VLAANDEREN: – De Lijn verwacht dat haar dienstverlening op zaterdag 18 juni 2011 in heel Vlaanderen ernstig zal verstoord zijn door een staking van de drie vakbonden.

De directie wijst erop dat ze de wettelijk toegestane ruimte voor loonsverhoging maximaal invult. Ze betreurt dat de vakbonden staken terwijl een nieuwe vergadering was afgesproken.

Wel bussen op verpachte lijnen
De hinder zal zaterdag het grootst zijn op de lijnen die door De Lijn zelf worden bediend. Dat betekent dat er weinig of geen trams zullen rijden en dat ongeveer de helft van de bussen zal uitrijden.
Het gaat om de bussen op de verpachte lijnen. Dat zijn de lijnen die worden bediend door een privéfirma die rijdt in opdracht van De Lijn.

Voor informatie over de gevolgen van de actie voor de dienstverlening kunnen de reizigers zaterdagochtend vanaf 7.00 uur terecht op www.delijn.be.

bron: De Lijn


Het gemeenschappelijk vakbondsfront ACV-ACOD-ACLVB voert deze actie op een zaterdag, zodat de hinder voor de pendelaars en schoolgaande jeugd beperkt blijft.

Maar het vakbondsfront waarschuwt: als de directie van De Lijn op 20 juni geen volwaardig voorstel doet, wil men op vrijdag 24 juni nog eens het werk neerleggen.
De besprekingen in het paritair comité vinden plaats op 20 en op 24 juni.

bron: gemeenschappelijk vakbondsfront

%d bloggers liken dit: