SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw hoopt dat de politici nu inzien dat het project ‘Beekherstel en hermeandering Zuunbeek’ ook een economische en menselijke waarde heeft zoals de vrijwaring van overstroming van de wijk Negenmanneke, de gewestweg N6 en de commerciële ruimte in Sint-pieters-Leeuw.


Foto’s: Zuunbeek – ingang Oude Zuun zaterdag 13/11/2010 om 14u en dezelfde plaats op zondag om 10u

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw meldt:
Inderdaad ook onze natuurgebieden zijn ondergelopen. Spectaculair maar dit is normaal.
Immers het zijn vochtige hooilanden die in de vallei liggen en die vroeger regelmatig in de winter blank stonden.
Bijkomend voordeel is dat we nu daardoor water bufferen om lagergelegen bebouwde gebieden zoals de wijk Negenmanneke te vrijwaren.

En dit zou nog beter kunnen. Met het Vlaams Gewest hebben we plannen uitgewerkt om de vallei nog beter haar werk te kunnen vervullen als bufferingsgebied.
De administratie heeft tot nu toe zeer goed meegewerkt zodat alle vergunningen en plannen klaar zijn.

Nu rest de laatste fase, de realisatie. En voor het ogenblik hapert die fase. Hopelijk zien de politici nu in dat dit project “Beekherstel en hermeandering Zuunbeek” ook een economische en menselijke waarde heeft zoals de vrijwaring van overstroming van de wijk Negenmanneke, de gewestweg N6 en de commerciële ruimte in Sint-pieters-Leeuw.

bron & foto’s: http://sites.google.com/site/leeuwsenatuurvrienden/Share

%d bloggers liken dit: