VLAAMS-BRABANT: – De provincieraad van Vlaams-Brabant keurde de actualisatie van het addendum van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant goed. Hierdoor kan het plan zelf bijgestuurd of gewijzigd worden.

Belangrijkste wijziging is dat de provincie nu afvalverbrandingsactiviteiten in Kampenhout kan uitsluiten.
Het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant schept een kader voor de toekomstige ontwikkelingen in de provincie. Hoeveel woningen moeten er nog gebouwd worden en waar? Moeten er nieuwe bedrijventerreinen ontwikkeld worden, waar moeten deze gelegen zijn en hoe groot zouden ze moeten zijn? Welke ruimte moet er vrijgehouden worden voor natuur en landbouw?

Na zes jaar drong een actualisatie en beperkte herziening van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant zich op. Dit is nodig om de wijzigingen aan het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen, die begin 2011 werden goedgekeurd in het Vlaams Parlement, te kunnen integreren. De uitgangspunten en kernprincipes van het ruimtelijk structuurplan Vlaams-Brabant blijven behouden. De aanvullingen en wijzigingen worden gebundeld in een addendum“, zegt Julien Dekeyser, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening.

De provincieraad keurde het ontwerp van ‘addendum’ goed. Het geeft een overzicht van de wijzigingen.
De wijzigingen gaan over bijsturing van de mogelijkheden voor de bouw van sociale woningen in de woonkernen, verruimde mogelijkheden voor de inplanting van een lokale bedrijvenzone door de gemeenten en een aanpassing van de ontwikkelingsopties in de economische knooppunten Kampenhout-Sas, Londerzeel en Ternat.“, zegt gedeputeerde Julien Dekeyser.

Na de goedkeuring van het ontwerp van ‘addendum’ kan een openbaar onderzoek georganiseerd worden. Zo kunnen de inwoners van Vlaams Brabant reageren op de voorgestelde wijzigingen. Het openbaar onderzoek vindt plaats in het najaar van 2011.

Written by nieuwssite

Onafhankelijke nieuwssite met nieuws uit Sint-Pieters-Leeuw en zijn deelgemeenten.

%d bloggers liken dit: