SINT-PIETERS-LEEUW: – Op de gemeenteraad van 26 mei 2010 gaf de korpschef Mark Crispel een toelichting over het jaarverslag 2009 van de lokale politie van Sint-Pieters-Leeuw.

Dit verslag bevat zowel informatie over de reguliere werking van de politie en anderzijds geeft het een zicht op de activiteiten en de resultaten die de lokale politie hiermee heeft geboekt.

Wie het jaarverslag wil nalezen kan dit op de site van de politie van Sint-Pieters-Leeuw – KLK HIER.

Men komt er onder andere te weten dat er in 2009,  8.981 interventies en 14.501 meldingen waren in onze gemeente.

En in het zonaal politieplan 2009-2012 werden de volgende prioriteiten weerhouden in 2009:
Op vlak van de externe veiligheidsfenomenen
– verkeersonveiligheid met bijzondere aandacht voor snelheid, alcohol, zwaar vervoer, controle op naleving wegsignalisatie, opgefokte bromfietsen en veiligheidsgordel.
– eigendomsdelicten opgesplitst naar inbraken in gebouwen (hier zitten ook particuliere woningen in) en autocriminaliteit met bi j beide fenomenen een bijzondere aandacht voor rondtrekkende dadergroepen.
– overlast met bi jzondere aandacht naar drugs en hangjongeren.
– intrafamiliaal geweld/partner geweld met bijzondere aandacht voor problematische opvoedingssituaties.

Bron en meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

%d bloggers liken dit: