vanaf 12 april hinder door werken op de Alsembergsesteenweg

REGIO: – Op maandag 12 april 2021 hebben er gedurende een week werken plaats op de Alsembergsesteenweg in Buizingen, in Lot wordt er nog gewerkt op het kruispunt van de Sashoek met de Stationsstraat en ook in Ruisbroek zijn er nog steeds wegenwerken. Hou dus de 2de week van de paasvakantie rekening met nog meer omleidingen!

Vervanging 9 riooldeksels op de Alsembergsesteenweg
De vernieuwing van de riooldeksels die in het midden van de steenweg liggen neemt niet zoveel tijd in beslag. Maar na het herstel is een uithardingsperiode noodzakelijk om te voorkomen dat ze op termijn trillingen of lawaaihinder veroorzaken.

Enkel eenrichtingsverkeer richting Halle
• De Alsembergsesteenweg wordt tijdelijk een éénrichtingsstraat vanaf het op- en afrittencomplex van de E-19 snelweg tot de Octaaf de Kerchove d’Exaerdestraat.

• Voor het verkeer dat richting Beersel wil, is er vanaf de rotonde op de Bergensesteenweg een omleiding voorzien via de Brusselsesteenweg > Auguste Demaeghtlaan > Edingensesteenweg (N7) > E429 (richting Halle) > N203a/A8 > R0 (richting Brussel) > afslag 20 (Huizingen/Buizingen).

vanaf 5 oktober is het kruispunt Pepingensesteenweg met de Gaasbeeksesteenweg afgesloten voor wegenwerken

SINT-PIETERS-LEEUW / HALLE: – Op dit moment zijn de ‘weg- en rioleringswerken’ fase 5 en 6 bezig aan de Pepingensesteenweg tussen kruispunt Mechelsgat (inbegrepen) tot net voorbij het recyclagepark van Sint-Pieters-Leeuw.

Om de werken goed te kunnen uitvoeren zal men echter vanaf aanstaande maandag, 5 oktober 2015, het kruispunt van de Pepingensesteenweg met de  Gaasbeeksesteenweg/Brabantsebaan en Sint- Pieters – Leeuwsesteenweg volledig afsluiten.
In het voorjaar van 2016 zullen de werken afgerond zijn.
2015-09-30-wegenwerken-kruispunt_01
De aannemer Wegebo zal het kruispunt van de Sint- Pieters – Leeuwsesteenweg met de Pepingensesteenweg en Gaasbeeksesteenweg/Brabantsebaan volledig afsluiten vanaf maandag 5 oktober 2015 en onmiddellijk starten met de opbraak van de bestaande betonplaten.

De opbraak van de bestaande verharding zal in ongeveer 2 gelijke delen gebeuren, te starten vanaf het kruispunt Mechelsgat. Zodra mogelijk wordt gestart met de aanleg van een gescheiden rioleringssysteem en volgt de uitbraak van het 2 de gedeelte verharding zodat ook hier het gescheiden rioleringsysteem en bijbehorend pompstation kan aangelegd worden (globale uitvoeringsduur ongeveer 5 weken).

Bereikbaarheid recyclagepark en politie
Tijdens het eerste deel van de werken blijft het recyclagepark toegankelijk via de normale weg. Zodra de werken het 2de deel bereikt hebben wordt de toegang voorzien via de belendende zijstraat die uitgeeft aan de achterzijde van het recyclagepark.
De politie zal tijdens de volledige duur van de werken eveneens bereikbaar zijn via die zijstraat Pepingensesteenweg.
2015-09-30-wegenwerken-kruispunt_02 2015-09-30-wegenwerken-kruispunt_03
Na de aanleg van de riool volgt onmiddellijk het aanbrengen van de onderfundering en de fundering van de rijweg. Het plaatsen van de tussenlaag in asfaltbeton is de volgende stap gevolgd door de uiteindelijke wegverharding in ter plaatse gestort monolietbeton uitgevoerd, (uitvoeringsduur eveneens ongeveer 6 weken) . Mits het in acht nemen van de uithardingsperiode kunnen nadien de lijnvormige elementen gestort worden gevolgd door de aanleg van het fietspad in rode monolietbeton en de uiteindelijke aanwerkingen aan de private eigendommen. Gezien de herfst en aansluitend de winterperiode is het moeilijk om een einde der werken te voorspellen. In het voorjaar 2016 zullen de werken zeker afgerond worden.

Omleidingen fietsers
– Fietsers komende vanuit de Brabantsebaan zijde Oudenaken richting Halle zullen zolang als mogelijk doorgang hebben op het kruispunt Mechelsgat.
– Fietsers op de as Breedhout – Pepingen worden omgeleid via de Jerome Ameysstraat en de Mechelsgatstraat.

omleiding_logoOmleidingen gemotoriseerd verkeer
Voor de andere voertuigen zijn er 3 omleiding voorzien:

1. Zwarte Molenstraat (P) – Postweg – Gaasbeekstraat – Baesberg – Hoogstraat – Victor Nonnemansstraat – Edouard Rooselaersstraat.
2. Lenniksesteenweg (P) – Pelikaanberg – Lenniksesteenweg (H) – Frans Weyenbergstraat – Baesbergstraat – Hoogstraat – Victor Nonnemansstraat – Edouard Rooselaersstraat.
3. Lenniksesteenweg (H) – Lampstraat – Ninoofsesteenweg N28 – Auguste Demaeghtlaan – Brusselsesteenweg N6 – Bergensesteenweg – Lotstraat.

De omleidingen in de tegenovergestelde richting zijn nagenoeg dezelfde.
KLIK HIER – voor het signalisatieplan (PDF)

De-Lijn_omleidingenDoor de werken past ook De Lijn zijn ritten aan vanaf 5 oktober 2015 tot einde werken
Lijn 145 : Pepingen – Sint-Pieters-Leeuw – Brussel
Niet-bediende haltes: Halle: Breedhout School, Groenstraat – Sint-Pieters-Leeuw: Site 250, J.B.Cardijnstraat, In de Jonge Vlieger, Frans Pickestraat, Oud Station, Kerk, Gemeentehuis
Vervanghaltes: Sint-Pieters-Leeuw: Gemeentehuis Tijdelijke haltes: Tijdelijke halte in de Smisstraat ter hoogte van de Lenniksesteenweg richting Brussel, Tijdelijke halte in de Smisstraat ter hoogte van de Lenniksesteenweg richting Pepingen.

Volgende alternatieve reisweg wordt toegepast voor Lijn 145:
Richting Brussel: normale reisweg tot het kruispunt Smisstraat/Lenniksesteenweg, vervolgens links Lenniksesteenweg tot de Pelikaan, rechts Frans Weyenbergstraat, rechts Elingenstraat, rechts Baasbergstraat, rechts Brabantsebaan, links Hoogstraat, rechts V. Nonnemansstraat, links Brusselbaan waarna de normale reisweg hernomen wordt.
Richting Pepingen: normale reisweg tot het kruispunt Brusselbaan/ V. Nonnemansstraat, vervolgens rechts V. Nonnemansstraat, links Hoogstraat, rechts Brabantsebaan, links Baasbergstraat, links Elingenstraat, links Weyenbergstraat tot de Pelikaan, links Lenniksesteenweg, rechts Smisstraat waarna de normale reisweg hernomen wordt.

2015-09-30-wegenwerken-kruispunt_04 2015-09-30-wegenwerken-kruispunt_05
Huisvuilophaling
Aan de bewoners van de 5 de en 6 fase wordt gedurende de duur van de werken gevraagd om het afval te centraliseren net voorbij de ingang van het recyclagepark of aan het kruispunt van de Eist met de Brabantsebaan.

Verbeteringswerken Pelikaanberg starten maandag 17 maart 2014

2014-03-01-PelikaanbergOUDENAKEN: – Op maandag 17 maart 2014 starten de verbeteringswerken aan de Pelikaanberg.

De wegenwerken zullen in 2 fases gebeuren.
De Pelikaanberg krijgt een nieuw wegdek. Bovendien worden de langverwachte fietspaden aangelegd, de ontbrekende schakel tussen Breedhout en Elingen. Op de top van de heuvel komen er “slimme” verkeerslichten om beurtelings verkeer mogelijk te maken.

Vanaf 17 maart start fase 1 aan de Pelikaanberg van zone Hallebaan tot Windmolenstraat. Tegelijkertijd start ook fase 1 van de werken aan de slagvijver, namelijk Baasbergstraat inclusief kruispunt tot en met het kruispunt Hazeveld.’

Bekijk ons uitgebreid artikel van 1 maart 2014: Werken Pelikaanberg starten half maart .

Omleidingen
Het verkeer komende van Halle naar Lennik wordt vanaf het kruispunt Lenniksesteenweg/Smisstraat (café The Beatles) afgeleid naar de Palokenstraat – Ninoofsesteenweg – Steenweg op Elingen – Lenniksesteenweg (richting Lennik). Voor de omleiding worden oranje aanwijzingsborden met opschrift “Lennik” gebruikt op minstens volgende kruispunten:
Lenniksesteenweg/Smisstraat
Ninoofsesteenweg/Palokenstraat
Ninoofsesteenweg/Steenweg op Elingen
Doornstraat/Lenniksesteenweg

Het verkeer komende van Lennik naar Halle wordt vanaf het kruispunt Lenniksesteenweg/Zwarte Molenstraat afgeleid naar de Zwarte Molenstraat – Postweg – Gemeenteplein Vlezenbeek. Daar staat al de blauwe bewegwijzering naar Halle. Voor de omleiding worden oranje aanwijzingsborden met opschrift “Halle” gebruikt op minstens volgende kruispunten:
Lenniksesteenweg/Zwarte Molenstraat
Zwarte Molenstraat/Gaasbeekstraat/Postweg
Postweg/Brabantsebaan
Postweg/Appelboomstraat (Vijfhoek)

Wijzigingen op buslijn 163 van De Lijn omwille van de werken:

De-Lijn_omleidingenLijn 163: Roosdaal – Lennik – Halle Vanaf 17/03/2014
* Ritten van/uit Leerbeek, Pamel en Lennik:
Niet-bediende haltes: Sint-Laureins-Berchem – Weg naar Lennik, Kerk, Weg naar Halle, Brabants trekpaard, Hazeveld, Oudenaken – Baasbergstraat, Schamelbeek Rispen en Oudenaken – Kerk richting Elingen.
Alternatief: een tijdelijke halte in de Gaasbeekstraat ter hoogte van de Molenborrestraat, de halte Oudenaken – Kerk in de Elingenstraat (richting Halle) en de halte Oudenaken – Kerk in de Gaasbeekstraat (richting Elingen).
* Rechtstreekse ritten via de Lenniksesteenweg:
Niet-bediende haltes: Oudenaken – De Pelikaan (op de Pelikaanberg), Oudenaken – Weg naar Boeckhout en Elingen – Kerk (op de Hallebaan).
Alternatief: de halte Oudenaken – De Pelikaan (in de Frans Waeyenbergstraat) en de halte Elingen – Kerk (in de Zwarte Molenstraat).
* Beperkte ritten vanuit Elingen naar Halle (richting Halle):
Niet-bediende haltes: Sint-Laureins-Berchem – Weg naar Lennik, Kerk, Weg naar Halle, Brabants trekpaard, Hazeveld, Oudenaken – Baasbergstraat, Schamelbeek, Rispen en Oudenaken – Kerk richting Elingen.
Alternatief: een tijdelijke halte in de Gaasbeekstraat ter hoogte van de Molenborrestraat en de halte Oudenaken – Kerk in de Elingenstraat (richting Halle).
* Beperkte ritten vanuit Buizingen naar Elingen (richting Elingen)
Niet-bediende haltes: Halle – Breedhout Kerk, Crispielstraat, Oudenaken – De Pelikaan (op de Pelikaanberg), Weg naar Boeckhout, Elingen – Hallebaan en Kerk in de Hallebaan.
Alternatief: de halte Halle – Breedhout School op de Lenniksesteenweg en de halte Elingen – Kerk in de Zwarte Molenstraat.

omleiding bussen De Lijn zaterdag 23 maart 2013

De-Lijn_omleidingenSINT-PIETERS-LEEUW / ANDERLECHT: – Van zaterdag 23 maart 2013, 18.00 uur tot maandag 25 maart 2013, 5.00 uur rijden enkele bussen van ‘De Lijn’ lokaal om wegens werken op de Bergensesteenweg in Anderlecht.
Het betreft de lijnen:
Lijn 144: Leerbeek – St.P.Leeuw – Brussel
Lijn 170: Brussel – Sint-Pieters-Leeuw – Halle
Lijn 171: Brussel – Brukom – Halle via N6
Niet-bediende haltes: Bizet, Het Rad en COOVI
Alternatief: de haltes IKEA en Veeweyde op de Bergensesteenweg.

Omleidingen bussen de Lijn in centrum Sint-Pieters-Leeuw

De Lijn bus 170 in Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: Door de werken aan de Rink in centrum Sint-Pieters-Leeuw (zie artikel 23/07/2010 ) voorziet vervoersmaatschappij De Lijn omleidingen vanaf woensdag 4 augustus 2010.

Voor lijn 170 (Brussel Kapellekerk – Sint-Pieters-Leeuw – Halle) afgeschafte haltes:
Sint-Pieters-Leeuw – Gemeentehuis wordt vervangen door een tijdelijke halte op de Rooselaerstraat ter hoogte van de Brusselbaan.
Sint-Pieters-Leeuw – Kerk en Oud Station worden vervangen door een tijdelijke halte op de Galgstraat ter hoogte van de Depauwstraat

Voor lijn 101 (Marktbus Vlezenbeek – Halle) afgeschafte haltes:
Sint-Pieters-Leeuw – Gemeentehuis (op de Pastorijstraat) wordt in de richting van Halle vervangen door de halte Gemeentehuis op de Nonnemansstraat en in de richting van Vlezenbeek door een tijdelijke halte op de Nonnemansstraat ter hoogte van de Pastorijstraat.
Sint-Pieters-Leeuw – Kerk en Oud Station worden vervangen door een tijdelijke halte op de Galgstraat ter hoogte van de Depauwstraat.

Voor lijn 144 (Leerbeek – St.P.Leeuw – Brussel) afgeschafte halte:
Sint-Pieters-Leeuw – Gemeentehuis (richting Brussel op de Pastorijstraat)
Tijdelijke halte: op de Brusselbaan ter hoogte van de Rooselaerstraat

Voor lijn 145 (Herfelingen – Heikruis – Brussel) afgeschafte haltes:
Sint-Pieters-Leeuw – Gemeentehuis op de Pastorijstraat wordt in de richting van Herfelingen vervangen door de halte Gemeentehuis op de Brusselbaan en in de richting van Brussel door een tijdelijke halte op de Brusselbaan ter hoogte van de Rooselaerstraat.
Sint-Pieters-Leeuw – Kerk en Oud Station worden vervangen door een tijdelijke halte op de Galgstraat ter hoogte van de Depauwstraat

Voor lijn 172 (Vlezenbeek-St.Pieters-Leeuw-Drogenbos-Ukkel) afgeschafte haltes:
Sint-Pieters-Leeuw – Kerk en Gemeentehuis (op de Pastorijstraat) worden in de richting van Drogenbos vervangen door de halte Gemeentehuis op de Nonnemansstraat en in de richting van Vlezenbeek door een tijdelijke halte op de Nonnemansstraat ter hoogte van de Pastorijstraat.
Sint-Pieters-Leeuw – Oud Station wordt vervangen door de halte Weg naar Lot op de Lotstraat

bron: http://reisinfo.delijn.be/omleidingen/

Share