Een nieuw schooljaar in de Leeuwse Kunstacademie

2014-07-28-kunstacademie-folderSINT-PIETERS-LEEUW: – Op dinsdag 2 september 2014 start het nieuwe schooljaar in de Leeuwse Kunstacademie: kinderen vanaf 6 jaar, jongeren, volwassenen met of zonder vooropleiding kunnen er terecht voor lessen waarnemingstekenen, tekenen naar levend model, schilderen, beeldhouwen, monumentale boetseerkunst en vele andere beeldende technieken.

Raadpleeg hier de nieuwe schoolbrochure met alle info omtrent het nieuwe schooljaar en inschrijvingen of vraag een exemplaar aan via kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be.
Geïnteresseerden zijn van harte welkom op de infosessie op dinsdag 2 september 2014 om 18 uur in de kunstacademie.

Meer info: Leeuwse Kunstacademie
Rink 2, 1600 Sint-Pieters-Leeuw – kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be

Eindejaarstentoonstelling Leeuwse kunstacademie 2014

SINT-PIETERS-LEEUW: – De jongeren- en volwassenenateliers van de Leeuwse kunstacademie houden dit weekend hun “Eindejaarstentoonstelling” in CC Coloma.
2014-06-06-TT-eindejaarstentoonstelling_kunstacademie_01
Vrijdagavond had tevens de diploma uitreiking plaats.

Deze diashow vereist JavaScript.


De tentoonstelling is nog toegankelijk op 7, 8, 14 en 15 juni 2014 telkens van 14.00 tot 18.00 uur.

Eindejaarstentoonstelling van de kinderateliers in de kunstacademie op zaterdag 7 juni vanaf 18.00 uur. Ook toegankelijk op 8 juni 2014 van 14.00 tot 18.00 uur.

Eindejaarstentoonstelling van de wijkafdeling Merselborre te Vlezenbeek op vrijdag 20 juni om 19.00 uur. Ook toegankelijk op zondag 22 juni van 14.00 tot 18.00 uur.

tentoonstelling Glashelder in Kasteel Groenenberg

2014-05-19-dagpark_00VLEZENBEEK: – Kunst gaat hand in hand met natuur. Vandaar dat het Agentschap voor Natuur en Bos samen met Steven Fillet de tentoonstelling Glashelder organiseert waar je werken van Filip Casteels, Joke Devynck, Koen Fillet en Steven Fillet kan bewonderen. Glashelder is een tentoonstelling over kijken. Over hoe wij als toeschouwer kijken naar de natuur en de natuur der dingen.

De tentoonstelling kun je nog bezoeken tijdens de weekends van 24 en 25 mei, 31 mei en 1 juni en op 7 en 8 juni 2014 van 14 tot 18 uur in het prachtige decor van het kasteel van Groenenberg (Konijnestraat 172 in Vlezenbeek).
2014-05-19-dagpark_01 2014-05-19-dagpark_04
Willem Elias, decaan faculteit psychologie en educatie VUB en Marleen Evenepoel, administrateur-generaal van het Agentschap voor Natuur en Bos openden vorig weekend de tentoonstelling.

paasatelier kunstacademie met als thema aan tafel

SINT-PIETERS-LEEUW: – Sinds vanmorgen heerst er een creatieve drukte in de Leeuwse Kunstacademie. Het jaarlijks paasatelier voor creatieve duizendpoten van 6 tot 12 jaar ging er van start.
2014-04-14-paasatelier_kunstacademie
De kinderen zullen er deze week beeldhouwen, boetseren, schilderen, tekenen, een echte tentoonstelling opzetten,… rond het thema “aan tafel”.

Directeur Patrick Huybrechts: ‘ Met het thema “aan tafel” kunnen we veel kanten op om creatief te zijn. De internationale keuken, de Italiaanse keuken met pasta. Maar tevens gaan we het samen met de kinderen interessant maken door er ook tegengewicht bij te verzinnen. Bijvoorbeeld een katten of ratten invasie in de keuken,… De verbeelding zal heel wat creaties voortbrengen die we dan vrijdag voor de ouders en vrienden zullen tentoonstellen.

Wie geen schaduw blijft: dichtbundel van Geert Vanhassel

2014-04-03-wie-geen-schaduw-blijftREGIO: – Wie geen schaduw blijft blikt terug op de avontuurlijke reis van een stadsdichter in zijn stad. Geert Vanhassel (°1970) was stadsdichter in Halle van 2009 tot 2014. De poëzie over zijn ‘uit de hand gelopen dorp’ is soms best emotioneel of hard, maar zijn onverbeterlijk optimisme haalt telkens weer de bovenhand.

Wie geen schaduw blijft is echter niet alleen het verhaal van een inwoner op zoek naar de ziel van zijn stad, het is net zo goed het relaas van een man die de weg zoekt naar zijn eigen gemoed en zijn eigen identiteit.

Kunstenaar Wim Adriaenssens nam een duik in deze poëzie en kwam bovendrijven met twaalf nieuwe schilderijen. Schilderen met woorden of dichten met kleuren? Wie geen schaduw blijft is een bundel die dankzij deze doorvoelde synergie meer is dan poëzie + schilderkunst.

Verkrijgbaar bij uitgeverij De Draak:
www.dedraak.org/boek/wie-geen-schaduw-blijft.html

Eindrapport haalbaarheidsstudie cultuurzaal zuidwestrand levert verrassende conclusie op

SINT-PIETERS-LEEUW: – De gemeenten Sint-Pieters-Leeuw en Lennik belastten in oktober 2013 de School van Gaasbeek, onder leiding van cultuurexpert Hugo De Greef, met een studieopdracht naar de wenselijkheid en mogelijkheid van een bovengemeentelijk cultuurcentrum. Deze studie werd gefinancierd door minister Geert Bourgeois, bevoegd voor de Vlaamse rand.
Vandaag overhandigde Hugo De Greef het eindrapport aan beide gemeentebesturen, alsook aan Mark Andries, kabinetschef van minister Geert Bourgeois. Hij deed dat in de Merselborre in deelgemeente Vlezenbeek. Daarna presenteerde hij de conclusies van de uitvoerige studie aan het talrijk opgekomen publiek.

2014-04-01-haalbaarheidsstudie_10
Hefboom om heropwaardering van dichtst bevolkte gebied te verwezenlijken.

De conclusies zijn enigszins verrassend. De studie beveelt de bouw van een Cultuur- en Congrescentrum (CCC) aan in de stationsomgeving van Ruisbroek.
De studie ziet de bouw als een invulling van het flankerend beleid van het Ruimtelijk Structuurplan “Vlaams Strategisch Gebied rond Brussel (VSGB) dat door de Vlaamse Regering goedgekeurd werd in december 2011.Dit flankerend beleid van het VSGB duidde drie gebieden aan in de Vlaamse Rand, waar de Vlaamse Regering prioritair maatregelen wil nemen om de nadelige gevolgen van de oprukkende stad tegen te gaan. Maatregelen ter bevordering van mobiliteit, wonen, lokale economie, integratie in de Vlaamse rand, jeugd, samenleving, … worden er aanbevolen.
2014-04-01-haalbaarheidsstudie_02
2014-04-01-haalbaarheidsstudie_03 2014-04-01-haalbaarheidsstudie_04

Hugo De Greef verduidelijkt: “Wij adviseren om een volledige herinrichting van de stationsomgeving van Ruisbroek te realiseren met als de centrale pool en belangrijke hefboom het Cultuur- en Congrescentrum. Als aanleiding voor een project van kernvernieuwing, is dit immers een perfecte invulling van het gewenste flankerend beleid en de doelstellingen dat de Vlaamse Regering beoogt.”

De studie concludeert dat een dergelijk CCC een meerwaarde en opwaardering zal betekenen voor de hele omgeving. Het zal de participatie van de bevolking in de zuidelijke kanaalzone van het VSGB (deze bevat Negenmanneke, Zuun, Ruisbroek, Drogenbos en Lot) bevorderen omwille van de nabijheid. Met een Vlaamse culturele instelling op die specifieke locatie, zal ook de integratie bevorderd worden omdat men er duidelijk aangeeft dat men op die plek in Vlaanderen en niet meer in Brussel is.

Hugo De Greef: “Wij bevelen een samenwerking aan tussen alle betrokken partners om het hele plan vorm te geven. Naast de gemeente en de Vlaamse Gemeenschap wil men graag de NMBS, Waterwegen en Zeekanaal, vzw De Rand, VOKA en privé partners voor kleine handelszaken en horeca bij het project betrekken. Op die manier kan men na deze explorerende studie de volgende stap zetten en overgaan naar een ontwerpend onderzoek. Naast het voorbereiden van een ontwerp moet het ook duidelijkheid brengen over de maximale inbreng van privé en andere partners in de financiering van het project.

2014-04-01-haalbaarheidsstudie_05 2014-04-01-haalbaarheidsstudie_01b
Gezien een project van die omvang duidelijk de mogelijkheden van de gemeenten overstijgt, beveelt de studie aan dat de Vlaamse Regering het voortouw zou nemen. Uiteindelijk past deze investering ook in de opdracht die de Vlaamse Regering geeft aan de Vlaamse Kunstinstellingen om maximaal aan spreiding te doen. Het kunstendecreet wil haar jaarlijkse budget van circa 100 miljoen euro sterker inzetten op bereikbaarheid. Naar het publiek gaan komt daar aan tegemoet. Dit zal uiteraard voer zijn voor de volgende regering.
Indien een volgende Vlaamse regering het advies van de studie niet volgt, rolt de bal in het kamp van het gemeentebestuur van Sint-Pieters-Leeuw. De gemeente moet dan beslissen of ze een kleiner project wil realiseren, met een jaarlijkse werkingssubsidies als Cultuurcentrum Categorie C. Voor de bouw daarvan beveelt de studie twee locaties aan: ofwel de stationsbuurt van Ruisbroek (zoals voor het CCC) ofwel het terrein tussen de Bergensesteenweg en de gemeentelijke basisschool Het Populiertje.

Het gemeentebestuur zal de studie nu grondig onderzoeken en dan haar standpunt bepalen.

agenda:creatief paasatelier 2014

kunstacademie Sint-Pieters-LeeuwSINT-PIETERS-LEEUW: – De Leeuwse Kunstacademie organiseert een creatief paasatelier van 14 tem. 18 april 2014 voor creatieve duizendpoten van 6 tot 12 jaar.

De kinderen zullen beeldhouwen, boetseren, schilderen, tekenen, een echte tentoonstelling opzetten,…

De vakantieateliers gaan dagelijks door van 9.00 tot 16.00 uur. Vóór en na afloop van de ateliers is er geen opvang voorzien.
De maximumbezetting per atelier is 40 kinderen.
Voor inschrijvingen mailt u best naar kunstacademie@sint-pieters-leeuw.be en vermeldt u naam, adres

agenda: Expo Open Atelier 2013

2013-10-06-flyer-open-atelier-expo-2013SINT-LAUREINS-BERCHEM: – Open atelier stelt tentoon op 3 locaties in Sint-Laureins-Berchem.

Gestart vanuit het Vrij Atelier van de Leeuwse Kunstacademie in 1998, telt onze groep een 16-tal talentvolle kunstenaars.
Trips naar musea en galerijen, workshops rond allerhande technieken en een jaarlijkse beeldhouw- en schilderstage in de Ardennen, houden onze groep levendig in de zoektocht naar inspiratie en originaliteit.

Hilde Van Impe, voorzitter Open Atelier: ‘Niettegenstaande onze onderlinge betrokkenheid hebben we elk onze eigen stijl en evolueren we voortdurend op zoek naar uiteenlopende expressievormen.
We wisselen van gedachten over dingen die ons bezighouden, met het doel oogstrelende creaties te ontwerpen.

Onze werken zijn de vertalingen van een innerlijk proces waardoor wij onszelf en de wereld vergeten. Een proces waaruit wij werken om nieuwe expressiemogelijkheden op het spoor te komen. Wij worden geleid door gevoelens die energie, warmte, dynamiek en inspiratie verschaffen.

3-jaarlijks stellen we onze werken tentoon in een schitterende landelijke omgeving en zijn we te gast zijn in het “Hof ter Steensberg” en G.C.C. “De Molenborre”.
Een groepswerk wordt bij deze editie opgesteld in en om de kerk van Sint-Laureins-Berchem.
Steevast kunnen de bezoekers tijdens onze vernissage genieten van een streepje jazz, een vleugje kunst, een hapje en een tapje.’

Deelnemende kunstenaars:
De Greef Hendrik, Goossens Ghislaine, Goossens Marc, Herremans Bart, Huyghe Christiane, Huyghe Mieke, Hoornaert An, Janssens Marcel, Nys Walther, Touchant Cine, Vandecandelaere André, Van Kerckhoven Nelly, Van Impe Hilde, Verstraeten Lydie, Woestyn Yves.

Gastkunstenaars : Jolande Coppens, Luk Stiens

Bij deze editie staan we even stil bij het werk van wijlen Toni Schepens en Augustin Rampelberg.

Vernissage op 22/09 om 15 u, Molenborre, Molenborrestraat 34 – 1600 Sint-Pieters-Leeuw
Tentoonstelling open op 28/09, 29/09,5/10 en 6/10 van 14 u tot 18 u

agenda: project hemelVAART

2013-04-17-hemelvaart-flyerSINT-PIETERS-LEEUW / LENNIK / DILBEEK: – Het project hemelVAART verbindt via een literair-artistieke fietsroute op een aanstekelijke manier twee tentoonstellingen die dit voorjaar in onze regio doorgaan. CC Westrand in Dilbeek organiseert de expo Moments of Writing van Alexandra Cool ( vrijdag 19/04 tot 26/ 05/2013), die met een camera obscura de schrijvers fotografeerde die in haar ‘Villa Hellenbosch’ te gast waren. In het Kasteel van Gaasbeek exposeert schilder Sam Dillemans op datzelfde moment (19/4 tot 16/6) zijn reeks Authors.

Tussen het Kasteel van Gaasbeek en CC Westrand in Dilbeek werden een fietslus van ongeveer 25 kilometer en 4 korte wandelingen uitgetekend.
do 25.04.2013 – ma 20.05.2013
Om dit parcours in te kleden, maakte de Lennikse dichter Ivo Van Strijtem een bloemlezing van teksten uit de wereldliteratuur die verband houden met het thema ‘hemelvaart’. De kunstenaars Alexandra Cool, Patrick Crombé, Mirjam Devriendt, Hugo Meert en Tinka Pittoors kozen elk een fragment uit om daar in samenwerking met de kunstacademies van Halle (De Meiboom), Anderlecht (GO! School voor Beeldende Kunsten),
Sint-Pieters-Leeuw (De Leeuwse Kunstacademie) en Dilbeek (Atelier Beeldende Kunsten) een artistieke ingreep mee te doen langs het parcours. Een grafisch vormgever bracht deze fragmenten ook creatief in beeld zodat ze op het parcours leesbaar zijn.

Chris Timmerman, Bernadette Van Sant, Mieke Huyghe, Cine Touchant, Rudi Guillaume en Annie Jooris laatstejaarsstudenten beeldhouwkunst van de Leeuwse Kunstacademie, onder begeleiding van coach Patric Crombé, plaatsen hun beelden langs de Sint-Annastraat en de Konijnenstraat in Vlezenbeek.

Hemelvaartsdag, donderdag 9 mei 2013, wordt opgeluisterd met heel wat animatie. Wie zich ingeschreven heeft, fietst in groep de hele route. Auteurs, acteurs en muzikanten luisteren de route op, gidsen geven meer uitleg, kunstenaars wagen zich aan artistieke interventies, … Er zijn zelfs leestandems! Het mooie landschap doet bij dit alles dienst als decor.

2013-04-17-hemelVAART

hemelVAART is een project van de Cultuur- en Gemeenschapscentra Vlabr’accent regio Pajottenland en Zennevallei, de Cultuurregio Pajottenland & Zennevallei, Kasteel van Gaasbeek, de gemeentebesturen van Lennik en Dilbeek, de bibliotheek van Beersel en Dilbeek, Arch’educ, Alexandra Cool en Ivo van Strijtem, met de medewerking van de academies van Anderlecht, Dilbeek, Halle, Sint-Pieters-Leeuw en het ABK Westrand en met de steun van de provincie Vlaams Brabant, de Vlaamse Gemeenschap en De Vlaamse Rand.

Meer info via: www.westrand.be/programma/festivals/hemelvaart

dubbeltentoonstelling Leeuw Art

SINT-PIETERS-LEEUW: – 71ste herfstsalon Leeuwse Kunstkring Leeuw Art met als titel  ’Inside Out’.

Dit jaar pakt Leeuw Art uit met een dubbeltentoonstelling. Vanavond was er  in ‘Den Artiest’, Pastorijstraat 5 de vernissage van het aanvullend werk van de leden van de Kunstkring.
Morgen opent op het gelijkvloers van het  colomakasteel het 71ste herfstsalon.

Met werken van: Cine Touchant – Rita Cornelis – Peter Troucheau – Betty D’Herde – Tom Feyen – Janot Michiels – Marc Goossens – Hilde Van Impe – Luc Van Ruysevelt – Karlos De Wilde

Thema dit jaar ‘Inside Out’.
Met dit thema wensen wij een dialoog aan te gaan met het publiek over wat het innerlijke voor beide partijen inhoudt. Is er binnen of buiten ruimte voor vrijheid, intimiteit, vertrouwen, confrontaties, ontladingen, emoties, al het goede/kwade wat de mens in zich heeft? Elke kunstenaar maakte van dit gegeven een persoonlijke interpretatie in een subjectieve en poëtische verbeeldingswerkelijkheid ” zegt voorzitter Luc Van Ruysevelt.

Deze diashow vereist JavaScript.

De tentoonstelling in het Colomakasteel is vrij toegankelijk op vrij 09/11/12 van 20:00 tot 22:00 , za 10/11/12 van 14:00 tot 18:00 , zo 11/11/12 (jaarmarkt Leeuw) van 10:00 tot 18:00 , za 17/11/12, zo 18/11/12 van 14:00 tot 18:00

De tentoonstelling in ‘Den Artiest’, Pastorijstraat 5 is nog toegankelijk t.e.m. 18 november 2012.