100ste Postwegkrant

VLEZENBEEK: – Vanavond vierde de Vlaamse Werkgroep vzw De Vrede met een tentoonstelling, een lezing door Maurits Van Liedekerke en receptie de “100ste Postwegkrant” in OC De Merselborre.


Naast de behandeling van hun eigen activiteiten ligt het streefdoel van de Postwegkrant hoofdzakelijk in de registratie van gebeurtenissen in Vlezenbeek en in het uitdragen van hun doelstellingen :“in een open en verdraagzame geest stimuleren van het Vlaams bewustzijn en onze culturele eigenheid en werken aan de opbouw van een mensgerichte, kleinschalige en milieuvriendelijke samenleving”

De naam van het tijdschrift van de Vlaamse Werkgroep vzw De Vrede lag vrij snel vast. ze kozen voor “Postwegkrant” om diverse voor de hand liggende redenen:
– Het lokaal waar de vereniging gesticht werd heette café De Vrede en dit was gelegen aan de Postweg nr. 195. Het sloot in 1985 de deuren en werd verbouwd tot twee woningen.
– De Postweg is een van oorsprong middeleeuwse weg die Brussel (Brabant) verbond met Henegouwen. Een zeer belangrijke verbindingsweg voor passagiers, goederen en dus ook postkoetsen. Vandaar 1 de oorsprong van de naam van deze weg. Door het passantenverkeer trekt deze straat gaandeweg steeds meer handelszaken aan, vooral vanaf de 20 ste eeuw stijgt dit aanzienlijk als gevolg van de opening van het kasteel van Gaasbeek voor het grote publiek.
– Toeristische – en forenzenpendelweg. In het eerste decennium van de 21 ste eeuw is de Postweg nog steeds de levensader van het dorp. Honderden pendelaars gebruiken hem dagelijks voor het woon-werkverkeer. Op zon- en feestdagen wordt hij druk bereden door dagjestoeristen die Gaasbeek of het hartje Pajottenland willen bezoeken. De Ring ligt op een boogscheut en het centrum van Brussel is relatief goed bereikbaar. Dit brengt Brusselse inwijkelingen met zich die stelselmatig de appartementen gaan bevolken. Sommige handelszaken doen goede zaken. Het drukke gemotoriseerde verkeer vormt een dreiging voor de leefkwaliteit van de Postwegbewoners en de zwakke weggebruikers.

Na 30 jaar staan De Vrede nog steeds 100 % achter deze naamkeuze. Een straat met veel verkeer brengt soms overlast met zich maar ook kansen op ontwikkeling en nieuwe ontmoetingen. Via de Postwegkrant kunnen nieuwkomers het dorp Vlezenbeek leren kennen en waarderen.

100 nummers in een tijdspanne van 30 jaar – dat betekent gemiddeld een drietal uitgaven per jaar ! Er waren inderdaad magere jaren en vette jaren, voorspoed en tegenvallers, vaak gerelateerd aan persoonlijke – en gezinsbeslommeringen van de redacteuren. Soms realiseerden ze amper één nummer per jaar, andere jaren waren dermate vruchtbaar dat er zelfs 5 krantjes het levenslicht zagen. Maar 4 per jaar was de norm die ze zich zelf hadden opgelegd, toen in december 1986!

De Vrede krijgt van Rodenbachfonds de “Passie voor je buur(t)” prijs
voorzitter, Gust Crabbe: ‘Dit is een feestelijke dag, niet alleen de uitgave van onze krant, de honderdste, vieren we , maar deze week viel ons ook nog een prijs in de schoot.
Het Rodenbachfonds, waar we van in den beginne lid van zijn, heeft ons haar “Passie voor je buur(t) prijs” toegekend. Deze wordt officieel uitgereikt op onze jaarmarktdag, 22 oktober, maar dan wel in Oudenaarde en bedraagt 250 euro.
Als deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw,in de groene en Vlaamse rand rond Brussel, ijveren we in onze acties voor het behoud van het Nederlandstalig karakter van de regio, een thema waarrond ook het Rodenbachfonds actief is.
Onze Postwegkrant, een driemaandelijks tijdschrift, waarin heel wat nieuws uit onze “buurt” aan bod komt voldeed dan ook perfect aan de gestelde criteria.
Een financieel steuntje is dus zeker welkom zodat we deze tentoonstelling en bijhorende viering kunnen bekostigen.

Surf zeker ook eens naar: www.devredevlezenbeek.be

Deze diashow vereist JavaScript.

agenda: gordeltochten 2011

VLEZENBEEK: – Voor de 21ste opeenvolgende maal organiseert de Vlaamse Werkgroep “DE VREDE” v.z.w. – afdeling Vlezenbeek iedere woensdagavond vanaf 22 juni tot en met 31 augustus 2011 geleide fietstochten doorheen het Pajottenland en de Zennevallei.
Het parcours wordt met zorg uitgekozen. Hierbij zijn een mooie, rustige omgeving en veilige wegen prioritair. Dat men hierdoor al eens een stoffige veldweg onder de wielen krijgt moet men er wel bijnemen. De tochten starten telkens op het Vlezenbeekse Gemeenteplein om 18.45 u.

De afstand schommelt overwegend tussen 25 en 40 km en is derhalve ook geschikt voor minder geoefende fietsers. Overigens wordt er een gematigd tempo aangehouden zodat iedereen ten volle kan genieten van de uitstap. Na de tocht is de verleiding groot om de dorst te lessen op een plaatselijk terrasje. Ook onderweg, als de gelegenheid zich voordoet, stappen we even af om te genieten van het interieur van een plaatselijk kapelletje…

Ideaal om de streek, haar geschiedenis, haar monumenten en haar intieme plekjes te ontdekken…
Concreet :

  • iedere woensdagavond om 18.45 u
  • start : Gemeenteplein Vlezenbeek
  • afstand : 25 à 40 km
  • gemiddelde snelheid : 15 km/uur
  • deelname : gratis
  • fiets verkeerstechnisch helemaal in orde ( lichten!)
  • periode : van 22 juni tot 31 augustus 2011
  • Organisatie : Vlaamse Werkgroep “DE VREDE” vzw – afdeling Vlezenbeek
  • Inlichtingen : Tel. 02/569.17.52 (na 20.00 u) of e-mail : jan.quinart@telenet.be

agenda: Herfstwandeling met bezoek aan het Hof Oude Smisse

VLEZENBEEK: – Vlaamse Werkgroep DE VREDE – afdeling Vlezenbeek organiseert op zondag 7 november2010 om 14 uur een Herfstwandeling met bezoek aan..HOF OUDE SMISSE.

Ondanks de immer toenemende verkavelingsdruk kan Vlezenbeek nog steeds prat gaan op enkele grote, nog steeds in uitbating zijnde, vierkanthoeven. Eén van de meest imposante is zeker het “ Hof Oude Smisse “ uitgebaat door het gezin Etienne en Nicole Van Cutsem – Paridaens en hun kinderen Peter, Sylvie, Alex en Steven. Op minder dan 500 meter ten zuiden van de dorpskerk bevindt zich deze nagenoeg volledig uit roodbruine bakstenen opgetrokken boerderij. De uitbaters hebben zich gespecialiseerd in het verwerken van de eigen melkproductie naar kant en klare zuivelproducten als boter, botermelk, pudding, rijstpap,…

Sinds januari 2010 is er echter een belangrijke activiteit aan toegevoegd, de bakkerij. Zoon Alex heeft het diploma behaald van banketbakker en samen met zijn broer Peter en zijn zus Sylvie houden zij de warme bakkerij, ondergebracht in een tot winkel verbouwde stalvleugel, open gedurende vijf dagen per week. Voor de basisgrondstoffen van de bakkerij wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de eigen productie : tarwe, melk, boter, eieren,… Wenst u nog meer te vernemen ? Kom dan mee wandelen !

Op zondag 7 november 2010 krijgt u tijdens een wandeling een rondleiding met uitleg over de geschiedenis en alle hoeve- en bakkerijactiviteiten.

Concreet :
Datum : zondag 7 november 2010
Vertrek : Gemeenteplein Vlezenbeek – 14.00 u – Afstand : 6 km
Deelname : € 1 (leden) – € 2 (niet-leden) – kinderen – 15j. : gratis
Stevige schoenen aanbevolen ! Wandeling niet geschikt voor kinderwagens.
Organisatie : Vlaamse Werkgroep DE VREDE – afdeling Vlezenbeek
Meer info : 02/569.17.52 – jan.quinart@telenet.be

Werfbezoek 17 bruggen

SINT-PIETERS-LEEUW / DILBEEK: – Op zondag 11 juli 2010 nodigt Vlaamse Werkgroep DE VREDE u uit voor een nieuw geleid bezoek aan de werf van de Zeventien Bruggen in Sint-Anna-Pede. Inmiddels zijn de werken reeds een heel eind gevorderd.

Momenteel is men gelijktijdig bezig met het uitvoeren van 2 fasen :
1. Montage van stalen draagstructuur aan de zijkanten van het viaduct.
We krijgen uitleg over de verschillende stappen die zullen leiden tot de finale structuur…
2. Renovatie van het Viaduct
Uitleg wordt verschaft over de verschillende vereisten die door monumentenzorg en het studiebureau van de spoorwegen worden opgelegd.

Ludwig De Mey, werfleider bij het bouwbedrijf FRANKI, is opnieuw onze gids van dienst. Hij laat ons weten dat de uitleg niet al te technisch zal zijn.

Concreet :
– Datum : zondag 11 juli 2010
– Afspraak : 14 u 30 aan het voormalig restaurant Gits (vlakbij het viaduct)
– Deelname : € 1 (leden) – € 2 (niet-leden)
– Gezamenlijke fietstocht er heen : start om 14 u op het Vlezenbeeks Gemeenteplein.
– Organisatie : Vlaamse Werkgroep DE VREDE afdeling Vlezenbeek
– Info : Jan Quinart – 02/569.17.52 – jan.quinart@telenet.be

agenda: scrabbeltornooi

VLEZENBEEK: – Voor de zeventiende opeenvolgende maal organiseert het Gemeentelijk Cultureel Centrum Coloma i.s.m. de Vlaamse Werkgroep DE VREDE vzw een scrabbeltornooi in het Ontmoetingscentrum Merselborre te Vlezenbeek. Dit op vrijdag 22 januari 2010 om 19 uur.

Teneinde iedereen volwaardige kansen te kunnen bieden worden de deelnemers onderverdeeld in vier categorieën :

Clubspelers : dit zijn de doorwinterde woordkunstenaars, die wekelijks oefenen in competitieverband
Gelegenheidsspelers : hieronder verstaan wij alle scrabbelspelers die dit spel één tot vijfmaal per jaar in familieverband spelen.
Jeugdspelers tot 10 jaar : deze categorie behelst alle kinderen die graag met woordjes knutselen, spelenderwijs steken zij nieuwe woorden op.
Verwenspelers : hier gaat het om anderstaligen die zich op een prettige, speelse wijze het geschreven Nederlands eigen willen maken.

Het spel wordt gespeeld in twee rondes, een voorronde en een eindronde. Na de voorronde wordt een klassement opgemaakt dat bepaalt met welke medespelers men de eindronde speelt. Er wordt gespeeld aan tafels met vier of drie spelers. Het spannendste moment van de avond vormt uiteraard de afroeping van de wedstrijduitslag en het kiezen uit de rijk gevulde prijzentafel. Iedereen keert met een waardevolle prijs huiswaarts !

Inschrijven kan de avond zelf gebeuren. Gelieve stipt aanwezig te zijn.

Vorig jaar beleefden 77 deelnemers een spannende en taalverrijkende avond.
Wij hopen in 2010 dit aantal minstens te evenaren !

Deelname : € 5 individueel – € 7,5 gezin

Meer info : G.C.C.Coloma – tel. 02/371.22.62 (kantooruren)

Share

Agenda: bezoek trammuseum Schepdaal

VLEZENBEEK / SCHEPDAAL: – Vlaamse Werkgroep DE VREDE vzw – afdeling Vlezenbeek bezoekt op 8 november 2009 ‘Het Trammuseum’ in Schepdaal.
INSCHRIJVING MOGELIJK TOT 25/10/2009

2009-10-15-trammuseum-schepdaal
Het Trammuseum in Schepdaal bestaat sedert 1962 maar is recent heropend na een vrij lange renovatieperiode van 10 jaar. Het wordt nu uitgebaat door de Stichting Vlaams Erfgoed die als doel heeft waardevol onroerend erfgoed te beschermen, te restaureren en er een functionele bestemming aan te geven.

Het trammuseum is eigenlijk een oude stelplaats van de trams welke spoorden tussen Brussel en Ninove. Deze tramlijn, aangelegd tussen 1887 en 1913, was de eerste buurtspoorweglijn in de toenmalige provincie Brabant. Langsheen het traject van 23 km bouwde men drie stelplaatsen : Dilbeek, Schepdaal en Meerbeke. De stelplaats Schepdaal dateert uit 1888 en is vrij intact gebleven. Er is o.m. een smidse, een watertoren voor de stoomlocomotieven, een weegbrug, een goederenmagazijn, een woning van de stelplaatsoverste en een wachtzaal voor de reizigers. De loodsen herbergen nog enkele stoomlocomotieven, één spoorauto, enkele elektrische motorrijtuigen en een reeks bijwagens voor personen- en goederenvervoer.

Een uniek onderdeel van het rollend materieel mag zeker het Koninklijk Rijtuig van de kust genoemd worden. Het werd vooral gebruikt door Koning Leopold II. Verder staat er ook nog het tramstel dat gereden heeft tot op de laatste dag van de tramuitbating in het Pajottenland op de lijn Leerbeek-Brussel.

Graag nodigen wij u uit om samen met ons een geleid bezoek te brengen aan het Trammuseum. Aansluitend kunnen we napraten bij een geuze, kriek of ander streekbier in de typische Schepdaalse dorpsherberg “In de Rare Vos”.

Concreet : Zondag 8 november 2009
Afspraak : 14 u Gemeenteplein Vlezenbeek (autodelen)
14.15 u Marktplein Schepdaal (van hieruit wandelen we naar het Trammuseum)
Deelname : inschrijving verplicht (tot 25/10/09) : tel. 02/569.17.52 (na 20 u) of
e-post : jan.quinart@telenet.be
+ overschrijving van € 9/ persoon (leden) en € 10/persoon (niet-leden) op bankrekening 001- 2356669-33 met vermelding” trammuseum”
Inbegrepen : ingang, gidsvergoeding en één drank naar keuze in De Rare Vos)
Deelname zonder drankje in De Rare Vos : € 6/persoon

Share

Agenda: Zomerwandeling

logo_de-vredeVLEZENBEEK: – Vlaamse Werkgroep DE VREDE organiseert op zondag 30 augustus 2009 om 14 uur een “Zomerwandeling” vanuit Vlezenbeek naar de Zeventien Bruggen in buurdorp Sint-Anna-Pede.

Rondleiding op de werf door de werfleider.

Prijs: 1 euro voor leden – 2 euro voor niet leden
Locatie: Gemeenteplein, 1602 Vlezenbeek
Contact: Jan Quinart – jan.quinart@telenet.be