VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant heeft een meldpunt geïnstalleerd tegen ratten met het oog op een efficiëntere bestrijding. Wie ratten opmerkt kan deze vanaf heden melden op het nummer 016 26 77 90 of via een mail naar meldpuntenratten@vlaamsbrabant.be.

Bruine, zwarte en muskusratten kunnen heel wat schade veroorzaken aan houtwerk, elektrische leidingen, pvc-buizen, funderingen of voeding.
Ze kunnen ook zorgen voor problemen met gezondheid en hygiëne.
De gerichte bestrijding van deze dieren zorgt ervoor dat de hinder tot een minimum wordt beperkt.

Daarom start de provincie Vlaams-Brabant, in samenwerking met de Vlaamse Overheid en de gemeenten, een meldpunt voor ratten.

Share

%d bloggers liken dit: