VLEZENBEEK: – Vanavond vierde de Vlaamse Werkgroep vzw De Vrede met een tentoonstelling, een lezing door Maurits Van Liedekerke en receptie de “100ste Postwegkrant” in OC De Merselborre.


Naast de behandeling van hun eigen activiteiten ligt het streefdoel van de Postwegkrant hoofdzakelijk in de registratie van gebeurtenissen in Vlezenbeek en in het uitdragen van hun doelstellingen :“in een open en verdraagzame geest stimuleren van het Vlaams bewustzijn en onze culturele eigenheid en werken aan de opbouw van een mensgerichte, kleinschalige en milieuvriendelijke samenleving”

De naam van het tijdschrift van de Vlaamse Werkgroep vzw De Vrede lag vrij snel vast. ze kozen voor “Postwegkrant” om diverse voor de hand liggende redenen:
– Het lokaal waar de vereniging gesticht werd heette café De Vrede en dit was gelegen aan de Postweg nr. 195. Het sloot in 1985 de deuren en werd verbouwd tot twee woningen.
– De Postweg is een van oorsprong middeleeuwse weg die Brussel (Brabant) verbond met Henegouwen. Een zeer belangrijke verbindingsweg voor passagiers, goederen en dus ook postkoetsen. Vandaar 1 de oorsprong van de naam van deze weg. Door het passantenverkeer trekt deze straat gaandeweg steeds meer handelszaken aan, vooral vanaf de 20 ste eeuw stijgt dit aanzienlijk als gevolg van de opening van het kasteel van Gaasbeek voor het grote publiek.
– Toeristische – en forenzenpendelweg. In het eerste decennium van de 21 ste eeuw is de Postweg nog steeds de levensader van het dorp. Honderden pendelaars gebruiken hem dagelijks voor het woon-werkverkeer. Op zon- en feestdagen wordt hij druk bereden door dagjestoeristen die Gaasbeek of het hartje Pajottenland willen bezoeken. De Ring ligt op een boogscheut en het centrum van Brussel is relatief goed bereikbaar. Dit brengt Brusselse inwijkelingen met zich die stelselmatig de appartementen gaan bevolken. Sommige handelszaken doen goede zaken. Het drukke gemotoriseerde verkeer vormt een dreiging voor de leefkwaliteit van de Postwegbewoners en de zwakke weggebruikers.

Na 30 jaar staan De Vrede nog steeds 100 % achter deze naamkeuze. Een straat met veel verkeer brengt soms overlast met zich maar ook kansen op ontwikkeling en nieuwe ontmoetingen. Via de Postwegkrant kunnen nieuwkomers het dorp Vlezenbeek leren kennen en waarderen.

100 nummers in een tijdspanne van 30 jaar – dat betekent gemiddeld een drietal uitgaven per jaar ! Er waren inderdaad magere jaren en vette jaren, voorspoed en tegenvallers, vaak gerelateerd aan persoonlijke – en gezinsbeslommeringen van de redacteuren. Soms realiseerden ze amper één nummer per jaar, andere jaren waren dermate vruchtbaar dat er zelfs 5 krantjes het levenslicht zagen. Maar 4 per jaar was de norm die ze zich zelf hadden opgelegd, toen in december 1986!

De Vrede krijgt van Rodenbachfonds de “Passie voor je buur(t)” prijs
voorzitter, Gust Crabbe: ‘Dit is een feestelijke dag, niet alleen de uitgave van onze krant, de honderdste, vieren we , maar deze week viel ons ook nog een prijs in de schoot.
Het Rodenbachfonds, waar we van in den beginne lid van zijn, heeft ons haar “Passie voor je buur(t) prijs” toegekend. Deze wordt officieel uitgereikt op onze jaarmarktdag, 22 oktober, maar dan wel in Oudenaarde en bedraagt 250 euro.
Als deelgemeente van Sint-Pieters-Leeuw,in de groene en Vlaamse rand rond Brussel, ijveren we in onze acties voor het behoud van het Nederlandstalig karakter van de regio, een thema waarrond ook het Rodenbachfonds actief is.
Onze Postwegkrant, een driemaandelijks tijdschrift, waarin heel wat nieuws uit onze “buurt” aan bod komt voldeed dan ook perfect aan de gestelde criteria.
Een financieel steuntje is dus zeker welkom zodat we deze tentoonstelling en bijhorende viering kunnen bekostigen.

Surf zeker ook eens naar: www.devredevlezenbeek.be

Deze diashow vereist JavaScript.

%d bloggers liken dit: