RSS

Tagarchief: Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden

Zuunbeekwandeling

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ook al klonken de weerberichten onheilspellend, Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden beslisten zondagnamiddag om hun Zuunbeekwandeling laten door te gaan. En… de afwezigen hadden ongelijk.


Met een afnemende bries en bij momenten onder een stralende zon trokken meer dan 30 geïnteresseerden richting Volsembroek.
Hier en daar was er flink wat modder te overwinnen maar de aanwezigen konden het resultaat van de hermenanderingswerken aanschouwen. Ze wandelden stroomopwaarts langs de meanders van de “nieuwe” Zuunbeek. Gids Geert Wauters vertelde enthousiast over het natuurgebied en de hermeandering van de Zuunbeek.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

 
Reacties staat uit voor Zuunbeekwandeling

Geplaatst door op november 21, 2016 in actualitiet, natuur, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , , ,

hermeanderingswerken in natuurgebied Oude Zuun gestart

ZUUN: Terwijl in het Volsembroek de hermeanderings aanpassingswerken aan de Zuunbeek nog volop bezig zijn (zie artikel 11/09/16), zijn deze week nu ook in het natuurgebied Oude Zuun de hermeanderingswerken van het VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) gestart. De nog aanwezige en intacte oude beekarm van de Zuunbeek, zal eerst geruimd worden.


Geert Cromphout, Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden: “Er wordt een bijzonder procedé toegepast: de bedding wordt opnieuw vrijgemaakt vanuit… de oude bedding. Als de oude beekarm opgekuisd is, wordt deze weer verbonden met de Zuunbeek en zal zo weer stromend water ontvangen.
Er komt een vaste stuw in de gekanaliseerde rechte Zuunbeek, die verder dienst zal blijven doen als afwateringskanaal bij hoog water. Afhankelijk van de weersomstandigheden, zouden de werken tegen november grotendeels voltooid zijn.

 
Reacties staat uit voor hermeanderingswerken in natuurgebied Oude Zuun gestart

Geplaatst door op september 21, 2016 in actualiteit, natuur, natuurpunt, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, Zuun

 

Tags: , , , , ,

Ook in 2015 zijn de Leeuwse Natuurvrienden actief

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden waren zaterdag met een 5-tal vrijwilligers aan de slag in het natuurgebied de Baesberg. Een omgewaaide boom die het pad versperde werd verzaagd en gestapeld.
Niet altijd eenvoudig, want zoals de naam BaesBERG al laat vermoeden een hellend gebied!
2015-01-31-omgevallen-boom-Baesberg_01
Bron en meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be – e-mailadres : leeuwse_natuur@yahoo.com
2015-01-31-omgevallen-boom-Baesberg_02 2015-01-31-omgevallen-boom-Baesberg_03

 
Reacties staat uit voor Ook in 2015 zijn de Leeuwse Natuurvrienden actief

Geplaatst door op februari 1, 2015 in actualiteit, natuur, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, sociaal

 

Tags:

Leeuwse Natuurvrienden : oproep toekomst- en veteraanbomen

2014-05-07_Witse-boom_Vlezenbeek_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden wil de veteraan- en toekomstbomen inventariseren in Sint-Pieters-Leeuw en deelgemeenten. Dit omwille van hun grote cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarde.
Ken je een oude of waardevolle boom in Sint-Pieters-Leeuw? Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden zijn geïnteresseerd!
Stuur hun een foto en/of info over de locatie: leeuwse_natuur@yahoo.com

Even doorbomen: over veteranen en toekomstbomen
Wie zich in het landschap begeeft, kent ze wel: monumentale bomen die omwille van hun omvang, hun grillige vormen en vele holten, alle aandacht naar zich toe trekken. Hoe oud ze zijn, weten we vaak niet, maar wel dat ze al vele generaties overleefden. Al die tijd werden ze gespaard, vaak omwille van de speciale functie die ze vervulden als grensboom, geriefboom of kapelboom, en kregen de kans om, in dit vanouds intensief gebruikte landschap, een oude leeftijd te bereiken.

Vanaf een bepaalde leeftijd beginnen de kenmerken zichtbaar te worden die typisch zijn voor de ‘veteraanfase’: een grote stamomtrek, een krimpende kroon met veel dood hout, grote holtes, vruchtlichamen van schimmels, loslatende schors, de aanwezigheid van epifyten,… De leeftijd waarbij deze kenmerken zichtbaar worden is heel verschillend van soort tot soort. Zo begint een beuk pas op tweehonderd jaar interessant te worden, een eik komt dan pas tot volle ontwikkeling en een taxus moet zich dan nog beginnen te ontwikkelen.

Veteraanbomen hebben een grote cultuurhistorische waarde: allemaal zijn het getuigen van het verleden, relicten van een vroeger landschap. Hun plaats en ruimtelijke spreiding geven ons inzicht over vroegere patronen van grondgebruik. Zo duiden ze vaak oude perceelgrenzen aan of zijn het de laatste getuigen van een verdwenen bos of een rivier die ooit meanderde.

Met hun vele holtes zijn ze van uitzonderlijk belang als nestplaats voor tal van vogels, kleine zoogdieren en vleermuizen. Het dode hout verschaft voedsel voor zeldzame kevers, zoals het vliegend hert en van verschillende korstmossen en schimmelsoorten is geweten dat zij microbiotopen verlangen die enkel op levende en dode veteraanbomen te vinden zijn.

Aangezien de import van zaden bij ons pas vanaf de tweede helft van de 19e eeuw sterk toenam, is de kans groter dat oude bomen afstammen van de bomen uit het natuurlijk oerbos dat onze streken na de laatste ijstijd koloniseerde. Op die manier zijn ze belangrijk voor de instandhouding van de lokale genetische diversiteit en vormen ze belangrijke zaadbronnen voor autochtoon plantgoed.

Door hun uitzonderlijke grootte hebben veteraanbomen een veel hogere belevingswaarde dan hun jongere soortgenoten. Zo dragen ze bij tot een afwisselend en attractief landschapsbeeld. En met hun grillig gevormde kroon en diep gegroefde stam, bezitten ze de esthetische kwaliteiten die menig kunstenaar weet te inspireren. Soms worden ze verheven tot ware toeristische attracties, zoals de Major Oak in Sherwood forest (Engeland) die dankzij Robin Hood bekendheid verwierf.

2009-08-09-hoebelbike-9d_Witse-boomDichter bij huis kreeg een oude lindeboom op de Puttenberg in Vlezenbeek een gelijkaardige faam dankzij de populaire Witse-serie.

Dit alles (en nog veel meer) maakt het de moeite waard om veteraanbomen te beschermen en te vrijwaren zodat ook toekomstige generaties van deze natuurlijke rijkdom kunnen genieten. Maar hoe oud veteraanbomen ook mogen worden, ook zij zijn geen eeuwig leven beschoren.

Daarom is het belangrijk om ook zogenaamde toekomst-bomen groeikansen te geven. Dit zijn jongere, vitale bomen die zich in de volwassen fase van hun leven bevinden, maar nog niet de typische kenmerken van een veteraanboom dragen. De aanwezigheid van jongere generaties bomen is noodzakelijk voor het voortbestaan van dit stuk natuurlijk erfgoed wanneer de oude het dreigt te begeven.

 
Reacties staat uit voor Leeuwse Natuurvrienden : oproep toekomst- en veteraanbomen

Geplaatst door op januari 7, 2015 in actualiteit, natuur, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , ,

Zuunbeekwandeling nav de plannen tot hermeandering van de Zuunbeek

2014-11-16-zuunbeekwandeling_04SINT-PIETERS-LEEUW: – Zondagnamiddag organiseerde Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden een Zuunbeekwandeling. Het thema van de wandeling was “globaal waterbeheer” in de Zuunvallei te Sint-Pieters-Leeuw nav de plannen om de Zuunbeek te hermeanderen.

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden mochten heel wat deelnemers verwelkomen op hun wandeling. Geert Wauters gidste hen door de Zuunvallei langs het wachtbekken van Volsem door de vallei tot het wachtbekken aan Slesbroek in Zuun.
Globaal waterbeheer en hermeandering hebben geen geheimen meer voor de aanwezigen.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Zondag 23 november 2014 “BEHEERWERKEN OUDE ZUUN” alle helpende handen welkom!
Vervangen kapotte hoogstamfruitbomen
Verwijderen betonpalen die het bestrijden/maaien van de Japanse Duizendknoop bemoeilijken
Van 9u30 tot 13u in natuurgebied “Oude Zuun” langs C.Leunensstraat – rode wandelwegje
Nuttig materiaal: schop, houweel, materiaal om draad los en weer vast te maken, kettingzaag, Werkhandschoenen en regenlaarzen

Bron en meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be – e-mailadres : leeuwse_natuur@yahoo.com

 
Reacties staat uit voor Zuunbeekwandeling nav de plannen tot hermeandering van de Zuunbeek

Geplaatst door op november 17, 2014 in Sint-Pieters-Leeuw

 

Tags: , ,

Beheerswerken Volsembroek – kijkhutweide

ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden werkten dit weekend een hele dag in het natuurreservaat Volsembroek.
2014-05-11-Natuurpunt-beheerswerken-Volsembroek_01
7 dappere vrijwilligers waren al vroeg op post. Wind en (een beetje) regen kunnen ons niet deren. Oude prikkeldraad opgeruimd, de omheining hersteld, gracht uitgediept en de dichtgeslibte afvoerbuis die moet voorkomen dat het weggetje overstroomd al deels vrijgemaakt.
Even aan het juiste materiaal proberen te geraken om ook bij de middelste paar meters te kunnen!
2014-05-11-Natuurpunt-beheerswerken-Volsembroek_03 2014-05-11-Natuurpunt-beheerswerken-Volsembroek_04
meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

foto’s: Sofie Devalckeneer

 
Reacties staat uit voor Beheerswerken Volsembroek – kijkhutweide

Geplaatst door op mei 13, 2014 in actualiteit, natuur, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, sociaal, Zuun

 

Tags: ,

25 jaar natuurgebied Oude Zuun

ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw vierden zondagnamiddag “25 jaar natuurgebied Oude Zuun”.
Dit werd gevierd met de inhuldiging van nieuwe infopanelen en inwandeling van een nieuw perceel.

Geert Cromphout - conservator Zuunvallei, Luc Deconinck - burgemeester en Gunther Coppens -schepen van Leefmilieu

Geert Cromphout – conservator Zuunvallei, Luc Deconinck – burgemeester en Gunther Coppens -schepen van Leefmilieu

De Oude Zuun wordt al 25 jaar beheerd door vrijwilligers van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden. Ieder jaar moet er volgens een goedgekeurd natuurbeheersplan gemaaid, gehooid, gesnoeid,… worden. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met lokale landbouwers en de professionele terreinploeg van Natuurpunt. Sinds meer dan 15 jaar helpen ook Leeuwse scholen actief mee aan het natuurbeheer (project Educatief Natuurbeheer van de provincie Vlaams-Brabant).
2014-04-27-25jaar-oude-Zuun- (33)
Natuurgebied Zuunvallei
Dit stukje Zuunvallei ontleent zijn naam aan een afgesneden “Oude” Zuunmeander.
De hooi- en weilanden van de Oude Zuun behoren tot de meest waardevolle van de hele streek.
Deze vochtige hooilanden verschillen duidelijk van andere moderne landbouwweiden door hun bloemenrijkdom. Planten zoals bosbies, Veldrus dotterbloem wijzen bovendien op de aanwezigheid van kwelwater of opstuwend grondwater. Sinds 1989 werkt Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden aan de bescherming van het mooie landschap rond de oude en de nieuwe Zuunbeek. Om de natuurrijkdom te bewaren beheert Natuurpunt het gebied door te hooien en begrazen.
In 2013 breidde het natuurgebied fors uit met een populoerenbos. Om het natte gebied te herstellen werd het bos gerooid en omgevormd tot een ruig weiland.

Deze slideshow heeft JavaScript nodig.

Na het officiële gedeelte werd er gewandeld met deskundige uitleg van Geert Cromphout,conservator Zuunvallei, in niet-publiek toegankelijke delen van het mooie en jarige natuurgebied Oude Zuun.

Meer info: http://www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

 
Reacties staat uit voor 25 jaar natuurgebied Oude Zuun

Geplaatst door op april 28, 2014 in actualiteit, natuur, nieuws, Sint-Pieters-Leeuw, Zuun

 

Tags: , , , ,