VLEZENBEEK / SCHEPDAAL: – Vlaamse Werkgroep DE VREDE vzw – afdeling Vlezenbeek bezoekt op 8 november 2009 ‘Het Trammuseum’ in Schepdaal.
INSCHRIJVING MOGELIJK TOT 25/10/2009

2009-10-15-trammuseum-schepdaal
Het Trammuseum in Schepdaal bestaat sedert 1962 maar is recent heropend na een vrij lange renovatieperiode van 10 jaar. Het wordt nu uitgebaat door de Stichting Vlaams Erfgoed die als doel heeft waardevol onroerend erfgoed te beschermen, te restaureren en er een functionele bestemming aan te geven.

Het trammuseum is eigenlijk een oude stelplaats van de trams welke spoorden tussen Brussel en Ninove. Deze tramlijn, aangelegd tussen 1887 en 1913, was de eerste buurtspoorweglijn in de toenmalige provincie Brabant. Langsheen het traject van 23 km bouwde men drie stelplaatsen : Dilbeek, Schepdaal en Meerbeke. De stelplaats Schepdaal dateert uit 1888 en is vrij intact gebleven. Er is o.m. een smidse, een watertoren voor de stoomlocomotieven, een weegbrug, een goederenmagazijn, een woning van de stelplaatsoverste en een wachtzaal voor de reizigers. De loodsen herbergen nog enkele stoomlocomotieven, één spoorauto, enkele elektrische motorrijtuigen en een reeks bijwagens voor personen- en goederenvervoer.

Een uniek onderdeel van het rollend materieel mag zeker het Koninklijk Rijtuig van de kust genoemd worden. Het werd vooral gebruikt door Koning Leopold II. Verder staat er ook nog het tramstel dat gereden heeft tot op de laatste dag van de tramuitbating in het Pajottenland op de lijn Leerbeek-Brussel.

Graag nodigen wij u uit om samen met ons een geleid bezoek te brengen aan het Trammuseum. Aansluitend kunnen we napraten bij een geuze, kriek of ander streekbier in de typische Schepdaalse dorpsherberg “In de Rare Vos”.

Concreet : Zondag 8 november 2009
Afspraak : 14 u Gemeenteplein Vlezenbeek (autodelen)
14.15 u Marktplein Schepdaal (van hieruit wandelen we naar het Trammuseum)
Deelname : inschrijving verplicht (tot 25/10/09) : tel. 02/569.17.52 (na 20 u) of
e-post : jan.quinart@telenet.be
+ overschrijving van € 9/ persoon (leden) en € 10/persoon (niet-leden) op bankrekening 001- 2356669-33 met vermelding” trammuseum”
Inbegrepen : ingang, gidsvergoeding en één drank naar keuze in De Rare Vos)
Deelname zonder drankje in De Rare Vos : € 6/persoon

Share

%d bloggers liken dit: