motivatie er is moet een copy ervan binnen de 10 dagen overgemaakt worden aan de burgemeester van Sint-Pieters-Leeuw zodat deze ze kan aanplakken aan het gemeentehuis en op de locatie waarvan sprake.
Daarna kan ook nog beroep worden aangetekend tegen deze beslissing.

Schepen Martin Schoukens vertelde ook dat het openbaar onderzoek opnieuw werd overgedaan omdat iemand bij de bezwaren de terechte opmerking had gemaakt dat bij ondertekening van de aanplak affiche geen datum stond. Daar men geen procedure fouten wou maken werd het onderzoek herstart. En dat de mensen die reeds bezwaren ingestuurd hadden hierover dit niet opnieuw hoeven te doen dat deze blijven gelden. Zoals Leeuw dit reeds vroeger in de gemeente gedaan heeft.
Het ‘actiecomité windturbines Brucom’ zei dat aan hen door verscheidene bronnen was aangeraden om opnieuw bezwaren in te dienen en ze beloofden de schepen dan ook nieuwe bezwaarschriften.

Daarna legden Manten Vangils project verantwoordelijke van Ecopower en Dirk Vansintjan, Bestuurder Ecopower uit hoe ze tot de locatie en aanvraag gekomen waren.
Er werd rekening gehouden met heel wat beperkingen zoals: minimum buffer van 250 meter tot woningen, natuur gebied, beschermde gebieden, gas- en hoogspanningsleidingen, kanaal, gewestplan,GRUP,…
Als men al deze beperkingen bij elkaar legde bleef de zone aan het kanaal Brussel-Charlerloi over waar het project nu geplant wordt.
In de plannen wordt rekening gehouden met de slagschaduw van de molens en de geluidsnormen volgens de nieuwe Vlarem geluidsnormen die reeds goedgekeurd zijn maar nog gepubliceerd moeten worden.

  
Om 21.10 uur begon dan de vragenronde die tot net voor 23.00 uur duurde.
Een greep uit de vragen: In 2011 waren er wereldwijd 111 incidenten met windmolens hoe veilig zijn deze hier, Is windmolen één rendabel als deze ’s nachts gereduceerd moet draaien, waarom zo kort bij een woonwijk, woningen in wijk zullen dalen in waarde, hoeveel subsidies ontvangen jullie voor de molens, wat met turbulentie, na 8 uur slagschaduw per jaar moet de molen stilvallen hoe wordt dit gemeten, windmolens moeten er zijn maar waarom laten jullie molen één die het kortst bij de wijk staat niet vallen en plaats deze in een ander project weg van een woonwijk,…

Ecopower, Colruyt  en de gemeente beantwoorden alle vragen op één na over het opstalrecht dat Waterwegen en Zeekanaal NV  zal ontvangen voor het gebruik van hun gronden omdat dit niet in de policy past maar Ecopower zei wel geen woekerprijzen te betalen.

Na de informatievergadering was het ‘actiecomité windturbines Brucom’ niet overtuigd over het project en ze zullen hun acties verder zetten.

* Meer info: http://www.ecopower.be/index.php/onze-projecten/wind-beerselsint-pieters-leeuw


Bekijk ook onze eerder gepubliceerde artikels over dit mogelijke windturbine project:
– 2012/01/13: milieuvergunningsaanvraag + informatievergadering
– 29/12/2011: Actiecomité windturbines Brukom
– 10/11/2011: Beersel, 250 mensen aanwezig op informatievergadering windproject Ecopower

%d bloggers liken dit: