openingsuren zwembad Sint-Pieters-Leeuw wijzigen lichtjes

SINT-PIETERS_LEEUW: – Vanaf morgen, woensdag 1 september 2021, worden de openingsuren van het zwembad in het Wildersportcomplex lichtjes aangepast:
maandag – vrijdag: 16u00 tot 19u45
woensdag: 14u00 tot 19u45
zaterdag: 13u00 tot 16u45
zondag: 9u00 tot 15u45

Een ingangsticket blijft mogelijk tot 30 minuten voor sluiting.
Aan de bezoekers wordt wel nog steeds gevraagd dat ze bij aankomst hun zwemkledij reeds onder hun gewone kledij aanhebben (coronamaatregel). Rond het zwembad is een mondmasker voortaan niet meer nodig.
Meer info: www.sint-pieters-leeuw.be/vrije-tijd/sport/zwembad

Leeuws zwembad opnieuw open

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vrijdag zette het overlegcomité licht op groen voor de heropening van de zwembaden vanaf 1 december 2020.
De Sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw bracht alles in gereedheid om jullie vanaf vandaag om 16 uur, met de nodige coronamaatregelen, terug te ontvangen in het zwembad van het Wildersportcomplex.

Uiteraard zullen een aantal maatregelen moeten worden gerespecteerd. Om alles zo goed mogelijk te laten verlopen, werden ook de openingsuren lichtjes aangepast.
Op die manier krijgt het personeel de mogelijkheid om tussendoor alles op een correcte manier te ontsmetten.

2020-12-01-aangepaste-openingstijdenAan de ingang wordt handgel voorzien en op de vloer worden wegwijzers aangebracht. Ook rond het zwembad gelden heel wat andere regels. Zo wordt aan de bezoekers gevraagd dat ze bij aankomst hun zwemkledij reeds onder hun gewone kledij aanhebben. Douchen vóór het zwemmen is verplicht, erna is verboden.

In het zwembad – dat anders wordt ingedeeld – worden maximaal 50 zwemmers/bezoekers toegelaten. Verenigingen regelen zelf op welke manier ze hun sport aanbieden, maar moeten uiteraard ook rekening houden met de opgestelde regels.

De uitgebreide maatregelen kan je raadplegen via volgende PDF.
www.sint-pieters-leeuw.be/sites/default/files/gemeente/sport/documenten/richtlijnen-heropening-zwembad-december2020.pdf

Vanaf woensdag 1 juli 2020 opent het zwembad opnieuw haar deuren met coronamaatregelen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanaf woensdag 1 juli 2020 opent het zwembad opnieuw haar deuren. Uiteraard gebeurt dit onder bepaalde voorwaarden.

Zo worden de openingsuren lichtjes aangepast om het personeel de mogelijkheid te geven om tussendoor de nodige ontsmetting te verrichten. Aan de ingang wordt handgel voorzien en op de vloer worden wegwijzers aangebracht. Ook rond het zwembad gelden heel wat andere regels. Zo wordt aan de bezoekers gevraagd dat ze bij aankomst hun zwemkledij reeds onder hun gewone kledij aanhebben. Douchen vóór het zwemmen is verplicht, erna is verboden.
In het zwembad – dat anders wordt ingedeeld – worden maximaal 50 zwemmers/bezoekers toegelaten.
Kledij en (sport)zak neem je mee in de zwemhal. De kluisjes kan je niet gebruiken.
De redders zien er op toe dat in het water de social distancing wordt nageleefd.
Gelieve niet langer dan 1 uur in het bad te blijven.
Verenigingen regelen zelf op welke manier ze hun sport aanbieden, maar moeten uiteraard ook rekening houden met de opgestelde regels.


Organisatie zwembad
– Er worden 3 brede banen gelegd in het grote bad : 1 baan voor snelle zwemmers, 1 baan voor middelmatige zwemmers en 1 baan voor trage zwemmers
– Een ruimte van 2 brede banen wordt voorzien voor zwemlessen en recreatief zwemmen (= spelen)
– Het kleine bad wordt voor 4/5de voorzien voor recreatief zwemmen en 1/5de voor zwemlessen (wordt afgebakend met een zwemlijn
– Zwemmateriaal wordt niet uitgeleend. Lesgevers brengen hun eigen materiaal mee en zorgen zelf voor de ontsmetting ervan.

Capaciteit
– Er worden maximaal 50 zwemmers/bezoekers toegelaten in het zwembad (normale capaciteit =100 bezoekers tijdens de publieke uren).
– Er wordt door de redders op toegezien dat er maximaal 6 zwemmers zijn per baan, 16 bezoekers in de recreatiezone groot bad en 16 bezoekers in het kleine bad
2020-06-26-zwembad_Wildersportcomplex (1b) - openingsuren
Alle info mbt de coronamaatregelen in het zwembad:
sint-pieters-leeuw.be-zwembad-coronamaatregelen

Zwembad Wildersportcomplex heropent in juli

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vanmiddag zette de veiligheidsraad het licht op groen voor de heropening van de zwembaden vanaf 1 juli 2020.


Eén van de voorwaarden voor de heropening van de zwembaden is volgens de veiligheidsraad de toepassing van protocollen.
Daarnaast gelden de algemene regels die al van kracht zijn voor andere activiteiten, zoals het verplicht in acht nemen van de veiligheidsafstand, het invoeren van tijdslots en crowd management, het schoonmaken van de infrastructuur,…

2020-06-24-zwembad-Wildersportcomplex_04Het gemeentebestuur en de sportdienst gaan met de richtlijnen nu aan het werk om alles in praktisch afspraken te gieten zodat op 1 juli het zwembad Wildersportcomplex kan openen.

Herwig Smeets, Schepen van sport: “Onze Leeuwse zwemmers, zwem- en duikclubs hebben dit jaar al hun aandeel aan tegenspoed te verwerken gekregen.
Eerst waren er de losgekomen tegels die hersteld dienden te worden en aansluitend daarop gooide corona roet in het eten…
Ik ben dan ook zeer blij dat we na 6 maanden van sluiting het zwembad terug kunnen openen.
Dat dit met wat extra maatregelen gepaard gaat, om het op een corona-veilige manier te kunnen laten doorgaan, zal de zwemfanaat er wel graag bijnemen
!”

herstellingswerken zwembad Wildersportcomplex op schema

SINT-PIETERS-LEEUW: – De herstellingswerken aan het zwembad van het Wildersportcomplex zitten op schema. Deze week worden de nieuwe tegels gelegd op de zwembadbodem.


Tijdens de onderhoudswerken eind december 2019 werd de temperatuur van het water in het zwembad verlaagd. Na het opnieuw opwarmen van het water, werd op maandagochtend 30 december vastgesteld dat er zowel in de breedte als in de lengte van het zwembad tegels waren losgekomen en/of gebroken.

In januari liet men het zwembad leeglopen, hebben de gemeentediensten de oude tegels verwijderd en liet men de ondergrond goed uitdrogen. Begin februari werd dan een beschermlaag aangebracht op de bodem.
Deze week zijn de tegelzetters begonnen met het betegelen van de volledige zwembadbodem.
Volgende week start men dan met het opvoegen van de tegels waarna een droogtijd in acht moeten genomen worden.
Rond half maart kan het zwembad dan langzaam gevuld worden en dient het water traag opgewarmd te worden.
Een duurzame en kwalitatieve herstelling vergt dus tijd. De heropening van het zwembad wordt – onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden – verwacht einde maart 2020.

Zwembad opnieuw open einde maart 2020

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na een grondige inspectie en analyse van meerdere specialisten is het duidelijk dat een volledige vernieuwing van de betegeling van de zwembadbodem noodzakelijk is. Plaatselijke herstellingen van de schade blijken geen optie omdat de kans op gelijkaardige schade hierdoor aanwezig blijft, het zou dus zeker geen duurzame oplossing zijn.

Het college van burgemeester en schepenen stelde vandaag bij hoogdringendheid een aannemer aan die de bodem van nieuwe tegels zal voorzien. De aannemer zal de voorbereiding van de werken in de loop van volgende week starten.


De afgelopen twee weken werden reeds gebruikt om het zwembad te laten leeglopen, de oude tegels te verwijderen en de ondergrond goed te laten uitdrogen. Hierdoor werd er tijdswinst geboekt, want een uitgedroogde ondergrond is noodzakelijk voor kwalitatief werk.

Zodra de nieuwe tegels zijn opgevoegd zal opnieuw een droogtijd in acht moeten genomen worden. Daarna kan het zwembad langzaam gevuld worden en dient het water traag opgewarmd te worden.

Een duurzame en kwalitatieve herstelling vergt dus tijd. De heropening van het zwembad wordt – onder voorbehoud van onvoorziene omstandigheden – verwacht over een 9-tal weken, zijnde einde maart 2020. Een meer nauwkeurige datum zal in de eerste week van maart gecommuniceerd worden.
2020-01-20-tegels-zwembad-Wildersportcomplex (2)
zwemwedstrijd 8 maart geannuleerd
Door de herstellingswerken is Swimming Team Zennevallei (De Waterleeuwen) genoodzaakt om haar CVB wedstrijd die ze op 8 maart gingen organiseren in het zwembad Wildersport te annuleren.

Zie ook ons artikel van 31/12/2019 – Zwembad Wildersportcomplex voor onbepaalde tijd gesloten door losgekomen tegels

stand van zaken: zwembad gesloten door losse tegels

SINT-PIETERS-LEEUW: – Na onderhoudswerken eind december werd vastgesteld dat er zowel in de breedte als in de lengte van het zwembad tegels waren losgekomen en/of gebroken (zie artikel 31/12/2019). Hierdoor is het zwembad gesloten zolang de tegels niet hersteld zijn.


Herwig Smeets, Schepen van sport: “Deze week zijn er een 3-tal aannemers ter plaatse komen kijken om een herstellingsbestek te kunnen opmaken. In principe zouden we daar begin volgende week nieuws moeten over krijgen. Als die bestekken tijdig binnen zijn, worden ze nog in hoogdringendheid toegelicht op het college van maandag 13/1 en kunnen we ook eerstdaags een aannemer aanstellen.

Ondertussen wordt het water in het zwembad geloosd. Zodat de werken snel kunnen starten.
Herwig Smeets: “Wanneer het zwembad terug geopend zal worden, is nu nog niet te bepalen (wanneer kan aannemer starten? Hoe lang zullen werken en nazorg in beslag nemen?) Van zodra er meer duidelijkheid is over de uitvoeringstermijn zal de nieuwe openingsdatum bekend gemaakt worden.

De sporthal en De Kantine blijven wel open.

Swimming Team Zennevallei: “Het zwembad van het Wildersportcomplex zal wegens onvoorziene herstellingswerken zeker tot begin februari 2020 gesloten zijn. Wij hopen tegen midden januari in ieder geval een alternatief te kunnen aanbieden voor de groepen die momenteel in het klein en het groot zwembad zwemmen in SPL. Dit zal weliswaar tijdelijk op andere uren en een andere locatie zijn. Van zodra we hier meer informatie over hebben, zullen we jullie hiervan op de hoogte brengen.”

Zwembad Wildersportcomplex voor onbepaalde tijd gesloten door losgekomen tegels

SINT-PIETERS-LEEUW: – Door onvoorziene herstellingswerken blijft het zwembad in het Wildersportcomplex in Zuun langer gesloten dan gepland.
2019-12-31-loskomende-tegels-zwembad_02
Tijdens de onderhoudswerken van vorige week werd de temperatuur van het water verlaagd. Na het opnieuw opwarmen van het water, werd op maandagochtend 30 december vastgesteld dat er zowel in de breedte als in de lengte van het zwembad tegels waren losgekomen en/of gebroken.
De precieze oorzaak hiervan is nog niet gekend. Vast staat dat het zwembad om veiligheidsredenen niet gebruikt kan worden zolang de tegels niet hersteld zijn. Daarom gaat het zwembad niet open op 3 januari 2020 (zoals was gepland) maar blijft het tot nader order gesloten.
De betrokken sportverenigingen werden reeds verwittigd. Het bestuur stelt alles in het werk, rekening houdend met de feestdagen, om de noodzakelijke herstellingen in de komende dagen te laten uitvoeren. Van zodra er meer duidelijkheid is over de uitvoeringstermijn zal de nieuwe openingsdatum bekend gemaakt worden.

agenda: Waterhappening 26-27-28 augustus 2019

2019-08-28-affiche-waterhappeningSINT-PIETERS-LEEUW: – Net voor de zomervakantie voorbij is organiseert de sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw haar jaarlijkse “ zomer waterhappening”.

• Maandag 26 augustus 2019 van 13 tot 19.45 uur
• Dinsdag 27 augustus 2019 van 13 tot 19.45 uur
• Woensdag 28 augustus 2019 van 13 tot 19.45 uur
Tijdens de waterhappening zullen we tal van waterattracties in het zwembad plaatsen. Zo zal er zeker een grote hindernissenbaan geplaatst worden en nog kleine andere attracties waar kinderen, jong en oud veel waterplezier aan zullen beleven. Het zwembad is open voor iedereen en vooraf inschrijven is niet nodig.

Waar: zwembad Wildersportcomplex – Sportlaan 11 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Prijs: ingangsprijs voor het zwembad

12 – 14 maart 2017 zwembad uitzonderlijk gesloten

2014-09-25-Wildersportcomplex_02-zwembadSINT-PIETERS-LEEUW: – Van zondag 12 tot en met 14 maart 2017 zal het zwembad Wildersportcomplex uitzonderlijk gesloten zijn.

Zondag gaat er een zwemwedstrijd door.
Maandag en dinsdag zal er een aanpassing plaatsvinden aan de technische installaties.
Er zullen in het zwembad UV-lampen geplaatst worden. Hierdoor zal de gebonden chloorwaarden lager zijn wat de waterkwaliteit alleen maar ten goede komt.
Deze aanpassing was de gemeente verplicht te plaatsen omwille van de nieuwe normen van Vlarem II bis.

agenda: waterhappening

2014-12-21-affiche-waterhappeningSINT-PIETERS-LEEUW: – De kerstvakantie beginnen op een gezellige manier? Dat kan, want de sportdienst van Sint-Pieters-Leeuw organiseert ism integratiedienst en OCMW een “waterhappening”.

Zaterdag 20 december 2014 van 13.00 tot 16.45 uur.
Zondag 21 december 2014 van 09.00 tot 15.45 uur.

In het zwembad Wildersport, Sportlaan 11 te Sint-Pieters-Leeuw
Deelnameprijs = ingangsticket zwembad.

Meer info: www.sint-pieters-leeuw.be/content/content/record.php?ID=422

sluitingsdagen zwembad tijdens kerstvakantie 2013

SINT-PIETERS-LEEUW: – De sluitingsdagen van het zwembad Wildersport  tijdens het kerst -en nieuwjaarsvakantie 2013 – 2014 zijn:

• dinsdag 24 december 2013
• woensdag 25 december 2013
• donderdag 26 december 2013
• dinsdag 31 december 2013
• woensdag 1 januari 2014
• donderdag 2 januari 2014

Zwembad Wildersportcomplex: Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw – 02 334 21 60

Openingsuren zwembad tijdens kersvakantie 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het zwembad Wildersport is  open tijdens het kerst -en nieuwjaarsvakantie 2012 – 2013 op volgende dagen open voor het publiek:

Op dinsdag, woensdag en donderdag van 13.00 tot 20.00 uur en op vrijdag van 13.00 tot 21.00 uur.
Zaterdag van 13.00 tot 17.00 uur en Zondag van 09.00 tot 16.00 uur.

Het zwembad is gesloten op maandag 24, dinsdag 25, woensdag 26 en op maandag 31 december 2012 en op dinsdag 1 januari 2013.

Zwembad Wildersportcomplex: Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 02 334 21 60

zwembad Sint-Pieters-Leeuw terug open

zwembad-wildercomplex_sint-pieters-leeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Er kan terug gezwommen worden in het zwembad Wildersport van Sint-Pieters-Leeuw. Het zwembad was meer dan twee maanden gesloten voor herstellingswerken.
Er werd nieuwe betegeling aangebracht in en naast het zwembad en ook in de vestiaires.

Schepen voor sport Jos Speeckaert: ” Begin dit jaar werden wij geconfronteerd met schade aan de tegels in de kuip zelf. De tegels begonnen zelf te barsten. Door de constante druk van het water werd de schade steeds groter en hebben zich zelf enkele mensen verwond aan de scherpe tegels. Hierdoor moesten de werken dringend uitgevoerd worden“.
De werken hebben zo’n 200.000 euro gekost.

 

zwembad week langer gesloten

SINT-PIETERS-LEEUW: – De herstellingswerken aan het zwembad Wildersport hebben vertraging opgelopen. Het einde van de werken was voorzien op 30 september maar door vertraging van de aannemer is dit nu uitgesteld tot 8 oktober 2012.
 

In het zwembad is men sinds augustus herstellingswerken aan het uitvoeren aan de kuip en werd het zwembad herbetegeld. Ook alle kleedkamers werden herbetegeld en alle vinylvloeren werden verwijderd.

Nadat de aannemer klaar is dient een heel grondige reinigingsbeurt plaats te hebben.
Daarna kan men het zwembad terug vullen met water wat zo’n twee à drie dagen in beslag neemt en dan duurt het nog twee dagen om het water op temperatuur te brengen.
Hierdoor zal het zwembad dus nog gesloten blijven tot  8 oktober 2012.

herstellingswerken zwembad Wildersport zitten op schema

SINT-PIETERS-LEEUW: – De herstellingswerken aan het zwembad Wildersport zitten op schema zodat het einde van de werken voorzien is op 30 september 2012.
In maart merkte men dat verscheidene tegels aan de buiten zwembaan gebarsten waren en dat er scheuren in de plinten waren. Het zwembad werd nog in 2000 vernieuwd maar na 12 jaar gebruik blijkt dit normale slijtage te zijn door de druk van het steeds bewegende water.

Veel stof aan het zwembad want de werkmannen zijn druk bezig met het vernieuwen van de tegels aan het zwembad. Ook worden alle kleedkamers herbetegeld en verdwijnen alle vinylvloeren. Deze zullen ook vervangen worden door tegelvloeren.

Ingevolge herstellingswerken is ook zwemclub De Waterleeuwen uit Sint-Pieters-Leeuw voor zijn zwemlessen in september uitgeweken.

Daarom gaan de zwemlessen tijdens de maand september 2012 door op zondag voormiddag, in het CERIA-zwembad Lijsterlaan 51 te 1070 Anderlecht. De zwemuren blijven dezelfde als het vorig zwemseizoen.
Ouders die nog geen mail hebben gekregen gelieve dit zo vlug mogelijk via volgend mailadres te melden: info@waterleeuwen.be
De lessen starten op zondag 2 september 2012.

Tijdelijke sluiting zwembad vanaf 1 augustus 2012

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ingevolge herstellingswerken is zwembad Wildersport, aan de Sportlaan 11 te Sint-Pieters-Leeuw, gesloten vanaf 1 augustus tot en met 30 september 2012.

In maart merktte men dat verscheidene tegels aan de buiten zwembaan gebarsten waren en dat er scheuren in de plinten waren.
Het zwembad werd nog in 2000 vernieuwd maar na 12 jaar blijkt dit normale slijtage te zijn door de druk van het steeds bewegende water.
Tijdens de zomerperiode gaat men nu herstellingen laten uitvoeren aan de zwembad kuip en aan de vloer.

Openingsuren zwembad tijdens kersvakantie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het zwembad Wildersport is  open tijdens het kerst-en nieuwjaarsverlof 2011 – 2012 op volgende dagen:

Op dinsdag 27, woensdag 28 en donderdag 29 december 2011 van 13.00 tot 20.00 uur en op vrijdag 30 december 2011 van 13.00 tot 21.00 uur.

Zwembad gesloten op:
– 24, 25, 26 en 31 december 2011
– 1 en 2 januari 2012

Zwembad Wildersportcomplex: Sportlaan 11, 1600 Sint-Pieters-Leeuw 02 334 21 60

Zwembad Sint-Pieters-Leeuw open tijdens kerstvakantie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het zwembad Wildersport is uitzonderlijk open tijdens het kerst-en nieuwjaarsverlof 2010 – 2011.

Openingsuren:
maandag 27 december 2010 van 13.00 tot 18.00 uur.
dinsdag 28 december 2010 van 13.00 tot 20.00 uur.
woensdag 29 december 2010 van 13.00 tot 20.00 uur.
donderdag 30 december 2010 van 13.00 tot 20.00 uur.
maandag 3 januari 2011 van 13.00 tot 18.00 uur.
dinsdag 4 januari 2011 van 13.00 tot 20.00 uur.
woensdag 5 januari 2011 van 13.00 tot 20.00 uur.
donderdag 6 januari 2011 van 13.00 tot 20.00 uur.
vrijdag 7 januari 2011 van 13.00 tot 21.00 uur.
zaterdag 8 januari 2011 van 13.00 tot 17.00 uur.
zondag 9 januari 2011 van 09.00 tot 16.00 uur.

Zwembad Sint-Pieters-Leeuw gesloten door technische problemen

SINT-PIETERS-LEEUW: – Door technische problemen is het zwembad van Sint-Pieters-Leeuw aan het Wildersportcomplex gesloten tot vrijdag 14 mei 2010.

De problemen die eind vorige week optraden werden ondertussen opgelost maar  nu worden er eerst nog  testen uitgevoerd om te controleren of alles in orde is.

UPDATE 13u05:
De sportdienst kreeg groen licht om het zwembad vanaf morgen dinsdag 11 mei opnieuw te openen!

Share

agenda: zwembadactie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Spetterend speelplezier met allerlei opblaasbare attractiespelen in het zwembad!

Zaterdag 27 maart van 13.00 tot 17.00 uur.
Zondag 28 maart van 9.00 tot 16.00 uur.

Locatie: zwembad – Wildersportcomplex, Sportlaan 11 te  Sint-Pieters-Leeuw.
Organisatie: Gemeentelijke sportdienst

Share

Zwembad Sint-Pieters-Leeuw uitzonderlijk open in kerstvakantie

SINT-PIETERS-LEEUW: – Tijdens de kersvakantie 2009-2010 zal het zwembad van Sint-Pieters-Leeuw uitzonderlijk open zijn.
De openingsuren van het zwembad tijdens het kerst- en nieuwjaarsverlof zijn:
zaterdag 19/12/2009: 13.00 tot 17.00 uur
zondag 20/12/2009: 9.00 tot 16.00 uur
maandag 21/12/2009: 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag 22/12/2009: 13.00 tot 20.00 uur
woensdag 23/12/2009: 13.00 tot 20.00 uur
24-25-26/12/2009: gesloten
zondag 27/12/2009: 9.00 tot16.00 uur
maandag 28/12/2009: 13.00 tot 18.00 uur
dinsdag 29/12/2009: 13.00 tot 20.00 uur
woensdag 30/12/2009: 13.00 tot 20.00 uur
31/12/2009 & 01-02/01/2010 : gesloten
zondag 03/01/2010: 9.00 tot 16.00 uur