steun de 2 teams van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden bij hun Expeditie Natuurpunt 2021

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden stuurt dit jaar 2 teams naar “Expeditie Natuurpunt 2021”.
De Expeditie staat garant voor twee keer avontuur: eerst zamelen de teams geld in voor de lokale natuur. Op 26 en 27 juni 2021 wandelen, fietsen of kanoën de teams dan  twee dagen door de mooiste natuur van Vlaanderen. Een positieve uitdaging voor 2021 en een onvergetelijk weekend om de zomer sterk in te zetten.

Steun de Leeuwse teams – Giften vanaf 40€ zijn fiscaal aftrekbaar.

2021-03-22-Zobbroekbeekvallei_The Lions of Leeuw_foto_natuurpunt• Zobbroekbeekvallei – The Lions of Leeuw
Eén team zamelt geld in voor het natuurgebied de Zobbroekbeekvallei in Vlezenbeek. Dit kleine, maar biodiverse natuurpareltje herbergt broekbos met voorjaarsbloeiers, glooiend grasland, een gemengd lindebos én een boomgaard.
steun via: https://expeditie.natuurpunt.be/project/29331
The Lions of Leeuw: “Wij zamelen geld in voor de Zobbroekbeekvallei, een prachtig pareltje natuur in het Pajottenland! Dit gebied wordt gekenmerkt door glooiend grasland en broekbos, met voorjaarsbloeiers zoals bosanemoon en zeldzame soorten zoals eenbes. In 2016 werd een gemengd lindebos aangeplant om de biodiversiteit op te krikken. In 2019 werd een aanpalende boomgaard gekocht, waarvan de oogst in september 2020 al gebruikt werd om heerlijk vers appelsap te persen. De Zobbroekbeekvallei is volop in ontwikkeling en dus zou het geld van deze actie goed van pas komen om deze evolutie verder te kunnen zetten via aankoop, aanplant en beheer. Al jullie steun is van harte welkom!

2021-03-22-Zuunbeekvallei_foto_natuurpunt• Zuunvallei – De Groene Zuunekes
Een tweede team zet zich in voor de Zuunvallei, met zijn meanderende Zuunbeek, grazende Galloways en zeldzame watervogels. Via jullie steun kunnen we zorgen voor gepast beheer en duurzame uitbreiding van deze natuurgebieden.
steun via: https://expeditie.natuurpunt.be/project/29210
De Groene Zuunekes: “Wij zamelen geld in voor de Zuunvallei, een prachtig pareltje natuur in het Pajottenland! In 2016-2017 werden hier grote werken uitgevoerd om de Zuunbeek opnieuw te laten meanderen. Het gebied is gekenmerkt door natte weilanden, begraasd door Galloways runderen, een mooie plas met talrijke eenden, vochtige hooilanden met in de lente een bonte bloemenpracht en een intact kleinschalig landschap met bomenrijen, poelen en hagen. Het ingezamelde geld zal goed van pas komen om dit toch versnipperd gebied verder uit te breiden via aankopen. Al jullie steun is van harte welkom!

Natuurpunt plaatst stevige veekraal aan natuurgebied Volsembroek

SINT-PIETERS-LEEUW: – De terreinploeg van Natuurpunt is deze week aan de slag in het Volsembroek. Naast het vernieuwen van een afsluiting, wordt vooral een stevige ‘veekraal’ geplaatst. Deze constructie dient om hun Galloway-runderen gemakkelijker op het veetransport te krijgen. De Leeuwse Natuurvrienden verwachten binnenkort hun grazende zomergasten terug uit hun winterverblijf nabij Mechelen.

Meer info over Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden: www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-leeuwse-natuurvrienden

agenda: Beheerwerk Zobbroekbeekvallei Vlezenbeek

2020-02-05_archieffoto_Beheerwerk Zobbroekbeekvallei VlezenbeekVLEZENBEEK: Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseert op zondag 9 februari 2020 van 9u30 tot 12u een beheerwerkdag in de Zobbroekbeekvallei te Vlezenbeek. Helpende handen zijn welkom!

We steken de handen uit de mouwen in de Zobbroekbeekvallei. Zoombeheer en takkenrillen bouwen.
Nuttig materiaal: werkhandschoenen, takkenschaar, handzaag en een goed humeur.
Wegens weinig parkeermogelijkheden aan het gebied zelf spreken we om 9u20 af op het Gemeenteplein in Vlezenbeek om te carpoolen.
Met de fiets of te voet: om 9u30 aan het blauwe kapelletje op de Pedestraat thv Enkelenberg.
Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

inschrijven: quiz(t) het quiz

2019-11-09-affiche-quizt-het-quizVLEZENBEEK: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseert op zaterdag 9 november 2019: quiz(t) het quiz.

Heb je zin om te quizzen en tegelijkertijd de Leeuwse natuur te steunen?
Kom dan gezellig je algemene kennis testen met een groepje vrienden. De opbrengst gaat integraal naar de Leeuwse natuurgebieden.
Een drankje, een hapje en een rijkelijk gevulde prijstafel zijn voorzien.

Prijs: 25 euro per team (max. 5 personen)
Inschrijven en meer info: leeuwse_natuur@yahoo.com of via: www.natuurpunt.be/agenda/quizt-het-quiz-36975/subscribe
Locatie: Parochiezaal, Dorp 48, 1602 Vlezenbeek

Zuunbeekwandeling

SINT-PIETERS-LEEUW: – Ook al klonken de weerberichten onheilspellend, Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden beslisten zondagnamiddag om hun Zuunbeekwandeling laten door te gaan. En… de afwezigen hadden ongelijk.


Met een afnemende bries en bij momenten onder een stralende zon trokken meer dan 30 geïnteresseerden richting Volsembroek.
Hier en daar was er flink wat modder te overwinnen maar de aanwezigen konden het resultaat van de hermenanderingswerken aanschouwen. Ze wandelden stroomopwaarts langs de meanders van de “nieuwe” Zuunbeek. Gids Geert Wauters vertelde enthousiast over het natuurgebied en de hermeandering van de Zuunbeek.

Deze diashow vereist JavaScript.

hermeanderingswerken in natuurgebied Oude Zuun gestart

ZUUN: Terwijl in het Volsembroek de hermeanderings aanpassingswerken aan de Zuunbeek nog volop bezig zijn (zie artikel 11/09/16), zijn deze week nu ook in het natuurgebied Oude Zuun de hermeanderingswerken van het VMM (Vlaamse Milieumaatschappij) gestart. De nog aanwezige en intacte oude beekarm van de Zuunbeek, zal eerst geruimd worden.


Geert Cromphout, Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden: “Er wordt een bijzonder procedé toegepast: de bedding wordt opnieuw vrijgemaakt vanuit… de oude bedding. Als de oude beekarm opgekuisd is, wordt deze weer verbonden met de Zuunbeek en zal zo weer stromend water ontvangen.
Er komt een vaste stuw in de gekanaliseerde rechte Zuunbeek, die verder dienst zal blijven doen als afwateringskanaal bij hoog water. Afhankelijk van de weersomstandigheden, zouden de werken tegen november grotendeels voltooid zijn.

Ook in 2015 zijn de Leeuwse Natuurvrienden actief

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden waren zaterdag met een 5-tal vrijwilligers aan de slag in het natuurgebied de Baesberg. Een omgewaaide boom die het pad versperde werd verzaagd en gestapeld.
Niet altijd eenvoudig, want zoals de naam BaesBERG al laat vermoeden een hellend gebied!
2015-01-31-omgevallen-boom-Baesberg_01
Bron en meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be – e-mailadres : leeuwse_natuur@yahoo.com
2015-01-31-omgevallen-boom-Baesberg_02 2015-01-31-omgevallen-boom-Baesberg_03

Leeuwse Natuurvrienden : oproep toekomst- en veteraanbomen

2014-05-07_Witse-boom_Vlezenbeek_Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden wil de veteraan- en toekomstbomen inventariseren in Sint-Pieters-Leeuw en deelgemeenten. Dit omwille van hun grote cultuurhistorische, landschappelijke en ecologische waarde.
Ken je een oude of waardevolle boom in Sint-Pieters-Leeuw? Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden zijn geïnteresseerd!
Stuur hun een foto en/of info over de locatie: leeuwse_natuur@yahoo.com

Even doorbomen: over veteranen en toekomstbomen
Wie zich in het landschap begeeft, kent ze wel: monumentale bomen die omwille van hun omvang, hun grillige vormen en vele holten, alle aandacht naar zich toe trekken. Hoe oud ze zijn, weten we vaak niet, maar wel dat ze al vele generaties overleefden. Al die tijd werden ze gespaard, vaak omwille van de speciale functie die ze vervulden als grensboom, geriefboom of kapelboom, en kregen de kans om, in dit vanouds intensief gebruikte landschap, een oude leeftijd te bereiken.

Vanaf een bepaalde leeftijd beginnen de kenmerken zichtbaar te worden die typisch zijn voor de ‘veteraanfase’: een grote stamomtrek, een krimpende kroon met veel dood hout, grote holtes, vruchtlichamen van schimmels, loslatende schors, de aanwezigheid van epifyten,… De leeftijd waarbij deze kenmerken zichtbaar worden is heel verschillend van soort tot soort. Zo begint een beuk pas op tweehonderd jaar interessant te worden, een eik komt dan pas tot volle ontwikkeling en een taxus moet zich dan nog beginnen te ontwikkelen.

Veteraanbomen hebben een grote cultuurhistorische waarde: allemaal zijn het getuigen van het verleden, relicten van een vroeger landschap. Hun plaats en ruimtelijke spreiding geven ons inzicht over vroegere patronen van grondgebruik. Zo duiden ze vaak oude perceelgrenzen aan of zijn het de laatste getuigen van een verdwenen bos of een rivier die ooit meanderde.

Met hun vele holtes zijn ze van uitzonderlijk belang als nestplaats voor tal van vogels, kleine zoogdieren en vleermuizen. Het dode hout verschaft voedsel voor zeldzame kevers, zoals het vliegend hert en van verschillende korstmossen en schimmelsoorten is geweten dat zij microbiotopen verlangen die enkel op levende en dode veteraanbomen te vinden zijn.

Aangezien de import van zaden bij ons pas vanaf de tweede helft van de 19e eeuw sterk toenam, is de kans groter dat oude bomen afstammen van de bomen uit het natuurlijk oerbos dat onze streken na de laatste ijstijd koloniseerde. Op die manier zijn ze belangrijk voor de instandhouding van de lokale genetische diversiteit en vormen ze belangrijke zaadbronnen voor autochtoon plantgoed.

Door hun uitzonderlijke grootte hebben veteraanbomen een veel hogere belevingswaarde dan hun jongere soortgenoten. Zo dragen ze bij tot een afwisselend en attractief landschapsbeeld. En met hun grillig gevormde kroon en diep gegroefde stam, bezitten ze de esthetische kwaliteiten die menig kunstenaar weet te inspireren. Soms worden ze verheven tot ware toeristische attracties, zoals de Major Oak in Sherwood forest (Engeland) die dankzij Robin Hood bekendheid verwierf.

2009-08-09-hoebelbike-9d_Witse-boomDichter bij huis kreeg een oude lindeboom op de Puttenberg in Vlezenbeek een gelijkaardige faam dankzij de populaire Witse-serie.

Dit alles (en nog veel meer) maakt het de moeite waard om veteraanbomen te beschermen en te vrijwaren zodat ook toekomstige generaties van deze natuurlijke rijkdom kunnen genieten. Maar hoe oud veteraanbomen ook mogen worden, ook zij zijn geen eeuwig leven beschoren.

Daarom is het belangrijk om ook zogenaamde toekomst-bomen groeikansen te geven. Dit zijn jongere, vitale bomen die zich in de volwassen fase van hun leven bevinden, maar nog niet de typische kenmerken van een veteraanboom dragen. De aanwezigheid van jongere generaties bomen is noodzakelijk voor het voortbestaan van dit stuk natuurlijk erfgoed wanneer de oude het dreigt te begeven.

Zuunbeekwandeling nav de plannen tot hermeandering van de Zuunbeek

2014-11-16-zuunbeekwandeling_04SINT-PIETERS-LEEUW: – Zondagnamiddag organiseerde Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden een Zuunbeekwandeling. Het thema van de wandeling was “globaal waterbeheer” in de Zuunvallei te Sint-Pieters-Leeuw nav de plannen om de Zuunbeek te hermeanderen.

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden mochten heel wat deelnemers verwelkomen op hun wandeling. Geert Wauters gidste hen door de Zuunvallei langs het wachtbekken van Volsem door de vallei tot het wachtbekken aan Slesbroek in Zuun.
Globaal waterbeheer en hermeandering hebben geen geheimen meer voor de aanwezigen.

Deze diashow vereist JavaScript.

Zondag 23 november 2014 “BEHEERWERKEN OUDE ZUUN” alle helpende handen welkom!
Vervangen kapotte hoogstamfruitbomen
Verwijderen betonpalen die het bestrijden/maaien van de Japanse Duizendknoop bemoeilijken
Van 9u30 tot 13u in natuurgebied “Oude Zuun” langs C.Leunensstraat – rode wandelwegje
Nuttig materiaal: schop, houweel, materiaal om draad los en weer vast te maken, kettingzaag, Werkhandschoenen en regenlaarzen

Bron en meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be – e-mailadres : leeuwse_natuur@yahoo.com

Beheerswerken Volsembroek – kijkhutweide

ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden werkten dit weekend een hele dag in het natuurreservaat Volsembroek.
2014-05-11-Natuurpunt-beheerswerken-Volsembroek_01
7 dappere vrijwilligers waren al vroeg op post. Wind en (een beetje) regen kunnen ons niet deren. Oude prikkeldraad opgeruimd, de omheining hersteld, gracht uitgediept en de dichtgeslibte afvoerbuis die moet voorkomen dat het weggetje overstroomd al deels vrijgemaakt.
Even aan het juiste materiaal proberen te geraken om ook bij de middelste paar meters te kunnen!
2014-05-11-Natuurpunt-beheerswerken-Volsembroek_03 2014-05-11-Natuurpunt-beheerswerken-Volsembroek_04
meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

foto’s: Sofie Devalckeneer

25 jaar natuurgebied Oude Zuun

ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw vierden zondagnamiddag “25 jaar natuurgebied Oude Zuun”.
Dit werd gevierd met de inhuldiging van nieuwe infopanelen en inwandeling van een nieuw perceel.

Geert Cromphout - conservator Zuunvallei, Luc Deconinck - burgemeester en Gunther Coppens -schepen van Leefmilieu
Geert Cromphout – conservator Zuunvallei, Luc Deconinck – burgemeester en Gunther Coppens -schepen van Leefmilieu

De Oude Zuun wordt al 25 jaar beheerd door vrijwilligers van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden. Ieder jaar moet er volgens een goedgekeurd natuurbeheersplan gemaaid, gehooid, gesnoeid,… worden. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met lokale landbouwers en de professionele terreinploeg van Natuurpunt. Sinds meer dan 15 jaar helpen ook Leeuwse scholen actief mee aan het natuurbeheer (project Educatief Natuurbeheer van de provincie Vlaams-Brabant).
2014-04-27-25jaar-oude-Zuun- (33)
Natuurgebied Zuunvallei
Dit stukje Zuunvallei ontleent zijn naam aan een afgesneden “Oude” Zuunmeander.
De hooi- en weilanden van de Oude Zuun behoren tot de meest waardevolle van de hele streek.
Deze vochtige hooilanden verschillen duidelijk van andere moderne landbouwweiden door hun bloemenrijkdom. Planten zoals bosbies, Veldrus dotterbloem wijzen bovendien op de aanwezigheid van kwelwater of opstuwend grondwater. Sinds 1989 werkt Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden aan de bescherming van het mooie landschap rond de oude en de nieuwe Zuunbeek. Om de natuurrijkdom te bewaren beheert Natuurpunt het gebied door te hooien en begrazen.
In 2013 breidde het natuurgebied fors uit met een populoerenbos. Om het natte gebied te herstellen werd het bos gerooid en omgevormd tot een ruig weiland.

Deze diashow vereist JavaScript.

Na het officiële gedeelte werd er gewandeld met deskundige uitleg van Geert Cromphout,conservator Zuunvallei, in niet-publiek toegankelijke delen van het mooie en jarige natuurgebied Oude Zuun.

Meer info: http://www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

agenda: 25 jaar Oude Zuun natuurbehoud in Sint-Pieters-Leeuw

ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden vzw vieren op zondag 27 april 2014 om 14u30 “25 jaar Oude Zuun”.
2014-04-27-flyer_25-jaar-oude-zuun
• Inhuldiging nieuwe infopanelen en inwandeling van nieuw perceel
• Gelegenheidstoespraken door Luc Deconinck (burgemeester), Gunther Coppens (schepen van Leefmilieu) en Geert Cromphout (conservator Zuunvallei)
• Openluchtdrink
• 15u (afhankelijk van de opkomst 1 of meerdere wandelingen): geleide kennismakingstocht / natuurwandeling dwars door de Oude Zuun (max. 1 uur; 2 km)
• Afspraak: ter plaatse C. Leunensstraat / wachtbekken Slesbroek.

2009-10-11-20jaar-natuurgebied-oude-zuun-1• de Oude Zuun wordt al 25 jaar beheerd door vrijwilligers van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden. Ieder jaar moet er volgens een goedgekeurd natuurbeheersplan gemaaid, gehooid, gesnoeid,… worden. Hiervoor wordt nauw samengewerkt met lokale landbouwers en de professionele terreinploeg van Natuurpunt. Sinds meer dan 15 jaar helpen ook Leeuwse scholen actief mee aan het natuurbeheer (project Educatief Natuurbeheer van de provincie Vlaams-Brabant). Door de jaren heen zijn al meer dan duizend kinderen van het 5e en 6e leerjaar komen hooien, werken en wandelen in de Oude Zuun.

• bijna jaarlijks werden voorbije 25 jaar grotere ingrepen uitgevoerd (vaak met financiële of materiële hulp van de gemeente of de provincie): 4 nieuwe poelen gegraven; tientallen bomen geveld (oud, uitheems,…) , maar minstens het dubbele aangeplant; wilgen geknot; 300 meter meidoornhaag en een boomgaard geplant; meerdere houtkanten aangelegd; nieuwe afsluitingen geplaatst (met doorgangen, knuppelpaden,…); infopanelen voor voorbijgangers,…

• en… de natuur vaart er duidelijk wel bij: wilde bloemen, vlinders, libellen, amfibieën,… . De bio-diversiteit nam enorm toe. Dagelijks genieten wandelaars en fietsers vanop de wandelpaden van deze natuur-oase vlakbij Brussel. Op zondag 27 april kan je dit zelf ontdekken en word je ook geleid naar niet-publiek toegankelijke delen van het mooie en jarige natuurgebied Oude Zuun.

tentoonstelling Leeuwse natuur door de camera gezien in gemeentehuis

SINT-PIETERS-LEEUW: – Wie het resultaat van de fotowedstrijd 2013 “De Leeuwse natuur door de camera gezien” georganiseerd door Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden heeft gemist de voorbije zomer, kan de foto’s nog bewonderen in de gelijkvloerse gang van het gemeentehuis van Sint-Pieters-Leeuw en dit nog tot eind februari 2014.
2014-01-06-tentoonstelling-natuurpunt
Dit kan tijdens de gewone openingsuren van het gemeentehuis.
Adres: Pastorijstraat 21 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw

2de kerstdag zaten de mensen van Natuurpunt niet stil

ZUUN: – Naar jarenlange traditie hield Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden op 2’de kerstdag, tussen de feesten door, een dagje werken in één van hun natuurgebieden met ’s middags een openlucht drink & etentje.
2013-12-26-natuurpunt_2dekerst_03
Dit jaar beheer van het struweel naast hun poel aan de Kerkhofstraat (Oude Zuun). Serieus sleurwerk (met snedige kantjes…) om de overwoekerde bramen weg te krijgen.
Met de hulp van groot en klein wordt het snoeisel verzameld. Met de grotere takken word de takkenril verder opgevuld.

Deze diashow vereist JavaScript.


Meer dan 20 sympathisanten genoten van de rustige, haast zachte winterdag.

Bron en meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

agenda: Fototentoonstelling Natuurpunt

2013-09-15-fotowedstrijdSINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse natuurvrienden organiseert een foto expositie van de geselecteerde foto’s van de fotowedstrijd “Leeuwse natuur door de camera gezien” die ingezonden werden door amateur fotografen.

Vernissage vrijdag 25 oktober om 19.00 uur
Zaterdag 26 oktober van 10.00 tot 18.00 uur
Zondag 27 oktober van 14.00 tot 18.00 uur
Cultuurcentrum Coloma, Joseph Depauwstraat 25

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden aan het werk aan de Oude Zuun

ZUUN: – De natuurinrichtingswerken op het nieuwe perceel aan de Oude Zuun vorderen.
2013-05-26-natuurinrichtingswerken_01 2013-05-26-natuurinrichtingswerken_02
De terreinploeg van Natuurpunt is aan slag: de afsluiting werd volledig hermaakt en met een kraan die een stronkenfrees heeft worden de resten van de omgehakte bomen verwijderd.
Deze lente is alles nog kaal. Wie weet hoe dit er binnen een paar jaar gaat uitzien?
Het nieuwe perceel van 1,1 ha langs de Leunensstraat wordt terug omgevormd tot natte weide, zoals het was tot 1990.

Conservator Geert Cromphout. ‘Op deze percelen stonden tot de jaren ‘80 massa’s dotterbloemen, later in de zomer gevolgd door hogere kruiden zoals moerasspirea. Toen was het de mooiste natte weide van de Zuunvallei.
Jammer genoeg werd er gedraineerd en canadapopulieren aangeplant met een hele lage natuurwaarde. Daarenboven lijden de toen aangeplante bomen aan een dodelijke roestziekte. Daarom is besloten, toen dit terrein toegevoegd werd aan het natuurgebied, om meteen de bomen te kappen en te pogen om de vroegere weide in haar oude natuurwaarde te herstellen.
2013-05-26-natuurinrichtingswerken_06 2013-05-26-natuurinrichtingswerken_03
Eén perceel verder toont het hooiland van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden zich op z’n lentebest.

2013-05-26-natuurinrichtingswerken_04 2013-05-26-natuurinrichtingswerken_05
Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

Vroegochtendwandeling in de Zuunvallei

ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseerde zondag een vroegochtendwandeling in de  Zuunvallei (Oude Zuun) “.
2013-05-05-Vroegochtendwandeling-Zuunvallei_01
Het was 5/5 om 5 uur  voor de perfecte ochtendwandeling in de Zuunvallei rond de Oude Zuun:
nachtelijk vogelkoor volgens de zangklok in Slesbroekpark, zonsopgang boven de Brusselse skyline, baltsende Patrijzen en een stijgende Leeuwerik in de Leeuwerikstraat, ochtendnevel aan oud Rome, een poserende Tapuit (topmoment!) aan de Karenberg en een Koekoek in de Oude Zuun die ons attent maakte dat het tijd was om te gaan ontbijten bij De Grove. Croissants smaakte heerlijk en naar meer… .
2013-05-05-Vroegochtendwandeling-Zuunvallei_02 2013-05-05-Vroegochtendwandeling-Zuunvallei_03
bron: Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden

 

agenda: Vroegochtendwandeling Zuunvallei

2013-05-02_archieffoto_Vroegochtendwandeling-ZuunvalleiZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseert op zondag 5 mei 2013 een ” Vroegochtendwandeling Zuunvallei (Oude Zuun) “.

Zéér vroege ochtendwandeling met aandacht voor vogelzang en lentebloeiers in de Oude Zuun vallei.

Om 05.00 uur samenkomst parking Zonnig Leven, Vanderstraetenstraat 198 in Zuun.

Afsluiter rond 8u: koffiekoeken nadien in café De Grove, Vanderstraetenstraat 157, Zuun.

agenda: Baesbergwandeling

2011-09-01-BaesbergSINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseert op zondag 28 april 2013 de ‘Baesbergwandeling’.

Langs trage wegen naar Oudenaken-St.Laureins Berchem – Hemelrijkstraat – Kerkweg – Baesberg.

14.30-17.30u: samenkomst Hazeveld (Brabantse baan).

Vandalen laten spoor van vernietiging na in natuurgebied Zuun

ZUUN: Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden stelden vast dat vandalen lelijk huis gehouden hadden in het natuurgebied aan de Oude Zuun.
2013-04-17-vandalen-natuur_00  2013-04-17-vandalen-natuur_01

Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden: ‘Jammer genoeg is niet alles even fraai tijdens de eerste lentedagen. Terwijl sleutelbloemen massaal het hooiland kleuren in de Oude Zuun, wordt de pret serieus overschaduwd door een spoor van vandalisme midden in ons natuurgebied. Veepoortjes en een wandelbrug zijn grondig vernield, naast nog wat andere schade. Heel triest.
Iemand iets gemerkt? Laat het weten. Ons e-mail adres : leeuwse_natuur@yahoo.com’
.

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

natuurinrichtingswerken Oude Zuun

ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden zijn vorige week gestart met natuurinrichtingswerken in de Oude Zuun. Het nieuwe perceel van 1,1 ha langs de Leunensstraat wordt volledig ontbost en omgevormd tot natte weide (zoals het was tot 1990). Hopelijk wordt het weer een mooi Dotterbloemen-grasland.
2013-03-24-natuurherinrichtingswerken_04 2013-03-24-natuurherinrichtingswerken_01

Beelden van 1 week natuurinrichtingswerken in de Oude Zuun: het aangeplante bos is verdwenen en het perceel grondig opgekuist. Het eerste aanblik is natuurlijk kaal. Komende weken worden de grachten “ver-ontdiept” zodat het terrein weer in zijn oude toestand ligt. En dan kan de natuur in dit oude hooiland aan een spannend herstel beginnen.
2013-03-24-natuurherinrichtingswerken_02 2013-03-24-natuurherinrichtingswerken_05
Bron en meer info: http://sites.google.com/site/leeuwsenatuurvrienden

Natuurgebied Oude Zuun: nieuwe zomereiken en de laatste ronde houtmijt-huisjes?

ZUUN: – In het natuurgebied Oude Zuun werden net vóór kerst door Natuurpunt Leeuwe Natuurvrienden de laatste 2 oude (en gevaarlijk rotte) Canadapopulieren geveld. Voor het 4’de jaar op rij blijft het brandhout ter plaatse een jaartje uitzweten in nette, ronde houtmijten met een schors’en dakje erop.
010
015 022

Geert Cromphout: ” Dit is traditioneel gebruik oa in Duitsland We zijn met z’n allen een beetje verliefd geraakt op deze kabouterhuisjes die weer een jaar lang ons Zuuns landschap gaan versieren. Wie weet voor de laatste keer, want na 4 jaar winterwerken is het beheersplan uitgevoerd. De houtmijten zijn gelegen op de linkeroever langsheen de Zuunbeek zo’ 500 meter stroomopwaarts van het wachtbekken aan C. Leunensstraat.
Jonge zomereiken namen de plaats in van de onlangs gevelde oude populieren in de Oude Zuunvallei. Enkele vrijwilligers plantten vorige week 9 bomen in de weide waar de houtmijten rusten.

021 016
Bron en meer info: http://sites.google.com/site/leeuwsenatuurvrienden

Op Zondag 28 april 2013 organiseren Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden een ‘Baesbergwandeling,
op zoek naar de voorjaarsbloeiers’. Van 14u30 tot 17u30.
Start aan Hazeveld(Brabantse baan St.P.Leeuw).

fotowedstrijd Leeuwse natuurvrienden 2013

logo-natuurpunt.gifSINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseert, in samenwerking met het Cultuur Centrum Coloma,voor de 2 de keer een fotowedstrijd met als thema ”De Leeuwse natuur door de camera gezien”.
Deze wedstrijd staat open voor iedereen,zowel voor de jeugd(tot en met 17 jaar) als voor volwassenen.

De natuurpracht van Groot-Leeuw en zijn aangrenzende gemeenten in al zijn aspecten staat centraal in deze wedstrijd. Zowel fauna als flora en landschap komen aan bod.

2013-09-15-fotowedstrijd

De beelden worden tussen 15-08-2013 en 15-09-2013 ingezonden op volgend mailadres: leeuw.natuurfotowedstrijd@telenet.be
De door een vakjury geselecteerde beelden worden tentoongesteld in het kasteel Coloma op zaterdag 26 oktober van 10.00 tot 18.00 uur en op zondag 27 oktober 2013 van 14.00 tot 18.00 uur. Inkom gratis.
Tijdens de vernissage van de expositie, met receptie op vrijdag 25 oktober om 19 uur, worden de bekroonde werken bekend gemaakt en de prijzen aan de laureaten overhandigd.Alle nodige informatie over de deelname is te vinden op de website van het Cultureel Centrum Coloma: www.colomaspl.be of via: Geert Wauters van Natuurpunt 0475.51.20.71

Boeiende Steenuil happening

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden, milieuraad Sint-Pieters-Leeuw en Vogelwerkgroep Citrinella hielden vorige zaterdag een Steenhuil happening.

Deze diashow vereist JavaScript.


In het Pajottenland en de Zennevallei komen zowat de dichtste populaties aan steenuilen ter wereld voor. Onze regio heeft daarom een belangrijke verantwoordelijkheid voor deze koesterbuur.
Om dit onder de aandacht te vestigen werd er vorige zaterdag in Coloma en Zuun een presentatie en een wandeling over deze koddige uiltjes gehouden samen met boeiende uilenkenners uit de regio.

De aanwezigen kregen een uiteenzetting over de Steenuil en men vertelde ook waar men steenuilkasten kan plaatsen, hoe men deze moet  controleren , hoe men jonge steenuilen ringt,enz. …
En ook hoe de actuele situatie is van de Steenuilen in de gemeente Sint-Pieters-Leeuw.
Nadien maakte men een wandeling in de natuur op zoek naar Steenuilen.

Bron foto’s: Geert Wauters – www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be

agenda: Herfstwandeling Midden-Zuunvallei en haar waterbeheer

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden en de Zuid-West Brabant natuurgidsen nodigen u uit op zondag 18 november 2012 om 14.00 uur voor een herfstwandeling Midden-Zuunvallei en haar waterbeheer.

Wil je het mooie gebied tussen het Volsembroek en de Brabantse baan eens in een ander seizoen ontdekken? Dit kan op op zondag 18 november onder de begeleiding van natuurgids Geert Wauters. Hij zal een verfrissende wandeling maken door dit gebied en deskundige uitleg geven over de geschiedenis, de actuele situatie en de toekomstplannen van het waterbeheer van de Zuunbeek.
Wandeling langs de beek en de omliggende akkers en weiden.
Afspraak: gemeentehuis S-P-Leeuw om 14.00 uur. Laarzen aanbevolen.

agenda: Koesterburen steenuilen

SINT-PIETERS-LEEUW: – In het Pajottenland en de Zennevallei komen zowat de dichtste populaties aan steenuilen ter wereld voor. Onze regio heeft daarom een belangrijke verantwoordelijkheid voor deze koesterbuur.

Op zaterdag 17 november 2012 nodigen de vrijwilligers van de Vogelwerkgroep Citrinella je graag uit voor een presentatie en een wandeling over deze koddige uiltjes. Samen met boeiende uilenkenners uit de regio is de kans groot dat je een steenuil ziet of hoort.

Afspraak om 15.00 uur in Cultuurcentrum Kasteel Coloma in het Coloma-park te Jozef Depauwstraat 25, Sint-Pieters-Leeuw voor de presentaties.

  • Inleiding over Citrinella – Philippe Verdegem
  • Uiteenzetting over de Steenuil – Luc De Ridder
  • De praktijk: steenuilkasten, waar kasten plaatsen?, controles der kasten, het ringen der steenuilen,enz. … – Edwin Rooselaer
  • Situatie van de Steenuil in werkgebied Citrinella – Edwig Vanhassel
  • Situatie van de Steenuil in Sint-Pieters-Leeuw – Geert Wauters
  • De Steenuil: koesterbuur van gemeente Sint-Pieters-Leeuw – Liesbeth Bortels.

Om 16.30 uur start de wandeling van ongeveer anderhalf uur (stevige schoenen voorzien)  vertrekkende aan Coloma.
18.00 uur Terug in Coloma: film over de Steenuil + drankje + napraten met deelnemers
19.00 uur Einde

Deelname is gratis en zonder inschrijving. – Meer info: www.citrinella.be, Luc De Ridder, 0477 806 850.
In samenwerking met Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden en milieuraad Sint-Pieters-Leeuw.

 

agenda: Natuurpunt Praatcafé

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse natuurvrienden organiseert op vrijdag 19 oktober 2012 om 20.00 uur een ‘Praatcafé’.

Natuurpunt staat voor tal van boeiende uitdagingen in Sint-Pieters-Leeuw. Het beschermen van hun natuurgebieden, opvolging van beleidsdossiers, een goede samenwerking met de gemeente, het organiseren van leuke natuurhappenings,…. Natuurpunt doet heel wat.
Ook jij kan heel wat verwezelijken voor de natuur in jouw buurt.
Hoe jij dit kan aanpakken, leggen we graag uit op een boeiende praatavond. Zo leer je meteen Natuurpunt Leeuwse natuurvrienden én de natuur beter kennen.

Natuurpunt verwelkomt je graag met een drankje in café Moriau, Rink 30 te Sint-Pieters-Leeuw

Graag je aanwezigheid bevestigen bij Etienne Larock 0485 18 62 16, leeuwse_natuur@yahoo.com.
Kan je er niet bij zijn? Bezorg ons dan je e-mailadres. Zo houden we je op de hoogte van onze nieuwtjes en krijg je een geheugensteuntje voor elke activiteit!

Galloways in het natuurgebied ’t Volsembroek

SINT-PIETERS-LEEUW: – Het is een vaststaand gegeven, in het voorjaar keren de Galloways van Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden terug naar het Natuurpunt gebied ’t Volsembroek.

Een Galloway is een hoornloos runderras dat oorspronkelijk uit Schotland kwam en in het wild kan overleven. 4 galloways zullen opnieuw de vegetatie van het natuurgebied op natuurlijke wijze onder controle houden. Dit is nodig opdat dit natuurgebied één van de mooiste natte gebieden van van onze regio zou blijven.
 
Etienne Larock: “En deze gebieden zijn nodig. Immers zo werden eind maart heel wat trekkende eendensoorten waargenomen in het Volsembroek: wilde eend, wintertaling, slobeend, kuifeend, krakeend en bergeend. Dit gebied is voor hen een rust- en voederplaats zoals de tankstations langs onze snelwegen.
Ondanks dat galloways in het wild kunnen overleven, toch worden de dieren niet aan hun lot overgelaten. Er is ook een koeienwacht opgesteld. Concreet betekent dit dat een tiental Natuurpunt vrijwilligers om de twee dagen een aantal punten ivm de dieren en de weide controleren. In de winter ruilen de Galloways ons Volsembroek terug in voor de Natuurpunt-boerderij in Mechelen. Deze langharige dieren kunnen wel tegen de koude maar maatschappelijk is dit niet aanvaardbaar. Daarom verhuizen iedere winter zo’n 400 dieren uit de verschillende natuurgebieden naar een centrale boerderij. Daar worden ze door een veearts onderzocht en ook ingeënt zodat ze aan de “landbouw”-verplichtingen voldoen.
Naast de nuttige natuur-functie van deze dieren zijn ze bovendien voor de wandelaars een bijkomende aantrekkelijke factor van het natuurgebied. ”

Meer info:  www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be .

agenda: Gaspeldoornwandeling

ZUUN: – Op zondag 13 mei 2012 om 14.30 uur  organiseert Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden de ‘Gaspeldoornwandeling’.

Deze wandeling verkent een zijvallei van de Zuunbeekvallei. Dit is een prachtig hoekje Sint-Pieters-Leeuw dicht bij het centrum. Onder leiding van natuurgids Geert W., die een studiewerk over dit gebied gepubliceerd heeft, maken we een tocht door de vallei en het achtergelegen hinterland. Vanuit natuur perspectief is dit gebied zeer waardevol, bevat zeldzame moerasvegetatie en een bosstrook met oude bos-planten. Maar ook landschappelijk is het er zeer aangenaam om door te wandelen.
Deze unieke gelegenheid is meer dan de moeite waard om op ontdekking te gaan.
Plaats van afspraak: parking gemeentehuis Sint-Pieters-Leeuw. De wandeling start om 14 u 30.
Bij regenweer zijn laarzen aanbevolen. Meer info: tel 0475.51.20.71

2200 padden, kikkers en salamanders overgezet

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden hebben dit jaar ongeveer 2200 padden, kikkers en salamanders overgezet.
 
  
Dit is het derde jaar dat Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden deze actie in de Kerkhofstraat opgezet heeft. De
hoofdbedoeling van deze actie is om een juist beeld te hebben van de situatie ter plaatse.

Etienne Larock: “Een overzetactie is slechts een tijdelijke maatregel. Hierbij valt op dat het moeilijk wordt de vrijwilliger – overzetter te blijven motiveren Daarom evalueren we nu hoe de plaatselijke situatie efficiënt maar ook met alternatieve middelen kan worden aangepakt.. Hierbij denken we aan signalisatie-borden, verkeersremmende maatregelen, sensibilisatie ter plekke op de piekavonden, enz. . Na de evaluatie bespreken we onze voorstellen met de plaatselijke overheden.”
Meer info:  www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be .

nieuwe bordjes aan natuurgebied Baesberg

ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden hebben bordjes geplaatst zodat het perceel Baesberg als natuurgebied voor de wandelaar herkenbaar wordt.
Nu gaan ze de verdere plannen voor de inrichting voorbereiden. Zoals historische taluds herstellen, poel bronweide heraanleggen, info borden voorzien, boomaanplantingen enz.
Zodat ze dit alles volgend jaar kunnen uitvoeren.

Wil je het terrein reeds eens verkennen? Er loopt een voetwandelweg langs één van de twee weilanden van ons natuurgebied, namelijk een kerkweg (aangeduid met zeshoekig bordje) tussen Brabantse baan en Hemelrijkstraat. Deze kerkweg start op de Brabantste baan ongeveer ter hoogte van Hazeveld maar aan de overkant van de weg. Op de Hemelrijkstraat vertrekt de kerkweg aan de overkant ongeveer ter hoogte van huisnr 79.
 .
Meer info: http://sites.google.com/site/leeuwsenatuurvrienden

agenda: Een halve of volledige dag in het natuurgebied

ZUUN: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden organiseren op maandag 26 december 2011 een werkdag in hun natuurgebied in Zuun.

Je wil een hele dag (of een deel) in ons uniek natuurgebied in de Zuunvallei doorbrengen. Dit kan ook op 2de kerstdag van 9 u 30 tot 16 u. We gaan beheerswerken in ons gebied OZLO in de Oude Zuun uitvoeren.

Hiervoor gaan we een nieuwe ronde houtmijt-hut maken!
Zowel de dikke stronken als de kleine takjes (en er zijn meer kleine takken dan dikke stronken) Er is dus werk voor jong en oud, sterk en minder sterk.
En ’s middags stoppen we voor de traditionele BBQ.
meer info: http://sites.google.com/site/leeuwsenatuurvrienden/home

Natuurgebied Zuunvallei uitgebreid met iets meer dan 2 ha aan de Baesberg

SINT-PIETERS-LEEUW: – Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden heeft, door een aankoop met iets meer dan 2 ha aan de Baesberg het natuurgebied Zuunvallei uitgebreid. Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden beheert nu ongeveer 17,5 ha natuurgebied in Sint-Pieters-Leeuw, waarvan het merendeel in de Zuunvallei alsook het Cortenbroek in Vlezenbeek.

Het nieuwe stuk ligt niet ver van de Brabantsebaan en de Hoogstraat op de grens van de vroegere deelgemeenten Leeuw, Oudenaken en St-Laureins-Berchem. De Baesberg ligt in de kleine vallei van de Beisbeek, een zijtak van de Zuunbeek. Het natuurgebied is zeer gevarieerd. Het bestaat voor meer dan de helft uit bos. De rest zijn 2 aanpalende weilanden omzoomd met begroeide taluds. Het bos werd meer dan 10 jaar geleden gekapt en nadien aan zijn lot overgelaten. Omdat dit gebied al van oudsher een bosgebied is, groeien er oude bosplanten zoals Bosanemoon, Sleutelbloem en Eenbes.

De naam Baesberg verraadt natuurlijk ook veel over het reliëf. Een echte berg is het niet, maar het ganse terrein ligt wel op een serieuze helling. Een hoogteverschil van meer dan 10 meter (op minder dan 100 meter afstand) is naar Pajottenlandse normen zeer steil. Dit reliëf ontstond in de ijstijd en het nieuwe natuurgebied is dus geologisch een zeer interessant relict.

De helling is gericht op het zuiden waardoor heel wat warmte-minnende planten en dieren, zoals vlinders, er een geschikt leefgebied kunnen vinden. Aan de voet van de helling ligt een klein brongebied. Het ganse jaar door borrelt helder water op. Hier gedijen planten die graag altijd met de voeten in het water staan.

In de komende maanden gaat Natuurpunt Leeuwse Natuurvrienden het gebied verder in kaart brengen en een beheersplan uitwerken om de natuurwaarde van het gebied nog te vergroten. Hierbij wordt ook aandacht besteed aan info voor geïnteresseerde bezoekers.

Steun je ons graag bij de verdere uitbreiding van onze natuurgebieden ? Dit kan door een gift op reknr. 293-0212075-88 met vermelding”projectnr. 9921 Zuunvallei”. Deze duurzame belegging levert je een fiscaal attest op vanaf 40 € ! Bedankt !!!

25 September 2011: Wandeling met bezoek aan het nieuwe natuurgebied “de Baesberg”
Dit is een unieke kans om ons nieuw gebied eens te ontdekken. We maken een wandeling van ongeveer 5 km.
Afspraak : Zondag 25 september om 14 u 30 aan de oude herberg “Den Blauw”, kruispunt Hoogstraat met Brabantse baan. Naast een landschapswandeling op de grens van Oudenaken wordt onder deskundige begeleiding uitgebreid kennis gemaakt met de verscheidenheid van ons nieuw natuurgebied. Laarzen zijn aangewezen. Een niet te missen activiteit.

Meer info: www.natuurpuntleeuwsenatuurvrienden.be