inschrijven: pilootproject preventie overstromingsschade

SINT-PIETERS-LEEUW: – Op initiatief van de Vlaamse Milieumaatschappij start een pilootproject in Geraardsbergen, Lebbeke en Sint-Pieters-Leeuw rond ‘Preventie overstromingsschade’.


Deze gebieden werden in het verleden al meermaals getroffen door overstromingen. Ondertussen zijn er heel wat beschermingsmaatregelen genomen waaronder de aanleg van wachtbekkens door de Vlaamse Milieumaatschappij. Door de klimaatverandering en de ligging, zullen er zich in de toekomst op verschillende plaatsen overstromingen blijven voordoen.

Dit pilootproject wil voor een 100-tal woningen die schade hebben geleden door overstromingen, gratis een plan opstellen om de woning beter te beschermen tegen wateroverlast. Door gebouwen aan te passen kan de schade bij een volgende overstroming soms sterk verminderd worden. De Vlaamse Milieumaatschappij wil je daarin ondersteunen.

Elk advies:
– gebeurt op basis van een onderzoek van jouw huis door deskundigen;
– is een voorstel voor jouw huis met maatregelen om in de toekomst schade door overstromingen te beperken of te voorkomen;
– bevat een schatting van de kosten om de werken uit te voeren.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft een studiebureau van deskundigen aangesteld om je hierin te ondersteunen. Met het project ‘Preventie overstromingsschade’ hopen ze hiermee zoveel mogelijk mensen te helpen.


Wie kan zich inschrijven
Inwoners van de drie betrokken gemeentes, Geraardsbergen, Lebbeke en Sint-Pieters-Leeuw die in het verleden schade ondervonden door overstromingen of gelegen zijn in overstromingsgebied.

Stel je dan kandidaat en kom naar de infoavond op dinsdag 25 april 2017 in de raadzaal van het gemeentehuis, Pastorijstraat 21 te Sint-Pieters-Leeuw om 19.00 uur.

Inschrijven is verplicht via www.preventieoverstromingsschade.be en is mogelijk tot en met 10 april 2017. Op deze website vind je ook nog meer informatie over het project.

Busevacuatie oefening bij de Don Boscoschool

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag hebben de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw geleerd hoe ze snel en efficiënt een bus moeten evacueren.
2017-03-15-oefening_bus-evacuatie_Don-Bosco (11)
Preventieadviseur, Mie Demol: ” Deze oefening was reeds lang gepland maar door de herdenkingsplechtigheden van het busongeluk in sierre 5 jaar geleden waren de kinderen extra gemotiveerd om de evacuatie van een bus te oefenen.
Maandag oefenden de leerlingen het rits-principe als eens op de speelplaats met stoelen. Vandaag kon dit in een echte bus van Zuun–Cars waarmee de school meestal op verplaatsing gaat.

In de hoop het nooit nodig te hebben was het alleszins een goede oefening met de openluchtklassen en de schoolreizen in het verschiet.

De 36 leerlingen van de zesde leerjaren (zie foto’s) oefenden verscheidene keren de evacuatie. Bij het gebruik van één uitgang duurde dit 49 seconden om de bus met zijn allen te evacueren. Als de beide deuren gebruikt werden en het rits systeem mooi werd uitgevoerd lukte het zelf in 25 seconden! Ook werd steeds na het uitstappen de aanwezigheden gecontroleerd door de twee leerkrachten. Mie Demol: ” Als de school op uitstap gaat zorgen we dat de leerkrachten een leerlingenlijst hebben en we printen ook steeds een document in 4 talen af met de gegevens van de leerlingen dat we vooraan in een mapje in de bus leggen“.

Na het oefen moment hadden de leerlingen ook nog heel wat nieuwe extra vragen voor buschauffeur Thierry Neetens van Zuun–Cars. Zo legde hij uit wat de evacuatie mogelijkheden zijn moest de bus kantelen op de zijde van de deuren,… De kinderen staken er alvast heel wat van op.

Deze diashow vereist JavaScript.

MEGA 2013

SINT-PIETERS-LEEUW: – Vandaag hadden de 6de jaars van de Leeuwse lagere scholen hun afsluitend MEGA-event en fuif in Laekelinde.
MEGA staat voor ‘Mijn Eigen Goede Antwoord’ en is een preventieproject van de lokale politie in samenwerking met de jeugddienst en de lagere scholen van Sint-Pieters-Leeuw.
Dit jaar werd het voor de 8ste keer georganiseerd.
2013-05-24-MEGA-event-fuif_01
Jammer genoeg konden niet alle 8 de scholen aanwezig zijn daar sommigen generale repetitie hadden voor hun schoolfeest van dit weekend.

De 6de jaars die wel aanwezig waren ondervonden hoe het er aan toe gaat op een echte fuif, met security aan de ingang, polsbandjes, drankbonnetjes,…
Met een fuif wil de politie aantonen dat je ook plezier kan maken zonder drugs, alcohol en geweld.

Na enkele nummers van de DJ zat de sfeer er goed in en werd bij vele nummers zelf het refrein meegezongen. Een mooie afsluiter van het project.
2013-05-24-MEGA-event-fuif_anim

MEGA-inspecteur Marc Geerinckx: ” Tijdens de lessen gaan we bijvoorbeeld dieper in op de ‘genotsmiddelen’ (gebruik, misbruik en gevolgen). Daarbij trachten we de leerlingen te informeren over de effecten van legale en illegale drugs en andere genotsmiddelen zonder daarbij evenwel de producten te tonen. Het pedagogische accent ligt eerder op het aanmoedigen van gezonde attitudes en op het belichten van de voordelen bij niet gebruik.

We leren hen ook dat ze zich niet alleen op straat moeten beschermen maar ook bijvoorbeeld op het internet. Hier is ook nood aan uitleg voor leerkrachten en ouders.
Natuurlijk op de 8 jaar dat we dit MEGA project nu doen blijft, jammer genoeg, pesten een actueel thema.

2013-05-24-MEGA-event-fuif_02
MEGA-inspecteur Marc Geerinckx, schepen van onderwijs Gunther Coppens, schepen van jeugd Bart Keymolen en burgemeester Luc Deconinck