VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant liet, samen met de afvalintercommunales en de gemeentebesturen van het arrondissement Halle-Vilvoorde, een studie uitvoeren over samenwerking voor afvalbeleid in deze regio.

Provincie Vlaams-Brabant is sinds haar ontstaan in 1995 een belangrijke partner in het afvalbeleid in de regio. De provincie stimuleert in belangrijke mate het afvalpreventie- en hergebruikbeleid ondermeer via subsidies. Daarnaast coördineert de provincie het samenwerkingsverband voor de overslag en de verwerking van het restafval. Het beleid van de provincie focust ook op het afval en het sorteergedrag van de talrijke KMO’s in de regio.

De vraag naar meer samenwerking vanuit de gemeenten van de regio Halle-Vilvoorde en de provincie houdt in dat er reeds een vermoeden bestond dat samenwerken kan renderen. De studie heeft aangetoond dat samenwerking voor afvalbeleid echt loont.

De conclusies van de studie zijn overduidelijk. Indien de afvalintercommunales en de gemeenten van Halle-Vilvoorde een gezamenlijk afvalbeleid zouden voeren, kan dit (nog) efficiënter en beter. Dat wil concreet zeggen dat het aanbod van afvaldiensten (in een groot deel van het arrondissement) sterk zal verbeteren: meer klantgericht wordt en van een betere kwaliteit zal zijn. Bovendien zorgt deze samenwerking voor een serieuze kostenbesparing. Volgens de studie kan men 7 tot 8 miljoen euro per jaar besparen. Dit komt neer op een gemiddelde besparing voor de gemeenten van 13 euro per inwoner per jaar.” , zegt Jean-Pol Olbrechts, gedeputeerde voor leefmilieu.

De studie stelt dat de nieuwe samenwerking, voorlopig ‘BrabantPlus geheten, zal bestaan uit een centrale en 3 decentrale entiteiten. Afvalpreventie, financieel beheer, personeelsbeheer, IT-beheer en veiligheid & milieu zullen centraal uitgevoerd worden. Uitvoerende taken die rechtstreeks gericht zijn op afvalinzameling (afvalophaling, beheer containerpark, afvaloverslag, onderhoud materieel, magazijnbeheer en slibverwerking) worden decentraal uitgevoerd. Deze structuur laat toe om een betere dienstverlening vanuit een grotere structuur te verlenen, zonder de afstand tot de burger, gemeente en tot het dagelijks werkingsgebied te groot te laten worden.

Voor BrabantPlus zal er gewerkt worden met een basismenu aan dienstverlening waarvan de kost op termijn “gesolidariseerd” wordt. Deze kost wordt met andere woorden gedekt door de forfaitaire bijdrage van de gemeenten-vennoten. Het basisdienstverleningsniveau is gebaseerd op de aanbevelingen van OVAM en grotendeels de huidige werkwijzen van de betrokken intercommunales.
Naast dit basis dienstverleningsniveau kunnen de betrokken gemeentebesturen een hoger dienstverleningsniveau krijgen. De kost hiervan zal echter volledig doorgerekend worden aan de gemeentebesturen in kwestie.

Om BrabantPlus te kunnen realiseren, onderscheiden we twee belangrijke luiken:
1) de fusie van de randintercommunales en
2) de overdracht van de afvalactiviteiten van Haviland in BrabantPlus.
De huidige gemeenten die voor het afval een beroep doen op de diensten van Haviland treden uit vrije keuze al dan niet toe tot BrabantPlus. De belangrijkste onderdelen van deze operatie moeten nog op het einde van dit jaar rond zijn. Volgend jaar wordt dan het eerste werkingsjaar van de nieuwe samenwerking met een groot aantal gemeenten van het arrondissement.

Samen met de afvalintercommunales heeft de provincie gesprekken gevoerd voor de nieuwe samenwerking. De studie is nu af. Het is aan de gemeenten om de nodige beslissingen te nemen om de samenwerking verder mogelijk te maken” besluit gedeputeerde Olbrechts.

%d bloggers liken dit: