SINT-PIETERS-LEEUW: – In de “Mobiliteitsvisie De Lijn 2020” die vandaag is verschenen lezen we dat er een regionale tram zou bijkomen in Sint-Pieters-Leeuw.

Tegen 2020 wil De Lijn het tramnetwerk fors uitbreiden om de files te verminderen. In totaal zouden er voor 810 kilometer nieuwe tramlijnen bijkomen, tegenover 170 kilometer nu.
Om dit ambitieus plan te realiseren heeft de lijn over een periode van 10 jaar 1,7 miljard extra nodig.

Het idee van de nieuwe tramlijn via Sint-Pieters-Leeuw kan men lezen via: www.delijn.be/images/Mobiliteitsvisie%20De%20Lijn%202020_tcm7-8081.pdf
Pagina 32
Regionale trams als dragers van de openbaar-vervoerstructuur in sterk verstedelijkte gebieden

2.4.4. Halle – Brussel
Een vierde te versterken relatie op regionaal niveau rond Brussel betreft de regionale tram tussen Halle en Brussel.
De interregionale functie tussen Halle en Brussel wordt door het treinnetwerk reeds opgenomen,  maar de verbinding tussen Halle en Sint-Pieters-Leeuw, en tussen Sint-Pieters-Leeuw en Brussel wordt door deze verbinding gerealiseerd, samen met een ontsluiting van de ganse corridor op een hoogwaardige manier.
De knooppunten Zuun en COOVI zorgen voor een verknoping met het bovenliggend niveau en met de tangentiële relatie in de Vlaamse Rand.
2009-04-21-openbaar-vervoer

Bron: www.delijn.be/images/Mobiliteitsvisie%20De%20Lijn%202020_tcm7-8081.pdf

%d bloggers liken dit: