VLAAMS-BRABANT: – Het provinciale steunpunt sociale planning en de cel armoedebeleid stelden een dossier samen over ‘Armoede in Vlaams-Brabant’.

Het werd een studie met gedetailleerde cijfers en verhelderende commentaren, die de armoede in Vlaams-Brabant beter zichtbaar maken. De bedoeling is beleidsmakers bij lokale besturen en welzijnsorganisaties te ondersteunen bij het voeren van een onderbouwd armoedebeleid.


Bron + Zie het volledige document via:
www.vlaamsbrabant.be/binaries/publicatie-dossier-armoede-in-vlaams-brabant-2011_tcm5-73954.pdf

%d bloggers liken dit: