2009-03-13-burgemeesters_bhv
SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE: -De Conferentie van Burgemeesters van Halle-Vilvoorde heeft vrijdag zijn scherpe kritiek herhaald op het feit dat de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde bij de komende EU-verkiezingen van 7 juni nog steeds niet gesplitst zal zijn.
In tegenstelling tot de federale verkiezingen van 2007 blijft de politieke actie beperkt tot informeren en sensibiliseren, maar wordt de stembusgang niet geboycot.
2009-03-13-burgemeesters_bhv___vanlinthout-doomst-pieters

Dit standpunt werd vrijdag op een vergadering in Halle onderschreven door 21 burgemeesters. Bij de verkiezingen in 2007 namen een tiental gemeentebesturen waaronder Sint-Pieters-Leeuw deel aan de boycotactie. Door tussenkomst van de gouverneur van Vlaams-Brabant verliep uiteindelijk alles toch normaal.
De afgelopen weken hadden Lennik en Affligem beslist tot een boycot.  Andere gemeenten zoals Sint-Pieters-Leeuw zouden hun houding laten afhangen van de beslissing van de Conferentie van Burgemeesters. En daarbij is dus beslist om de stembusgang niet te boycotten.
2009-03-13-burgemeesters_bhv-2

De burgemeesters eisen in een mededeling de onvoorwaardelijke goedkeuring van de splitsing van de kieskring BHV en wijzen erop “dat de federale wetgever de vastgestelde ongrondwettelijke discriminatie niet heeft opgeheven”.

Ze blijven achter de parlementaire behandeling van het Vlaamse splitsingsvoorstel in de Kamer staan en willen dat het misbruik van belangenconflicten stopt. Ze vragen een onderhoud met de Duitstalige gemeenschap om hen te doen afzien van het inroepen van deze procedure.

De burgemeester “kunnen zich niet neerleggen bij Europese verkiezingen waarbij BHV niet gesplitst is en vragen hierover een onderhoud met de Vlaamse gouverneur en de Vlaamse en federale minister van binnenlandse zaken”. Ze willen ook met supranationale instanties zoals de Raad van Europa een onderhoud om hun standpunt toe te lichten en plannen ook informatiecampagnes om de bevolking te sensibiliseren over de achtergrond van hun standpunt en acties.

1 comment

Comments are closed.

%d bloggers liken dit: