SINT-PIETERS-LEEUW / VLAANDEREN: – De Vlaamse regering keurde vrijdag vijf nieuwe brownfieldprojecten goed.
Brownfields zijn verlaten, vervallen of onderbenutte bedrijfsterreinen die gesaneerd én ontwikkeld worden .
Bij deze projecten is één project gelegen in Sint-Pieters-Leeuw.
Het project Transrec op het voormalige gipsstort van UCB in Sint-Pieters-Leeuw; dat wordt herontwikkeld tot een gebied voor kmo-bedrijven en winkelruimtes, aansluitend bij de Bergensesteenweg die winkel- en wandelboulevard wordt.


Nadat in mei 2009 een eerste pak brownfieldconvenanten werd goedgekeurd, gaf de Vlaamse regering vrijdag, na langdurige onderhandelingen met de promotoren, haar zegen aan vijf nieuwe projecten. Die convenanten deblokkeren telkens grote werken waarop vaak al jaren gewacht werd. Als die werken snel kunnen beginnen – en dat is in Vlaanderen niet zeker – kan deze regeringsbeslissing ook bijdragen tot het hernemen van de economische activiteit na de crisis.

BroCap & ReGenius zorgen voor de brownfield herontwikkeling van Transrec

Ligging: Bergensesteenweeg 306, 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Zone voor KMO & retail
Omvang:5.725m²
Bodem: ernstige vervuiling in grond en grondwater met VOCL en minerale olie
Potentieel: Realisatie van KMO-ontwikkeling in combinatie met beperkt aandeel retail (800 m²)

BroCap is gespecialiseerd in het onderzoeken, verwerven en herontwikkelen van verlaten, verwaarloosde en eventueel verontreinigde sites (de zogenaamde Brownfields). BroCap handelt in eigen naam (via het brownfield investeringsfonds ReGenius), of biedt oplossingen in samenwerking met derde partijen (eigenaars, projectontwikkelaars, investeringsmaatschappijen), gebruik makend van financiële en juridische instrumenten, risico management (risico-waardering en -beheersing bij grondoverdracht), procesbeheer en financiering.

Share

%d bloggers liken dit: