VLAANDEREN: – De nieuwe Vlaamse regering onder leiding van minister-president Kris Peeters (CD&V)legde deze voormiddag de eed af in het Vlaams-Parlement.
Voorzitter van het Vlaams-Parlement tijdens de volgende ligeslatuur is Jan Peumans (NV-A).
2009-07-13-vlaamse-regering_
Kris Peeters (CD&V) legt deze middag bij koning Albert de eed af als minister-president.
Na de eedaflegging bij de koning gaat Peeters naar het Martelarenplein voor de eerste ministerraad van de nieuwe regering.
Om 15 uur leggen de opvolgers van de leden van de Vlaamse regering hun eed af als Vlaams volksvertegenwoordiger en volgt de regeringsverklaring van minister-president Peeters.
Het debat en de stemming over de regeringsverklaring vinden plaats op woensdag vanaf 10 uur.
De Vlaamse Regering 2009 start met 9 ministers, waarvan 4 vrouwen.

Kris PEETERS (CD&V)
Minister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister bevoegd voor Buitenlands Beleid, Economie en Landbouw, Visserij en Plattelandsbeleid.

Ingrid Lieten (SP.a)
vice-minister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister bevoegd voor Media, Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie, Coördinatie van het Armoedebeleid en Economisch Overheidsinstrumentarium met inbegrip van het energiebedrijf.

Geert Bourgeois (NV-A)
vice-minister-president van de Vlaamse Regering
en Vlaams minister bevoegd voor Bestuurszaken, Toerisme, Inburgering en de Vlaamse Rand.

Hilde Crevits (CD&V)
Vlaams minister bevoegd voor Mobiliteit en Openbare Werken.

Philippe Muyters (N-VA)
Vlaams minister bevoegd voor Begroting en Financiën, Ruimtelijke Ordenking, Onroerend Erfgoed, Werk en Sport.

Joke Schauvliege (CD&V)
Vlaams minister bevoegd voor Leefmilieu, Natuur en Cultuur.

Pascal Smet (SP.a)
Vlaams minister bevoegd voor Onderwijs, Gelijke Kansen, Jeugd en Brusselse aangelegenheden.

Freya Van den Bossche (SP.a)
Vlaams minister bevoegd voor Wonen, Energie, Sociale Economie en Stedenbeleid.

Jo Vandeurzen (CD&V)
Vlaams minister bevoegd voor Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

Lees het Ontwerpregeerakkoord Vlaamse Regering – KLIK HIER

%d bloggers liken dit: