alcoholcontroleSINT-PIETERS-LEEUW: – De verkeersdienst van sint-Pieters-Leeuw hield tijdens de nacht van zaterdag op zondag een alcoholcontrole langsheen de Bergensesteenweg en aan het station van Ruisbroek, 44 bestuurders werden onderworpen aan een ademtest waarvan 3 een positieve ademtest aflegden en min. 6 uur hun rijbewijs dienden in te leveren.

Andere vastgestelde inbreuken: 3 PV’s rijbewijs niet in orde – 3 PV’s gordeldracht (onmiddellijke inning van 50 euro) – 1 inbeslagname van een Quad ingevolge niet-verzekering.

Meer info:  www.lokalepolitie.be/sint-pieters-leeuw

%d bloggers liken dit: