SINT-PIETERS-LEEUW: – Deze MEGA-happening om en rond de terreinen van het Vlaams Trefcentrum ‘Laekelinde’ richt zich tot leerlingen van het 6° leerjaar van de basisscholen in de politiezone Sint-Pieters-Leeuw en heeft als thema “veiligheidsdiensten”.
Het MEGA-event wil elke deelnemer laten kennis maken met de diverse facetten van de werking van diverse hulpdiensten en de werking van de politie in het algemeen.
Dit evenement is de afsluiting van het lessenpakket  M.E.G.A. .

M.E.G.A.(Mijn Eigen Goed Antwoord) omvat een lessenpakket van 10 sessies met als hoofddoel : alle kinderen van het zesde leerjaar (basisonderwijs) weerbaar maken tegen risicogedrag in het algemeen en tegen misbruik van genotsmiddelen in het bijzonder. Deze lessen worden in onze politiezone gegeven door de Mega-inspecteur Marc Geerinckx. Vandaag had de afsluithappening plaats.

Commissaris Christian Steens: “Wij zullen hen tijdens dit Mega-event trachten te laten inzien dat de werking van politie , brandweer en medische diensten een complexe job is die een groot burgerlijk en maatschappelijk engagement vereisen .
Tijdens deze dag krijgen de 173 kinderen onder de vorm van informatiestanden, demonstraties en doe activiteiten, een zicht op het werk van al deze mensen en hulpverleners .
Zo zal er op dit event een demonstratie gebeuren door brandweer Lennik nopens het ontzetten uit een autowrak van een slachtoffer, reanimatiesituatie door het Rode Kruis, zijn er diverse standen aanwezig zoals JIP (jongereninformatiepunt) en is de dienst Cavalerie van de federale politie aanwezig naast de M.E.G.A.agent van de politiezone Sint-Pieters-Leeuw.”

De busmaatschappij ‘De Lijn’ kwam een nieuw concept de ‘tramelandbus’ voorstellen.

Commissaris Christian Steens: ” De Lijn is voor de politie een bevoorrechte partner. Op het terrein werken we regelmatig samen voor controles. We hadden vernomen dat in Antwerpen  De Lijn aan de jeugd een nieuw concept lanceerde de tramelandbus wat zeer interessant is voor de jeugd. Daarom hebben we deze speciale bus uitgenodigd op dit evenement.”

Patrick Scheys, controleur De Lijn: ” De kinderen die vandaag de bus bezoeken zullen later de pilootklas zijn om de informatie aan andere kinderen door te geven. Op de bus vertellen we hen welke vervoerbewijzen er zijn, dat men vooraan moet opstappen,… De kinderen stellen ook vragen zoals hoe het werkt om per SMS een ticket te kopen. Wij leggen hen dat dan allemaal uit.
Verder leggen we hen ook uit wat ze moeten doen als ze te maken zouden krijgen met steaming of afpersing op de bus.

Ook veiligheid komt aan bod, hoe en wanneer bedient men de  noodknop en hoe evacueer je een bus.”

Hoe een bus te evacueren konden de leerlingen van het 6de leerjaar van de Sint-Stevensschool aan de lijve ondervinden en uitproberen want als oefening  vulde de bus zich plots met rook.

%d bloggers liken dit: