NEGENMANNEKE: – Het bouwen van nieuwe scholen in combinatie met woningen en kinderdagverblijven is in Vlaanderen op dit ogenblik nog niet evident. Toch zijn er een aantal van dergelijke open scholen in de maak.
De open school wordt een vlot toegankelijke en multifunctionele ruimte waar alle buurtbewoners welkom zijn.
Basisschool de Groene Parel in de Albert Van Cotthemstraat is één van de pilootprojecten van het gemeenschapsonderwijs Waar dit alles binnen twee jaar gerealiseerd zou moeten zijn.

In plaats van de huidige paviljoenen komt er een 2500 vierkante meter nieuw schoolgebouw, een kinderdagverblijf en een zeventigtal woningen en appartementen.
Bij dit Open school project kan de speelplaats ook dienen als buurtplein en kunnen sommige schoollokalen buiten de lesuren gebruikt worden door de verenigingen. Dit alles zorgt voor een verhoogde sociale controle.

Scholen met gemengde functies

GO wil zijn focus op de samenleving realiseren met nieuwbouwprojectenwaarin private functies, zoals wonen en zorg, met scholen gecombineerd worden. Het GO! heeft samen met de ParticipatieMaatschappij Vlaanderen het openschoolconcept uitgewerkt. Als ruimte en functies gedeeld worden, renderen scholen beter. Een
speelplaats kan na de schooluren bijvoorbeeld een aangename recreatieve plek zijn voor buurtbewoners.

Begin augustus werd het startschot gegeven voor twee modelprojecten in Koningshooikt en Sint-Pieters-Leeuw, waar een nieuwe school telkens wordt gecombineerd met een kinderdagverblijf en woningen. Bijna 200 architecten en projectontwikkelaars namen op 24 augustus deel aan de informatiesessie over deze projecten. Een belangrijk signaal, want het GO! kan zijn visie op open schoolarchitectuur natuurlijk maar realiseren in samenwerking met betrokken partners.

Raymonda Verdyck, afgevaardigd bestuurder van het GO! vat de aanpak als volgt samen:
“Het GO! stimuleert zijn leerlingen om ontwikkelingskansen aan te grijpen – op school en in levensechte leer- en leefsituaties. School maken is geen besloten gegeven maar gebeurt in levendige interactie met de samenleving. Onze visie op schoolinfrastructuur ligt in het verlengde van dit beleid: met onze initiatieven rond duurzaam en modulair bouwen, met onze interesse in publiek-private partnerschappen en met onze aandacht voor socio-economische tendensen in steden en regio’s, stellen we ons op als een bouwheer met open geest.
En we rekenen op enthousiaste partnerschappen met onder meer openbare besturen, architecten en bouwpromotoren, werkgevers en ondernemers om onze ambitie waar te maken.”

Share

%d bloggers liken dit: