Uitvoering oppervlakkige ruimingswerken aan de provinciale waterlopen

2015-03-31-Lotbeek-Ruiming-01SINT-PIETERS-LEEUW: – In de periode van 1 december 2020 tot 31 maart 2021 zullen oppervlakkige ruimingswerken aan de provinciale waterlopen gebeuren.

In onze gemeente wordt gewerkt aan volgende waterlopen of waterloopvakken:
• Zuunbeek nr. 1.017 tot aan de Brabantsebaan • Molenbeek nr. 1.091 • Baasbergbeek nr. 1.092 • Lubbeek nr. 1.109 • Lotbeek nr. 1.019.
Deze werken kaderen in de jaarlijkse opdracht van de ruimingswerken in het Zennebekken – Deel Zuid.

Provincie onderhoudt haar waterlopen

VLAAMS-BRABANT: – De provincie Vlaams-Brabant heeft de afgelopen maanden, naar jaarlijkse gewoonte, een grote voorjaarsschoonmaak gehouden in haar waterlopen. Ongewenste materialen en voorwerpen werden verwijderd. Wateroverlast bestrijden begint immers met goed onderhoud.


In het voorjaar zorgen we voor een grote schoonmaak van de door de provincie beheerde waterlopen”, zegt Bart Nevens, gedeputeerde voor waterlopen. ”Daarbij verwijderen we alle ongewenste materialen en voorwerpen. Daarna voeren we bijvoorbeeld zwerfvuil, afval, afbraakmaterialen, takken, grove plantenresten en andere hindernissen af. Die kunnen immers opstoppingen in de waterloop of in overwelvingen veroorzaken waardoor het risico op wateroverlast toeneemt”.

Een gespecialiseerde firma voert de werken uit. Vaak gebeurt dit met de hand en merken de buurtbewoners er niets van.

Voor het Zennebekken, met waterlopen in de gemeenten Asse, Beersel, Dilbeek, Gooik, Grimbergen, Halle, Herne, Kapelle-op-den-Bos, Meise, Lennik, Linkebeek, Merchtem, Pepingen, Sint-Genesius-Rode, Sint-Pieters-Leeuw,Vilvoorde, Wemmel, Zaventem en Zemst, ging het om het onderhoud van 225 kilometer.
De kostprijs bedroeg 128.000 euro.

Steeds meer vuil langs oevers en in beken
Vaak ondervinden de aannemers, die de ruimingswerkenwerken uitvoeren, moeilijkheden omdat de waterlopen moeilijk bereikbaar zijn door afval, constructies of andere hindernissen langs de beken of op de oevers.

Aannemers meldden ons dat op sommige plaatsen nooit eerder geziene hoeveelheden afval werden verwijderd uit waterlopen”, zegt gedeputeerde Bart Nevens. “Daarom vragen we de eigenaars en gebruikers van de percelen naast een waterloop met aandrang om de regels rond de vijfmeterstrook langs een waterloop te respecteren. Die strook langs de beek moet vrij zijn van hindernissen en obstakels om doorgang voor onderhoud mogelijk te maken. Maar we doen uiteraard ook aan handhaving. Wanneer we overtredingen vast stellen, kunnen onze ambtenaren een proces-verbaal opmaken. Ons beleid is duidelijk: de vervuiler betaalt”.

Speciaal voor de mensen die langs een waterloop wonen, heeft de provincie Vlaams-Brabant de brochure ‘Wonen langs een waterloop’ uitgegeven.
Daarin staat uitleg over het onderhoud van beken en wat de provincie van de omwonenden verwacht. Iedereen die langs een waterloop woont kan met zijn vragen over het onderhoud bij de provincie terecht.
Meer info: www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/water/werken-aan-waterlopen/wonen-langs-een-waterloop/index.jsp

Oppervlakkige ruimingswerken aan de waterlopen van tweede categorie in het Zennebekken – Deel Zuid

2010-11-18-Zuunbeek - ingang Oude Zuun-zaterdag14uVLAAMS-BRABANT / SINT-PIETERS-LEEUW: – In de wintermaanden gaat de provincie Vlaams-Brabant haar waterlopen onderhouden.

Elk jaar tussen 1 december en 31 maart zorgen we voor een oppervlakkige ruiming van de waterlopen van tweede categorie. Alle ongewenste materialen en voorwerpen worden uit de waterlopen weggenomen. Zwerfvuil, afval, afbraakmaterialen, grove plantenresten veroorzaken opstoppingen in de waterloop of in overwelvingen. De kost van deze onderhoudswerken is drie miljoen euro’, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen.

In het zuidelijke Zennebekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Beersel, Dilbeek, Gooik, Halle, Herne, Lennik, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.
Het bedrijf ‘Quintelier Gebr. nv,zal deze werken uitvoeren.

In Sint-Pieters-Leeuw omvatten de oppervlakkige ruimingswerken:
Zuunbeek nr. 1.017 tot aan de Brabantsebaan, Molenbeek nr. 1.091, Baasbergbeek nr. 1.092, Vogelenzangbeek nr. 1.088 vanaf de Voortstraat, Lubbeek nr. 1.109, Lotbeek nr. 1.019 vanaf de samenvloeiing met de Lubbeek.

Oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei materialen en voorwerpen zoals:
• afval • afbraakmateriaal • schroot • grove plantenresten.
Deze materialen kunnen opstoppingen veroorzaken binnen de bedding van de waterloop of in overwelvingen.

Bij grondige ruimingswerken verwijderen erkende aannemers het slib uit de waterloop
• tot op de vaste bodem • of tot op een vooropgesteld peil.
Dit gebeurt
•om de goede afvoer van de waterloop te verzekeren
•of om het ecologische herstel van de waterloop te bevorderen wanneer het slib van slechte kwaliteit is.

http://www.vlaamsbrabant.be/binaries/Zenne-Zuid-oppervlakkige-ruimingswerken-2013-2014_tcm5-92705.pdf

Provincie onderhoudt haar waterlopen in Sint-Pieters-Leeuw

VLAAMS-BRABANT: – In de wintermaanden gaat de provincie Vlaams-Brabant haar waterlopen onderhouden. Want bestrijding van wateroverlast begint met goed onderhoud.

Tussen 1 december 2011 en 31 maart 2012 zorgen we voor een oppervlakkige ruiming van de waterlopen van tweede categorie. Alle ongewenste materialen en voorwerpen worden uit de waterlopen weggenomen. Zwerfvuil, afval, afbraakmaterialen, grove plantenresten veroorzaken opstoppingen in de waterloop of in overwelvingen. De kost van deze onderhoudswerken is drie miljoen euro“, zegt Monique Swinnen, gedeputeerde voor waterlopen.

Het onderhoudsprogramma voor de winter 2011-2012 is het volgende:
In het zuidelijke Zennebekken worden waterlopen oppervlakkig geruimd in Beersel, Dilbeek, Gooik, Halle, Lennik, Linkebeek, Pepingen, Sint-Genesius-Rode en Sint-Pieters-Leeuw.

Dit gebeurt op volgende waterlopen of waterloopvakken in Sint-Pieters-Leeuw:
Gemeente Sint-Pieters-Leeuw: Zuunbeek nr. 1.017 tot aan de Brabantsebaan, Molenbeek  nr. 1.091, Baasbergbeek nr. 1.092, Vogelenzangbeek nr. 1.088 vanaf de Voortstraat,  Lubbeek nr. 1.109, Lotbeek nr. 1.019 vanaf de samenvloeiing met de Lubbeek.

Speciaal voor de mensen die langs een waterloop wonen, hebben we vorig jaar de brochure ‘Wonen langs een waterloop‘ uitgegeven. Daarin staat uitleg over het onderhoud van beken en wat wij van de omwonenden verwachten“, geeft gedeputeerde Monique Swinnen nog mee.

zware regenval doet waterpeil waterlopen stijgen

SINT-PIETERS-LEEUW: – De laatste twee dagen viel de regen met bakken uit de lucht. Dat merk je ook aan het waterpeil van de waterlopen.
Op de statistieken van het Hydrologisch InformatieCentrum merk je een duidelijke stijging van de waterstand en het debiet op het Kanaal Brussel-Charlerloi in Ruisbroek en De Zuunbeek.
In onze regio werd wel nog nergens het alarmpeil bereikt.

Tijdens de voorbije 24 uur viel over België en het noorden van Frankrijk 20 tot 50 mm neerslag, met lokale uitschieters tot 65 mm.

Onderstaand de grafiek voor de Zuunbeek in Sint-Pieters-Leeuw.

Het Hydrologisch InformatieCentrum of HIC maakt deel uit van het Waterbouwkundig Laboratorium (WL) in Antwerpen. Het WL is een onderdeel van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken van de Vlaamse Overheid.

Het Hic ontwikkeld computermodellen van de waterlopen in Vlaanderen.
Hiermee kunnen ze het afstromingsgedrag van de rivier vrij nauwkeurig simuleren, de impact van overstromingen inschatten en voorspellen welke gevolgen een ingreep zou hebben op de rivier.

Onderstaand de grafiek voor  het kanaal Brussel-Charlerloi in Ruisbroek.

bron grafiek en meer info:

Share