SINT-PIETERS-LEEUW: – De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde heeft een nieuw Lewe nummer klaar dat in november zal verschijnen: “Maurits Nevens – een introductie van Leeuwse Kunstenaars” nav de 75 jubileum editie van de tentoonstelling van Leeuw Art.

2016-10-26-lewe_maurits-nevens
Leeuw Art voorzitter Luc Van Ruysevelt en Lewe secretaris Gilbert Pické

De Gemeentelijke Werkgroep voor Streek- en Volkskunde presenteert deze keer een enigszins eigenzinnig nummer. Kunstenaars van bij ons worden u voorgesteld door Maurits Nevens, internationaal gerenomeerd kunstglazenier wiens werken tot ver buiten ons land te bewonderen vallen. Meer hierover leest u in Lewe.

Vele kunstenaars vonden het een terechte eer dat bij een tentoonstelling hun werk werd toegelicht door Maurits Nevens. Met zijn staat van dienst schonk hij deze vaak beginnende artiesten meteen een gepaste erkenning. Vandaag zijn velen onder hem zelf ‘begrippen’ geworden, azeker in onze gemeente. Sommigen werden ook al bekroond op nationale wedstrijden.

Lewe samenstellers Jan De Backer en Gilbert Pické: “In deze Lewe brengen we alle inleidingen samen die Maurits Nevens ooit gaf over Leeuwse kunstenaars. Het verklaart meteen ook wiens werk er wel of niet wordt beschreven. We hebben er een paar inleidingen van niet-Leeuwenaren aan toe gevoegd, omdat ze een ander kunstfacet belichten. Zo komt de artistieke veelzijdigheid van Maurits Nevens pas volledig in beeld.

Vandaag vormen deze teksten reeds een tijdsdocument, een foto als het ware, van de kunstenaar, zoals hij zich op dat moment profileerde. Over afzienbare tijd vormen zij de creatieve neerslag over werken èn over artiesten die we ons al dan niet nog herinneren, maar die op zeker ogenblik in onze gemeente een prominente plaats innamen. Elke artiest wordt daarom ook kort voorgesteld, een of meerdere werken van hem/haar worden in de uitgave afgedrukt.”

Wie belang stelt in de heemkunde en de folklore van Sint-Pieters-Leeuw, kan een abonnement bekomen op dit heemblad (4 nummers per jaar) door storting van 8,00 euro op het rekeningnummer BE26 0910 1163 0329 van de gemeentelijke werkgroep voor Streek- en volkskunde.
Wie meer informatie wil kan steeds terecht bij:Gilbert Pické, secretaris – telefoon 02 377 97 10 – e-mail heemkunde@sint-pieters-leeuw.be.

%d bloggers liken dit: